The essential journalist news source
Back
9.
July
2020.
Gallai busnesau ddefnyddio mannau digwyddiadau awyr agored Caerdydd sy'n edrych am safleoedd lle gellir cadw pellter cy
Gallai dosbarthiadau Zumba ym Mharc Bute, pwysau cloch ar y lawnt yng Ngerddi Sophia neu ymarfer côr ar y morglawdd i gyd fod yn rhan o'ch haf wedi’r cloi - os bydd cynlluniau'n mynd rhagddynt i agor rhai o brif fannau digwyddiadau awyr agored Caerdydd i fusnesau lleol sy'n profi trafferthion wrth geisio cynnal gweithgaredd yn eu hadeiladau dan do arferol, yn sgil Covid-19.

Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio arolwg heddiw, yn gofyn am ddatganiadau o ddiddordeb gan fusnesau lleol a allai fod â diddordeb mewn llogi safleoedd mewn lleoliadau amlwg yn y brifddinas gan gynnwys Parc Bute, Gerddi Sophia a Bae Caerdydd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Wrth i’r cyfyngiadau cloi lacio rydym yn benderfynol o wneud popeth allwn ni i gefnogi'r economi leol ac, ar yr amod ei bod yn bosibl i'r busnesau weithredu'n ddiogel, yn unol â rheolau cyfredol y Coronafeirws, gallai hwn fod yn gyfle diddorol iawn i rai busnesau ailgychwyn neu ehangu eu cynnig."

Mae'r arolwg yn awgrymu y gallai fod gan fusnesau yn y sectorau iechyd, ffitrwydd a chelfyddydau perfformio ddiddordeb arbennig yn y cyfle ond mae'n croesawu diddordeb gan fusnesau ym mhob rhan o'r economi ar yr amod bod y gweithgaredd yn  unol â rheoliadau presennol Coronafeirws Llywodraeth Cymru neu newidiadau a gyhoeddwyd eisoes ac y gellir eu haddasu i amgylchedd awyr agored.

I gofrestru eich diddordeb, ewch i: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ManAwyrAgored