The essential journalist news source
Back
14.
August
2023.
Darganfyddwch drosoch eich hun berl emrallt Môr Hafren

14.08.23
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir
  hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.

Ar ddiwrnod clir, mae Ynys Echni - perl fach emrallt ym Môr Hafren – yn ymddangos yn ddigon agos i'w chyffwrdd ac ers yr Oes Efydd mae wedi denu casgliad lliwgar o ymsefydlwyr, ffermwyr, arloeswyr, milwyr a gwyddonwyr, i gyd yn cael eu denu gan ei rhinweddau unigryw.

Mae ei statws presennol fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Gwarchodfa Natur Leol yn ei gwneud hyd yn oed yn fwy deniadol i ymwelwyr, ac eto mae ei lleoliad anghysbell a'i llanw a thrai cyfnewidiol yn golygu y gall ymddangos allan o gyrraedd fforwyr modern.

Bellach, mae Cyngor Caerdydd - sy'n berchen ar yr ynys - yn gwneud y cadarnle deniadol hwn yn  hygyrch i bawb drwy gyfres o seibiannau canol wythnos ar thema sy'n cynnwys cyrsiau lles ac ysgrifennu creadigol yn ogystal â phrofiadau cadwraeth.

Adfer, Ymlacio ac Ailgysylltu (16-18 Awst; neu 1-3 Medi)

Ymlaciwch i ffwrdd o fywyd bob dydd ac ailgysylltu â natur gyda Kerry Sanson, iachäwr, arweinydd ffitrwydd grŵp a hyfforddwr personol. Mae'r encil yn cynnig cyfleoedd i roi cynnig ar symudiadau fel Ioga, Qigong, Dawns Rhyddid ac arferion ystyriol a dysgu technegau a sgiliau newydd.

Anturiaethau ysgrifennu creadigol (29 Medi - 1 Hydref)

Ar gyfer dechreuwyr, neu'r rhai sydd â phrofiad, cewch eich ysbrydoli gan harddwch naturiol cyfoethog a hanes diddorol yr ynys i ddatblygu eich gwaith ysgrifennu dan arweiniad yr artist a'r awdur Sarah Featherstone o Gaerdydd.

Bywyd ar yr ynys – profiad o wirfoddoli ym maes cadwraeth (4-8 Medi)

P'un ag ydych yn chwilio am yrfa ym maes cadwraeth natur neu wyliau gwahanol, mae'r egwyl pedwar diwrnod hwn yn gyfle perffaith i weithio ochr yn ochr â thîm o wardeiniaid yr ynys yn cyflawni tasgau hanfodol gan gynnwys rheoli glaswelltir, helpu gwylanod sy’n nythu, monitro'r boblogaeth o nadroedd defaid prin ac adfer adeiladau treftadaeth.

Byddwch hefyd yn cael profi’r hyn nad yw ymwelwyr dydd yn ei wneud – eistedd o dan y sêr, gwylio goleuadau'r ddinas a'r llongau yn y nos ac edmygu machlud haul a chodiad trawiadol yr haul.

Mae pob taith yn ddarpariaeth hunanarlwyo ac yn cynnwys taith ddychwelyd mewn cwch, llety hostel sylfaenol a rennir a hyfforddiant a gweithgareddau a gynhelir gan hyfforddwyr profiadol. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.cardiffharbour.com/cy/ynys-echni/digwyddiadau-ynys-echni/

Ffeil Ffeithiau Ynys Echni

  •  Er ei bod ond ychydig dros 10fed milltir sgwâr mewn maint, mae gan Ynys Echni hanes mawr. Cafodd breswylwyr am y tro cyntaf yn ystod yr Oes Efydd (900-700CC) ac yn y 5ed-6ed Ganrif OC roedd yn encil i Sant Cadoc oedd yn byw fel meudwy ar yr ynys
  • Mae ganddi gysylltiadau â'r Eingl-Sacsoniaid a'r Llychlynwyr, ac ym 1542 rhoddodd Harri’r VIII brydles i Edmund Tournor i ffermio'r ynys
  • Yn y 18fed Ganrif roedd yn safle delfrydol ar gyfer smyglo
  • Er gwaethaf y goleudy a adeiladwyd ym 1737, mae wedi gweld nifer o longddrylliadau. Ym 1817, suddodd y slŵp Brydeinig William a Mary ar ôl taro creigiau oddi ar Ynys Echni gan golli 54 o deithwyr ac mae 50 ohonynt wedi'u claddu ar yr ynys.
  • Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gosodwyd 350 o filwyr y Magnelwyr Brenhinol ar yr ynys i amddiffyn llyngesau gosgordd rhwng Caerdydd, Y Barri ac Ynys Echni.
  • Yn 2008, ym mhennod 'Adrift' o sgil-gynhyrchiad  Dr Who y BBC, Torchwood, cafodd yr ynys ei chynnwys fel cartref cyfleuster meddygol cyfrinachol.
  • Ar hyn o bryd mae'r ynys yn cael ei rheoli gan Gyngor Caerdydd, ac yn cael ei chefnogi gan Brosiect Ynys Echni, sy'n elusen gofrestredig