The essential journalist news source
Back
29.
May
2020.
Bydd casgliadau gwastraff gardd untro yn parhau ym mis Mehefin a'r wythnos gyntaf ym mis Gorffennaf

28/05/20

Bydd y casgliadau gwastraff gardd untro yn parhau yn ystod mis Mehefin a wythnos gyntaf mis Gorffennaf, fel y gall preswylwyr gael gwared ar eu toriadau glaswellt, brigau a changhennau bach, dail, a thoriadau planhigion a blodau.

Dyma'r unig fathau o wastraff y dylid eu rhoi yn eich bin olwynion gwyrdd neu eich bagiau amldro.

Hoffem atgoffa preswylwyr y dylent roi gwastraff gardd allan i'w gasglu yn eu biniau olwynion gwyrdd neu eu sachau gardd amldro yn unig.

Ni fydd unrhyw wastraff gardd ychwanegol a roddir mewn unrhyw gynhwysydd arall, gan gynnwys bagiau plastig, yn cael ei gasglu.

Os rhoddir eitemau anghywir yn y bin gwyrdd neu'r sachau amldro, caiff sticer pinc ei roi ar y cynhwysydd i hysbysu'r preswylydd bod eitemau anghywir wedi eu rhoi allan i'w casglu ac ni chaiff y gwastraff ei gasglu.

 

  • Os yw eich diwrnod casglu arferol ar ddydd Llun, caiff eich gwastraff gardd ei gasglu ddydd Sadwrn, 6 Mehefin.
  • Os yw eich diwrnod casglu arferol ar ddydd Mawrth, caiff eich gwastraff gardd gwyrdd ei gasglu ddydd Sadwrn, 13 Mehefin.
  • Os yw eich diwrnod casglu arferol ar ddydd Mercher, caiff eich gwastraff gardd gwyrdd ei gasglu ddydd Sadwrn, 20 Mehefin.
  • Os yw eich diwrnod casglu arferol ar ddydd Iau, caiff eich gwastraff gardd gwyrdd ei gasglu ddydd Sadwrn, 27 Mehefin.
  • Bydd y casgliad untro olaf ar 4 Gorffennaf ar gyfer preswylwyr sydd fel arfer yn cael casgliadau gwastraff ar ddydd Gwener.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn dangos pryd y bydd y casgliadau ychwanegol hyn yn digwydd ym mhob ward yn y ddinas.

Dydd Sadwrn 6 Mehefin -Creigiau/Sain Ffagan, Radur/Pentre Poeth, y Tyllgoed, Pentyrch, Tongwynlais, Trelái a Chaerau

Dydd Sadwrn 13 Mehefin- Treganna, Ystum Taf, Llandaf, Felindre, Butetown, Grangetown a Glan-yr-afon

Dydd Sadwrn 20 Mehefin -Cyncoed, Pentwyn, Plasnewydd, Gabalfa, Cathays a Phen-y-lan

Dydd Sadwrn 27 Mehefin -Pontprennau/Pentref Llaneirwg, Trowbridge, Llanrhymni, Adamsdown, Tredelerch a Sblot

Dydd Sadwrn 4 Gorffennaf -Rhiwbeina, Llanisien, Llys-faen, y Mynydd Bychan a'r Eglwys Newydd