The essential journalist news source
Back
30.
July
2019.
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 12 Awst – 18 Awst

Beth sy'n digwydd - Gweithgareddau gwyliau'r haf 12 Awst - 18 Awst

 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Bydd Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd unwaith eto'n newid yn lan y môr dinesig gyda llond pwceidiau o hwyl i ddiddanu'r plant trwy gydol gwyliau'r haf (20 Gorffennaf - 1 Medi).

Mae'r atyniad yn cynnwys traeth tywod sy'n addas i blant, padiau sblasio i greu man chwarae â dŵr ac amrywiaeth o reidiau ffair poblogaidd ar gyfer y teulu oll.

Mae'r mynediad AM DIM a bydd costau ychwanegol ar gyfer cyfleusterau ar y safle.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Parc Dŵr Caerdydd

Mae Parc Dŵr gwynt 100m wrth 80m sy'n arnofio ym Mae Caerdydd yn cynnwys 72 rhwystr yn cynnwys sleidiau, trampolinau a barrau mwnci ac felly dyma'r mwyaf yng Nghymru, sy'n cynnig diwrnod allan penigamp i grwpiau, teuluoedd a'r rhai sy'n chwilio am gyffro!

Mae cyfyngiadau taldra.Ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan 9 Medi.

I brynu tocynnau, ewch i:https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/

 

 

Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.

 

 

Dydd Llun 12 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 Gafael ar Hanes

2.30pm

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

1-2pm

Hyb Llanedern

 

Amser Rhigwm

2pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Crefftau

3.30-5pm

 

Hyb Llanrhymni

 

Her Wyllt RSPB

2-4pm

 

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Rhigwm

10.30-11am

 

Hyb Llaneirwg

 

Cicwyr Bach

1-2pm

Hyb Llaneirwg

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

Cicwyr Bach

2-3pm

 

Hyb Llaneirwg

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Cymunedol STAR

 

Amser Stori

 

10.45am

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

 

Clwb Codio

 

3.30pm

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

 

Clwb Darllen

 

4-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Clwb Darllen i blant 7-11 oed

 

 

Her Wyllt RSPB

 

10am-12pm

Llyfrgell Treganna

 

 

 

Actio!

 

8.45am - 4pm

Neuadd Llanofer

 

Wythnos o weithgareddau drama wedi ei hysbrydoli gan straeon fel y Famous Five a'r Secret Seven.

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Madfallod a Gecoaid

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Mygydau Anifeiliaid y Goedwig Law ac Adar Paradwys

 

Adrodd stori a Chelf

 8.45am - 12pm

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

Fy nghreaduriaid coedwig law (paentiad)

Sesiwn Chwarae

11am tan 12:55pm

 

Hyb Grangetown, Havelock Place, Grangetown, CF11 6PA

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Meithrinfa Grangetown Canolfan REACH, Jim Driscoll Way, Grangetown.CF11 7DT

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1.00pm

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

1.30 tan 4.30pm

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

11am tan 12.55pm

 

Canolfan Gymunedol Plasnewydd, 2 Shakespeare Street, CF24 3ES

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 3.30pm

Cemetery Park, Moira Terrace, Adamsdown, CF24 0DS

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

 

Dydd Mawrth 13 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

 10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Ras y Gofod

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Crefftau gyda gwesteion arbennig ar thema ras y gofodCysylltwch ag adran y plant Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd i gael rhagor o fanylion.
Rhif ffôn:(029) 20780953 E-bost: llyfrgellplant@caerdydd.gov.uk

 

Amser Stori/Rhigwm

10am

Hyb Grangetown

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

Hyb Llanedern

5-14 oed

 

Amser Rhigwm

10.30 - 11.00am

Hyb Llanedern

 

Clwb Llyfrau'r Glasoed

4-5pm

Hyb Llanrhymni

Grŵp darllen CA3 a CA4

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Clwb Crefftau

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Stori

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-12pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Crefftau ar thema ras y gofod i blant rhwng 3 a 12 oed

 

Amser Stori

10.30am

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser Stori

1.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae

2.30-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Actio!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Wythnos o weithgareddau drama wedi ei hysbrydoli gan straeon fel y Famous Five a'r Secret Seven.

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Parotiaid Potiau Pinsio

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Teraria bychain a Bwystfilod Bychain, Pili Palod a Chwilod

Adrodd stori a Chelf

 8.45am - 12pm

Neuadd Llanofer

 5-8 oed

Planhigion enfawr y goedwig law (tecstilau)

Sesiwn Chwarae

10 tan 11.55pm

 

Canolfan ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.CF5 5BQ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10.45 tan 12.15pm

 

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 a 12.30am

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 14 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

RSPB Cymru Her Wyllt dydd Mercher

10.00am-3.30pm

Parc Fictoria

Ymunwch â ni ar gyfer Coed, Dail a Hadau i ddysgu sut mae adnabod y gwahanol fathau o goed a gewch yn eich ardal leol.Cyfarfod ym Mharc Fictoria.CF51EG

Amser Todl

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Lego

5-6pm

Hyb Llanedern

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-1pm

Hyb Llanrhymni

Crefftau gyda gwesteion arbennig a thema Ras y Gofod

 

Tenis Bwrdd

4-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

2 - 4pm

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Amser Rhigwm

2-3pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Clwb Crefftau

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae

2.30-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Actio!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Wythnos o weithgareddau drama wedi ei hysbrydoli gan straeon fel y Famous Five a'r Secret Seven.

