Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: teyrnged i'r GIG ar lawntiau Neuadd y Ddinas; clod i ysgolion am gyfrannu CDP; a Grassroots yn dosbarthu parseli bwyd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei ddatganiad caethwasiaeth fodern blynyddol, sy'n nodi ei ymrwymiadau i sicrhau nad oes lle i gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ei gadwyni busnes a chyflenwi.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; ailddechrau gwaith ar uwchraddio lôn feiciau Heol y Gogledd; darparu cymorth digidol ar-lein yn ystod yr argyfwng; dathlu Pythefn
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, yn dechrau heddiw, drwy anfon neges glir i ddarpar ofalwyr maeth yn y ddinas – 'Mae eich angen chi o hyd!'
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11 Mai
Image
Mae cynghorau yng Nghymru wedi cytuno y byddant angen hyder mewn lefelau staffio digonol, cydymffurfiant iechyd a diogelwch, ac ymgynghori gydag Undebau Llafur, cyn gallu ystyried ail-agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) mewn ardaloedd
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae datblygiad preswyl newydd yn nwyrain Caerdydd, a adeiladwyd yn rhan o brif raglen adeiladu tai Cyngor Caerdydd, wedi cipio gwobr genedlaethol.
Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: paratoadau a chyngor ar gyfer Diwrnod VE dydd Gwener; y fenter ddiweddaraf i hybu gyrru'n ddiogel, yn enwedig gan fod cerddwyr a beicwyr yn ymbellhau'n gymdeithasol; ac awgrymiadau y
Image
Mae digwyddiadau mawr oedd ar y gweill i ddathlu tri chwarter canrif ers diwrnod VE yng Nghaerdydd a ledled Cymru wedi cael eu canslo oherwydd pandemig parhaus Covid-19, ond mae trigolion yn cael eu hannog i nodi'r foment bwysig hon yn ein hanes
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: mae torri gwair wedi ailgychwyn ym mharciau'r ddinas ac ar hyd priffyrdd lle mae angen gwneud hynny am resymau diogelwch; video Iaith Arwyddion Prydain yn cyfeirio at wasanaethau; a mwy na
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 gan Cyngor Caerdydd. Heddiw rydym yn trafod y canlynol: manylion casgliadau gwastraff gardd gwyrdd y dydd Sadwrn yma; cyfrannu at Apêl Bwyd Caerdydd; ac sut rydyn ni'n mynd ati i gysylltu â'r rhai sydd ar restr warchod y Ll
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli
Image
Yn y diweddariad COVID-19 heddiw: casgliadau gwastraff i fynd yn eu blaen yn ôl yr arfer ar ŵyl banc Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop ddydd Gwener nesaf; ymateb y Cyngor i COVID-19 mewn ffigurau; ac fwy
Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi caffael y safle gwaith nwy blaenorol 29 erw yng Nghaerdydd.