The essential journalist news source
Hop to it! Celebration of hop picking at Bodiam station Image
The sights, the sounds, smells and even the feel of hop season are all being celebrated this month (10-30 September) by the Kent & East Sussex Railway at Bodiam station through a series of free activities and displays.
07 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 06 Medi 2022 Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Dydd Mawrth, yn cynnwys: canmoliaeth uchel I Ysgol ffydd Caerdydd; cau ffyrdd yng nghanol y ddinas; croeso’r Arglwydd Faer
06 September 22
Cardiff Council Update: 06 September 2022 Image
Here’s your Tuesday update, covering: high praise from Estyn for Cardiff faith school; road closures around the new Transport Interchange; and Lord Mayor’s welcome
06 September 22
Cyhoeddi trefniadau cau ffyrdd wrth i'r gwaith barhau ar Gyfnewidfa Drafnidiaeth Caerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cyfres o fesurau traffig yng nghanol y ddinas wrth ddechrau’r gwaith o greu mynediad deheuol i'r Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd.
06 September 22
Road closures revealed as work continues on Cardiff Transport Interchange Image
Cardiff Council has announced a series of traffic measures in the city centre as work begins to create a southern entrance to the new Transport Interchange.
06 September 22
Brakspear makes new appointments to bolster Honeycomb Houses division Image
Pub operator Brakspear has made two appointments within its Honeycomb Houses managed division.Below and attached press release with an image of the two new team members:  operations manger James White
06 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 2 Medi 2022 Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Gwener, yn cynnwys: Cau ffyrdd a chyngor teithio I bawb o ran ‘Clash at the Castle’; chwaraeon Cymraeg yn Haf o Hwyl; ardal chwarae Parc Brewery yn agor; y diweddaraf ar elusen yr Arglwydd Faer; cymorth i rieni â hanfodion
02 September 22
Cardiff Council Update: 2 September 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: WWE event road closures; Welsh language sports in the Summer of Fun; Brewery Park play area opens; Lord Mayor’s charity latest; help for parents with school essentials; new flower displays
02 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 26 Awst 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Canlyniadau TGAU yn well na 2019; coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol; Dylanwadwyr Ifanc Caerdydd yn dweud eu dweud am ddyfodol addysg; cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad reslo yn y stadiwm; a'r rh
26 August 22
Cardiff Council Update: 26 August 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: GCSE results better than 2019; college stages inclusive Summer of Fun event; Cardiff Young Influencers have their say on future of education; road closure for stadium wrestling event; and award-winning Food and Fun pr
26 August 22
Cau ffyrdd a chyngor teithio i bawb o ran ‘Clash at the Castle’ yn Stadiwm Principality ar 3 Medi Image
Gyda digwyddiad stadiwm cyntaf y WWE yn y DU yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf, mae ‘Clash at the Castle’ yn dod i’r Stadiwm Principality ar 3 Medi a bydd yr holl ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau rhwng 12 hanner dydd a 12 hanner nos
25 August 22
Roads closures and travel advice for ‘Clash at the Castle’ at Principality Stadium on September 3 Image
With the first stadium event for WWE in the UK in the last 30 years, ‘Clash at the Castle’ is coming to Principality Stadium on September 3rd and a full city centre road closure will be in place between 12 Noon until 12 Midnight
25 August 22
Hogs Back celebrates 30 years as it prepares for hop harvest Image
Hogs Back Brewery in Tongham, near Farnham, celebrated its 30th birthday with a '30 at 30' event, inviting loyal drinkers with younger relatives and friends to join them for a beer at the brewery.  Th
24 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 23 Awst 2022 Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: cyngor gyrfaoedd ac addysg; cau ffyrdd ar gyfer Pride Cymru; cefnogaeth I bobl ifanc y neu harddegau Wcráin; Mae heddiw yn Diwrnod Annibyniaeth Wcráin
23 August 22
Cardiff Council Update: 23 August 2022 Image
Here’s your Tuesday update, covering: careers and education advice for young people; information on road closures around the Pride Cymru event; support for Ukrainian teenagers from the Storey Arms; and Ukraine independence
23 August 22
Un o’n prif drysorau, Storey Arms, yn estyn croeso i ferched ifanc o Wcráin Image
Bu canolfan addysg awyr agored Storey Arms Cyngor Caerdydd ym Mannau Brycheiniog yn gartref i grŵp o ffoaduriaid Wcrainaidd o bob cwr o dde Cymru fel rhan o raglen a gynlluniwyd i roi sgiliau arwain i bobl ifanc.
23 August 22