The essential journalist news source
Back
21.
November
2022.
Y newyddion gennym ni – 21/11/22

Y newyddion gennym ni - 21/11/22

 

A picture containing building, oldDescription automatically generated

17/11/22 - Mwy o gartrefi yn gynt

Mae cynlluniau sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn bwriadu cyflawni cam nesaf ei raglen datblygu tai uchelgeisiol, gan greu 1,700 o gartrefi newydd arall i'r ddinas, wedi eu datgelu.

Darllenwch fwy yma: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/30313.html 

17/11/22 - Galw am farn ar gynllun cyffrous pont newydd i gerddwyr

Mae cynlluniau cyffrous ar gyfer pont newydd i feics a cherddwyr dros Afon Taf wedi eu datgelu, rhan o adfywio ehangach ystâd Trem y Môr Grangetown.

Darllenwch fwy yma: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/30310.html

 

A group of people sitting at a tableDescription automatically generated with low confidence

15/11/22 - Mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr

Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2023 nawr ar agor ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio'r pum dewis yn llawn i roi'r cyfle gorau iddynt gael ysgol y maen nhw ei heisiau.

Darllenwch fwy yma: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/30293.html