The essential journalist news source
Back
11.
February
2024.
Y newyddion gennym ni - 12/02/24

Image

09/02/24 - Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed

Mae seremoni arbennig sy'n torri tir newydd wedi nodi dechrau'r gwaith adeiladu campws addysg ar y cyd arloesol newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed o'r ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

07/02/24 - Chwant Llwyddiant: Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Mae'r Academi Cogyddion Iau, a gyflwynir gan Compass Cymru mewn cydweithrediad â Choleg Caerdydd a'r Fro fel rhan o fenter a arweinir gan Addewid Caerdydd, yn dathlu graddio deg cogydd ifanc addawol o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

06/02/24 - Stori'r Ysgyfarnog i helpu plant ysgol i oresgyn profiadau trawmatig

Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy'n canolbwyntio ar oresgyn trawma.

Darllenwch fwy yma

 

Image

05/02/24 - Cyrtiau tennis parciau yng Nghaerdydd i gael eu hadnewyddu

Bydd cyrtiau tennis mewn chwe pharc yng Nghaerdydd yn cael eu gweddnewid yn llwyr er budd trigolion lleol fel rhan o bartneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd a'r Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA).

Darllenwch fwy yma

 

Image

31/01/24 - EPCR yn cyhoeddi dau leoliad o'r radd flaenaf ar gyfer Cwpan Pencampwyr Investec 2025 a 2026 a Phenwythnos Rowndiau Terf

Stadiwm Principality Caerdydd sydd wedi'i ddewis i gynnal Cwpan Pencampwyr Investec 2025 a Rowndiau Terfynol Cwpan Her EPCR

Darllenwch fwy yma

 

Image

31/01/24 - Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn serennu yn Arolwg Estyn

Mae Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau, sydd wedi'i lleoli ar Michaelston Road yn Nhrelái, wedi derbyn canmoliaeth yn ei harolwg diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Darllenwch fwy yma