The essential journalist news source
Back
27.
September
2020.
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi)


25/09/20 - Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid

Bydd prifddinas Cymru yw cyflwyno mesurau cloi i atal y cynnydd diweddar yn yr achosion o COVID-19.

Darllenwch fwy yma:a

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24812.html

 

25/09/20 - Mwy o fynediad at gymorth digidol

Mae clybiau swyddi wyneb yn wyneb a mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas yn cael eu hail-gyflwyno i gefnogi pobl i mewn i waith.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24809.html

 

24/09/20 - Datganiad yr Arweinydd i'r Cyngor - COVID-19

Diolch, Arglwydd Faer, am roi'r cyfle hwn imi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am sefyllfa Covid-19 yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24804.html

 

24/09/20 - Caerdydd yn cyflwyno mwy o dori a chodi porfa i gefnogi bioamrywiaeth

Mae gweithdrefnau torri a chodi gwell yn cael eu cyflwyno ar draws mwy o ardaloedd o laswelltir blodau gwyllt a glaswelltir a reolir yn anffurfiol yng Nghaerdydd, fel rhan o waith parhaus y ddinas i gefnogi bioamrywiaeth.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24792.html

 

23/09/20 - 10 ffaith o'n Hadroddiad Lles Statudol Blynyddol

Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiad lles statudol. Mae'n llawn ffeithiau a ffigurau am y gwasanaethau a ddarparwn - dyma 10 ohonynt, i roi syniad i chi o'r hyn y byddwch yn ei weld tu mewn.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24790.html

   

22/09/20 - Enw Draenen Pen-y-graig yn ‘Fynwent y Flwyddyn' am yr ail flwyddyn o'r bron

Enwyd Mynwent Draenen Pen-y-graig yn ‘Fynwent y Flwyddyn' am yr eildro o'r bron, gan guro dau arall yn y rownd derfynol i ennill y wobr aur yn y categori tir claddu mawr.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24776.html

 

22/09/20 - Mesurau COVID-19 Ychwanegol i Gaerdydd a Bro Morgannwg

Mae cyfres o fesurau newydd yn cael eu cyflwyno gan Wasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu Caerdydd a'r Fro mewn ymgais i atal y cynnydd sydyn yn nifer yr achosion Covid-19 a welir ledled y ddwy sir.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24782.html