The essential journalist news source
Back
5.
July
2024.
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 5 Gorffennaf 2024
 05/07/24

 Etholiad Cyffredinol 2024

Gweithiodd dros 1,200 o staff – y mwyafrif o staff y cyngor – ddoe a thrwy’r nos yng nghyfrif Etholiad Cyffredinol Caerdydd.

O agor a rheoli gorsafoedd pleidleisio i gludo pleidleisiau yn ddiogel i gyfri canolfannau; o gyfrif pleidleisiau i reoli'r cyfryngau, roedd staff y cyngor yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal yr etholiad ym mhrifddinas Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Caerdydd a Swyddog Canlyniadau Cyngor Caerdydd, Paul Orders: "Roeddwn i eisiau achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Dîm Gwasanaethau Etholiadol y Cyngor a weithiodd yn galed i gael yr holl drefniadau angenrheidiol yn eu lle ar fyr rybudd, a diolch hefyd i bawb arall a chwaraeodd eu rhan yn gweithio ar yr etholiad hwn.

"Rydych chi i gyd wedi gwneud gwaith gwych gyda llawer yn gweithio oriau hir. Ni orffennodd ein timau cyfrif tan oriau mân y bore.Bydd pawb a weithiodd yn yr etholiad wedi blino heddiw, ond fe ddylen nhw fod yn falch o'u hymdrechion."

Cafodd yr Etholiad Cyffredinol ddoe yng Nghaerdydd ei ymladd dros 4 etholaeth. Dyma’r canlyniadau:

Dwyrain Caerdydd – Jo Stevens - Etholwyd Llafur Cymru a chafodd 15,833 o bleidleisiau (40%)

·       Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd oedd 39,123 o etholaeth o 72,876

·       Y ganran a bleidleisiodd – 54%

Gogledd Caerdydd – Anna McMorrin - Etholwyd Llafur Cymru a chafodd 20,849 o bleidleisiau (44%)

·       Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd oedd 47,473 o etholaeth o 71,460

·       Y ganran a bleidleisiodd – 67%

De Caerdydd a Phenarth – Stephen John Doughty - Etholwyd y Blaid Gydweithredol a Llafur a chafodd 17,428 o bleidleisiau (44%)

·       Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd oedd 39,176 o etholaeth o 73,060

·       Y ganran a bleidleisiodd – 54%

Gorllewin Caerdydd – Alex Barros-Curtis - Etholwyd Llafur Cymru a chafodd 16,442 o bleidleisiau (37%)

·       Cyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd oedd 44,757 o etholaeth o 75,697

·       Y ganran a bleidleisiodd – 59%.

Canlyniadau llawn yma

 

Cyngor teithio ar gyfer Monster Jam ar 6 Gorffennaf 6 yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd

 

Wrth i Monster Jam gael ei gynnal yn Stadiwm Principality, bydd holl ffyrdd canol y ddinas gyfan ar gau o amgylch y stadiwm ar 6 Gorffennaf rhwng 11.30am a 7.30pm.  Bydd Stryd y Castell, o gyffordd Heol y Gogledd hyd at Heol y Porth yn parhau ar gau tan hanner nos oherwydd cyngerdd Manic Street Preachers a Suede ar diroedd y Castell.

Mae disgwyl i draffordd yr M4 fod yn brysur  oherwydd y digwyddiad hwn - felly cynlluniwch ymlaen llaw – ac os ydych yn mynd i’r Monster Jam, osgowch y tagfeydd yng Nghaerdydd drwy ddefnyddio’r cyfleusterau parcio a theithio ym maes parcio hen safle Toys R Us yn y Pentref Chwaraeon - CF11 0JS. Mae’r cyfleuster parcio a theithio’n cau am 7.30pm, felly nid ar gael i’w rhai sy’n mynychu’r cyngerdd ar dir Castell Caerdydd.

Gallwch chi weld gwybodaeth gyfredol am y draffordd a chefnffyrdd ar wefan Traffig Cymru, neu @TrafficWalesS ar Twitter a Facebook.

Mae pobl sy'n mynd i’r digwyddiad yn cael eu cynghori'n gryf i gynllunio eu taith ymlaen llaw a mynd i mewn i'r stadiwm yn gynnar.  Sylwch ar yr eitemau gwaharddedig wedi’u rhestru yn https://www.principalitystadium.wales/safety-and-security/, yn arbennig y polisi bagiau (dim bagiau mawr) cyn teithio i'r ddinas.

Darllenwch fwy yma