The essential journalist news source
Back
30.
July
2019.
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 19 Awst – 25 Awst

Beth sy'n digwydd - Gweithgareddau gwyliau'r haf 19 Awst - 25 Awst

 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Bydd Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd unwaith eto'n newid yn lan y môr dinesig gyda llond bwceidiau o hwyl i ddiddanu'r plant trwy gydol gwyliau'r haf (20 Gorffennaf - 1 Medi).

Mae'r atyniad yn cynnwys traeth tywod sy'n addas i blant, padiau sblasio i greu man chwarae â dŵr ac amrywiaeth o reidiau ffair poblogaidd ar gyfer y teulu oll.

Mae mynediad AM DDIM a bydd costau ychwanegol ar gyfer cyfleusterau ar y safle.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Parc Dŵr Caerdydd

Mae Parc Dŵr aer 100m wrth 80m sy'n arnofio ym Mae Caerdydd yn cynnwys 72 rhwystr gan gynnwys sleidiau, trampolinau a barrau mwnci - sy'n ei wneud y mwyaf yng Nghymru. Mae'n cynnig diwrnod allan penigamp i grwpiau, teuluoedd a'r rhai sy'n chwilio am gyffro!

Mae cyfyngiadau taldra.Ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan 9 Medi.

I brynu tocynnau, ewch i:https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/

 

Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.

 

 

 

 

Dydd Llun 19 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

11am tan 12.55pm

 

Hyb Grangetown, Havelock Place, Grangetown, CF11 6PA

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Meithrinfa Grangetown Canolfan REACH, Jim Driscoll Way, Grangetown.CF11 7DT

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1.00pm

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

1.30 tan 4.30pm

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Hoff gymeriadau Animé

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Dalen-nodau Pichachu a Chwningod Origami

 

Paentio Ein Byd Newydd

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

Paentio

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

1-2pm

Hyb Llanedern

 

Amser Rhigwm

2pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Crefftau

3.30-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigwm

10.30-11am

Hyb Llaneirwg

 

Cicwyr Bach

1-2pm

Hyb Llaneirwg

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

Cicwyr Bach

2-3pm

Hyb Llaneirwg

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

Amser Rhigwm a Chwarae

10.30am

Hyb Cymunedol STAR

 

Amser Stori

10.45am

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Clwb Codio

3.30pm

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Amser Rhigwm

2-3pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Clwb Darllen

4-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 

Dydd Mawrth 20 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

12:30 tan 3pm

Digwyddiad Tai Taf, Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 11.55pm

 

Hyb Tredelerch, Llanstephan Road, Tredelerch, CF3 3JA

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Crochenwaith Pokemon

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Metamorffosis Gwrthrychau i Gymeriadau a Phom Poms Pokemon

 

Tecstilau Hwyl Japaneaidd

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

Tecstilau

 

Amser Stori

 

 

10.30am

 

 

 

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Ras y Gofod

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Crefftau gyda gwesteion arbennig ar thema ras y gofodCysylltwch ag adran y plant Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd i gael rhagor o fanylion.
Rhif ffôn:(029) 20780953 E-bost: llyfrgellplant@caerdydd.gov.uk

 

Amser Stori/Rhigwm

10am

Hyb Grangetown

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

Hyb Llanedern

 

Amser Rhigwm

10.30 - 11.00am

Hyb Llanedern

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Clwb Crefftau

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Stori

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Clwb Lego

3-5pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Amser Stori

10.30am

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 21 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

RSPB Cymru Her Wyllt dydd Mercher

10.00am-3.30pm

Parc Bute

Yn y gwanwyn a'r haf mae lleiniau a chaeau o laswellt yn ffrwydro mewn amrywiaeth o flodau gwyllt lliwgar.Faint o liwiau allwch chi eu gweld?Dewch i gyfarfod â ni yng Nghanolfan Addysg Parc Bute CF10 3DX.AM DDIM

Sesiwn Chwarae

3 tan 4.55pm

Gerddi Pentre CF11 6QJ

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 3.55pm

Parc Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Anifeiliaid Animé

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Llyfrau Comic Animé a Chreu eich Rhithffurf eich hun

 

Fy Hoff Ffrind

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

Pypedau 3D/clai

 

Amser Todl

 

10.30am

 

Hyb y Llyfrgell Ganolog

 

Lego

5pm - 6pm

Hyb Llanedern

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-1pm

Hyb Llanrhymni

 

Tenis Bwrdd

4-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

2 - 4pm

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Clwb Crefftau

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Aes yr Haf

Academi'r Ddraig

 

 

10am-3pm

 

Yr Aes, canol dinas Caerdydd

 

Digwyddiad am ddim FOR Cardiff

 

Ymgofrestrwch gydag Academi'r Ddraig i ddysgu sut mae hedfan a chwythu tân fel draig!

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Iau 22 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

10.05 tan 12pm

 

Hyb Tredelerch, Llanstephan Road, Tredelerch, CF3 3JA

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 6pm             

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Crochenwaith Stiwdio Ghibli

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Gleiniau Llun Pokemon ac Addurn Dal Haul Poke Ball

 

Mae fy Gêm i yn Wych

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

Dylunio

Amser Rhigwm

 10.30am

Hyb y Llyfrgell Ganolog

 

Amser Stori Ieuenctid

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Stori

10.30 - 11.00am

Hyb Llanedern

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

Hyb Llanedern

 

Amser Rhigwm

10.15-10.45am

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

 2-3pm

Hyb Llanrhymni

 

Sefydliad Dinas Caerdydd

4-6pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Clwb Gwyliau Thrive

10.30am-12.30pm

Llyfrgell Treganna

 

Clwb Crefftau

2-4pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Crefftau Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb y Tyllgoed

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 23 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1pm

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Hunan-bortreadau Animé

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Hunan-bortreadau Animé a Dalwyr Planhigion Animé allan o ddeunyddiau a Ailgylchwyd

 

Dyluniadau Amlgyfrwng Fy Stori

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

Amlgyfrwng

Amser Stori

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Rhigwm

11am

Hyb Llanisien

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

2-3.55pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

11-11.30am

Hyb Llaneirwg

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

2.30 - 3.30pm

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser Rhigwm/Stori

10.30am

Hyb y Tyllgoed

 

 

 

 

 

Dydd Sadwrn24 Awst

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Jigsôs a gemau bwrdd

 10am-12pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Crefftau i blant

11am - 1pm

Hyb Llanedern

 

Clwb Lego

2 - 4pm

Hyb Llanedern

 

Crefftau i blant

10-12

 Hyb Llanisien

 

Clwb Lego

1-3pm

Hyb Llanisien

 

Hyb Llanrhymni

 

Hyb Trelái a Chaerau

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Lego

1-3pm

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

 

Clwb Lego

11am

 

 

 

****Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd gall newidiadau ddigwydd.