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Anifeiliaid Cuddliw

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Offerynnau Cerddorol y Goedwig Law a Chelf Chwistrell 3D

Adrodd Stori a Chelf

 8.45am - 12pm

Neuadd Llanofer

 5-8 oed

Anifeiliaid y Goedwig Law (clai 3D)

Sesiwn Chwarae

10 tan 11.55pm

 

Canolfan ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.CF5 5BQ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30pm-4.25pm

Meithrinfa Grangetown, Canolfan REACH, Ferry Road, Grangetown.CF11 0XR

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 3.55pm

Shelly Gardens, Shakespeare Street, y Rhath, CF24 3ES

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

 

 

Dydd Iau15 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Amser Stori Ieuenctid

3.30pm

Hyb Grangetown

Amser stori i blant 5-12 oed

 

Amser Stori

10.30 - 11.00am

Hyb Llanedern

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

Hyb Llanedern

5-14 oed

 

Amser Rhigwm

10.15-10.45am

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

2-3pm

Hyb Llanrhymni

 

Sefydliad Dinas Caerdydd

 

4-6pm

Hyb Llanrhymni

 

RSPB

2-4pm

Hyb Lles Rhiwbeina

Digwyddiad natur RSPB, thema chwarae rhyngweithiol:

"Pryfetach a Thryciau"

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Clwb Gwyliau Thrive

10.30am-12.30pm

Llyfrgell Treganna

Crefftau a gweithgareddau yn seiliedig ar Her Ddarllen yr Haf ar gyfer plant ag awtistiaeth mewn partneriaeth â Thrive Caerdydd

 

Clwb Lego

3-5pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Sesiwn Chwarae

10am-12pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

Crefftau Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb y Tyllgoed

Sesiwn ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

 

Actio!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Wythnos o weithgareddau drama wedi ei hysbrydoli gan straeon fel y Famous Five a'r Secret Seven.

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Potiau Pensel Llyffant Coed

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

 

Neuadd Llanofer

 

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Diorama Coedwig Law a Chreaduriaid Hudolus y Dyfnderoedd

Adrodd Stori a Chelf

 8.45am - 12pm

 5-8 oed

Achub Ein Coedwigoedd Glaw (cynllunio posteri)

Sesiwn Chwarae

10 tan 11.55pm

 

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.CF5 5BQ  

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Neuadd Plwyf Sant Ffransis, Grand Avenue, Trelái, CF5 5HX

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10.05 tan 12.00pm

 

Hyb Tredelerch, Llanstephan Road, Tredelerch, CF3 3JA

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 6pm             

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 16 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

 

 10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Rhigwm

11am

Hyb Llanisien

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

2-3.55pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Her Wyllt RSPB

2.30-4.30pm

Llyfrgell Radur

 

Amser Stori

11-11.30am

Hyb Llaneirwg

 

Celf a Chrefft SRC

2.30-3.30pm

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser Rhigwm/Stori

10.30am

Hyb y Tyllgoed

 

 

Actio!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Wythnos o weithgareddau drama wedi ei hysbrydoli gan straeon fel y Famous Five a'r Secret Seven.

 

Crochenwaith

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Nadroedd y Goedwig Law

 

Celf

 

8.45am - 4pm

 

 

Neuadd Llanofer

 

Dros 8 oed

Barcud adar uchel a nadroedd llithrig

Adrodd Stori a Chelf

 8.45am - 12pm

Neuadd Llanofer

 5-8 oed

Fy Nghoedwig Law (aml-gyfryngau)

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1.00pm

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5NQ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1pm

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

Dydd Sadwrn 17 Awst

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Jigsôs a gemau bwrdd

10am-12pm

Hyb Llanedern

 

Crefftau i blant

11am - 1pm

Hyb Llanedern

 

Clwb Lego

2-4pm

Hyb Llanedern

 

Crefftau i blant

10am-12pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Lego

 

1-3pm

Hyb Llanisien

 

Hyb Llanrhymni

 

Llyfrgell Rhydypennau

Hyb Trelái a Chaerau

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Lego

 

1-3pm

 

RSPB

 

10.30am-1.30pm

 

Clwb Lego

 

10.30am-12.30pm

 

Clwb Lego

 

11am

 

 

****Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd gall newidiadau ddigwydd.