The essential journalist news source
Bond It boosts brand with renewed sponsorship deal Leading independent UK manufacturer of sealants, adhesives and building chemicals, Bond It has renewed its sponsorship of the Huddersfield Giants Rugby Super League team.
14 November 22
Madness Announce return to Middlesbrough for Summer 2023 MADNESSAnnounce return to Middlesbrough for Summer 2023-         Middlesbrough, Albert Park on Friday 9 June 2023 -  TICKETS ON SALE - 10AM,  FRIDAY 18 NOVEMBER 
14 November 22
Mwy o gartrefi yn gynt Image
Mae cynlluniau sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni cam nesaf ei raglen datblygu tai uchelgeisiol, gan greu 1,700 o gartrefi newydd arall i'r ddinas, wedi eu datgelu.
11 November 22
More homes, more quickly Image
Plans setting out how the Council intends to deliver the next phase of its ambitious housing development programme, creating another 1,700 new homes for the city have been unveiled.
11 November 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 11 Tachwedd 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru; Wythnos Diogelu Genedlaethol: Yn ôl i'r pethau sylfaenol; a diweddariad ar gynnydd ar gyfer datblygu Campws Cymunedol y Tyllgoed.
11 November 22
Cardiff Council Update: 11 November 2022 Image
Here's your Friday update, covering: the National Service of Remembrance for Wales; National Safeguarding Week: Back to basics; and a progress update on the development of Fairwater Community Campus.
11 November 22
Progress update for the development of Fairwater Community Campus Image
Plans are progressing for the delivery of three new Cardiff schools which will share the same
11 November 22
Diweddariad ar gynnydd ar gyfer datblygu Campws Cymunedol y Tyllgoed Image
Mae cynlluniau yn symud ymlaen o ran darparu tair ysgol newydd yng Nghaerdydd a fydd yn rhannu'r un campws yn ardal y Tyllgoed ond, mae'r costau wedi cynyddu yn bennaf oherwydd chwyddiant cynyddol, bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn clywed.
11 November 22
Wythnos Diogelu Genedlaethol: Yn ôl i’r pethau sylfaenol Image
Mae Cennad y Rhuban Gwyn ac eiriolwr cam-drin domestig penigamp, gyda phrofiad personol o reolaeth drwy orfodaeth o fewn ei deulu yn dod â'i stori ysbrydoledig i Gaerdydd yr wythnos nesaf, fel rhan o’r Wythnos Diogelu Genedlaethol (14 – 18 Tachwedd).
11 November 22
National Safeguarding Week: Back to basics Image
A White Ribbon Ambassador and award-winning domestic abuse advocate with personal experience of coercive control within his family brings his inspiring story to Cardiff next week, as part of National Safeguarding Week (November 14 – 18).
11 November 22
Yorkshire Wolds poultry business wins Yorkshire food award Yorkshire Wolds poultry business wins Yorkshire food award The team at a Driffield poultry business is celebrating after its Yorkshire-reared chicken won a prestigious food award this week. Soanes Pou
11 November 22
Play area at Bradford garden centre shortlisted for regional tourism award Image
 The play area at Bradford garden centre is shortlisted for a regional tourism award The play team at a Bradford garden centre is celebrating after being shortlisted for a regional tourism award. Gras
10 November 22
Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru Image
Bydd defod genedlaethol Sul y Cofio yng Nghymru, ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol, yn cael ei chynnal Ddydd Sul 11 Tachwedd 2022.
10 November 22
The National Service of Remembrance for Wales Image
Wales' national observance of Remembrance Sunday, which is jointly hosted by Cardiff Council, the Welsh Government and in partnership with The Royal British Legion, will take place in Cardiff on Sunday, 13th November 2022.
10 November 22
Expanding powered access supplier appoints two new directors Image
MEDIA RELEASE Date 10 | 11 | 2022Image: New APS Directors, Hannah Treggalles and Daniel Leyshon APS appoints two new directorsAccess Platform Sales, the UK and Ireland distributor for Hinowa and LGMG,
10 November 22
Yorkshire Wolds farmer and entrepreneur wins Yorkshire Food Hero award Image
Yorkshire Wolds farmer and entrepreneur wins Yorkshire Food Hero award The team at a Yorkshire Wolds brewery and Yorkshire's first whisky distillery are celebrating after their founder won a local foo
10 November 22