Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae gwaith i greu cyfleuster chwarae newydd sbon i blant yn Llanedern wedi’i gwblhau.
Image
Dyma'r newyddion diweddaraf ar y ffyrdd, y tywydd, agoriadau ysgol a chasgliadau gwastraff wrth i'r eira ddechrau toddi ac mae pethau'n dechrau mynd yn ôl i’r arferol. Dyna i gyd o'r Cyngor am heno, byddwn ni'n ôl gyda chi fore yfory.
No Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynghori holl ysgolion y ddinas i agor yfory, dydd Llun, 5 Mawrth, ble bynnag y bo’n bosibl, yn dilyn y tywydd garw wythnos diwethaf.
Image
Mae arwr o gyflogai o Gyngor Caerdydd wedi gwneud ei orau glas i achub pobl.
No Image
O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn apelio ar unigolion sy’n cysgu ar strydoedd y ddinas i ddod dan do a defnyddio’r amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael.
Image
Bydd caffi demensia newydd yn cael ei lansio yn y ddinas wythnos hon.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei nod i ddarparu 2,000 o Dai Cyngor newydd i helpu i fodloni’r galw cynyddol am dai cymdeithasol o safon yn y ddinas.
Image
Bydd Arweinydd Cyngor Caerdydd ac arweinwyr dinasoedd eraill y DU yn cwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier, ym Mrwsel ddydd Llun 19 Chwefror i drafod perthnasau ôl-Brexit ag Ewrop.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo’r dewis leoliad, Glanfa'r Iwerydd, ar gyfer arena dan do newydd, a fydd yn cynnwys 15,000 o seddi, heddiw.
Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth miliynau o bunnoedd yn rhai o’r cynigion yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
Image
Cafodd yr angen am ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref (CAGC) newydd yn y ddinas ei drafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd heddiw.
Image
Mae rhodfa siopa brysur yn nwyrain y ddinas wedi ei gweddnewid diolch i Gynllun Adfywio Cymdogaethau Cyngor Caerdydd.
Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth sawl miliwn o bunnoedd yn rhai o’r cynigion a roddwyd gerbron yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn nodi Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol eleni drwy oleuo Neuadd y Ddinas â golau pinc.
Image
Bydd sefydliad lleol sydd â’r bwriad o ymestyn ei waith yn y gymuned, yn adleoli i adeilad Llyfrgell y Rhath.