The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 24 Mai 2024 Image
Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd; Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai; Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am aelodau newydd
24 May 24
Cyngor yn lansio dogfen ymgynghori newydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori gynhwysfawr newydd yn amlinellu sut mae'n bwriadu mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn y ddinas dros y pedair blynedd nesaf.
24 May 24
Council launches new consultation document to tackle inequality in Cardiff Image
Cardiff Council has published a comprehensive new consultation document outlining how it plans to tackle inequality in the city over the next four years.
24 May 24
Arolwg Estyn diweddar yn cydnabod sêr disglair Ysgol Gynradd Llwynbedw Image
Yn ddiweddar, mae Ysgol Gynradd Llwynbedw wedi cael archwiliad llwyddiannus gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru sy'n tynnu sylw at ddiwylliant cadarnhaol ac arweinyddiaeth gref yr ysgol.
24 May 24
Recent Estyn inspection recognises Birchgrove Primary School's shining stars Image
Birchgrove Primary School has recently undergone a successful inspection by Estyn, His Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales which highlights the school's positive culture and strong leadership.
24 May 24
Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad Image
Bydd gardd gymunedol, ardal ymarfer corff a man cymdeithasol newydd yn cael eu cyflwyno i Erddi Clare yng Nglan-yr-afon, ochr yn ochr â phlannu dolydd, ac amrywiaeth o welliannau eraill.
24 May 24
Clare Gardens to benefit from investment Image
A new community garden, exercise area, and social space will be introduced to Clare Gardens in Riverside, alongside meadow planting, and a range of other improvements.
24 May 24
Captain Fantastic and Friends Go Ape at Black Park in Slough Image
PRESS RELEASEFor immediate release   Captain Fantastic and Friends Go Ape at Black Park in Slough 24 May 2024:  Captain Fantastic, a character from the UK’s premier children’s party franchise company
24 May 24
OTS 2024 Is Waiting For You! OTS is the ideal cost-effective platform for the UK outdoor trade, and also an environmentally friendly alternative to international shows for brands and retailers looking to reduce their carbon footprint, and to maximise the return on their investment.
24 May 24
Press Release | Neil Canning & Jack Doherty at New Craftsman Gallery | Sept 2024 Image
Press Release23 | 05 | 24  Neil Canning | Sense of Spacewith ceramics by Jack Doherty14th September to 11th October 2024Coast Road | Neil Canning Opening on 14th September as part of this year's St Iv
23 May 24
North Yorkshire business supports York food poverty charity Image
North Yorkshire business supports York food poverty charity The team at a Thixendale rapeseed oil business has announced fundraising plans for its 2024 Charity of the Year. The team at Breckenholme, h
23 May 24
Scarborough duo to perform at East Yorkshire brewery’s live music event Image
Scarborough duo Dani and James to perform at East Yorkshire brewery's live music session Tickets have gone on sale for the next music night at an East Yorkshire brewery. Internationally acclaimed Scar
23 May 24
Fundraising Family Fun Day at Pickering Farm Shop and Café Image
Fundraising Family Fun Day at Pickering Farm Shop and Café A Pickering business is hosting a Family Fun Day on 1st June to raise money  Macmillan Cancer Support. The team at Cedarbarn Farm Shop and Ca
23 May 24
Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd Image
Mae'r Cynghorydd Jane Henshaw wedi ymgymryd yn swyddogol â'i rôl fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd.
23 May 24
New Lord Mayor chooses food bank to benefit from her year in office Image
Cllr Jane Henshaw has officially taken up her role as Cardiff new Lord Mayor.
23 May 24
Firm family favourite, The Cotswold Show returns in July Image
Press Release - May 2024      THE COTSWOLD SHOW AND FOOD FESTIVAL IS BACK FOR ANOTHER YEAR OF SPECTACULAR ATTRACTIONS AND ACITIVITIES Cirencester Park, Saturday 6th and Sunday 7th July The Cotswold Sh
23 May 24