The essential journalist news source
Back
15.
April
2019.
Beth sydd ymlaen!
 Beth sydd ymlaen – gweithgareddau Gwyliau’r Pasg Ebrill 15 – Ebrill 27

 

Sylwer, codir tâl ar weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.Cysylltwch â’r ganolfan am fwy o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.

 

Dydd Llun 15 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Helfa Drysor gyda

Gwobrau

 

 

 

2pm – 3pm

 

 

 

Hyb Grangetown

 

 

Tennis Bwrdd

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed

 

Pêl-rwyd

 

2pm – 3pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

11-19 Oed

 

Pêl-fasged

 

3pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed

 

 

Stiwdio gerdd i recordio a chyfansoddi cerddoriaeth

 

 

12pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed  -  rhaid cadw lle

 

Amser Odli

 

10:15am-10:45am

 

Hyb Llanrhymni

 

 

 

 Crefftau

 

 

 

10am – 12pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Lego / Gemau bwrdd / Jigsôs

 

 

12pm - 2pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Sesiwn Gelf a Chrefft

 

 

 

11.30am -1pm

 

 

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Sesiwn Goluro – Glisten Up gydag Afifah

 

 

 

2pm – 5pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

Gorsaf Liwio a Phosau’r Pasg

 

 

 

11am – 12pm

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Wyau Pasg a Chywion Clai

 

 

 

10am-12pm

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

 

 

 

 

Hyb STAR

 

Hyb STAR

 

Hyb STAR

 

 

5-8 Oed

 

Porthwyr Adar Helyg (8+ oed)

 

 

10am-12pm

 

 

8+ oed

 

Hwyl gyda Ffelt

 

 

1pm-3pm    

 

 

5-8 Oed

 

Basgedi Pasg

 

 

1pm-3pm

 

 

8+ oed           

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

 (o dan 16 oed)

 

 

 

Symudion y Pasg

 

 

 

 

2pm – 4pm

 

 

Sgiliau Achub Bywyd

 

1.30pm – 2.30pm

 

Oedran 8+

Pris:£2.15

 

 

Llwybr y Pasg

 

10.00am – 5.00pm

 

 

Castell Caerdydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Bore Cymunedol y Pasg yn cynnwys

crefftau, cacennau a choffi.

 

 

 

10am – 12pm 

 

                                   

                                               

 

 

Dydd Mawrth 16 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

 

Amser Stori

 

 

 

 

10am - 10.30am

 

 

Hyb Grangetown

 

 

Cwrs Cymorth Cyntaf Elfennol

 

 

1pm - 3pm

 

Hyb Grangetown

Ar gyfer oedrannau 5-10

 

Tennis Bwrdd

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed

 

Pêl-rwyd

 

2pm – 3pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

11-19 Oed

 

Pêl-fasged

 

3pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed

 

 

Stiwdio gerdd i recordio a chyfansoddi cerddoriaeth

 

 

12pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed  -  rhaid cadw lle

 

Crefft boneti Pasg

 

12pm – 1.30pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

 

Chwarae Blêr

 

 

11am – 1pm

 

Hyb Llanrhymni

 

 0 - 6 Oed

Lego a gemau

 3am tan 4pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Amser Odli’r Pasg

 

10.15am

 

Hyb Powerhouse

 

 

Gwersyll Pêl-fasged  

 

 

 

 

 

10am—3pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

8 – 14 Oed

 (£10 y dydd)

 

Celf a Chrefft ac Amser Stori

 

 

 

 

 

11.30am - 1pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Sesiwn Goginio/Pobi

 

 

 

 

 

12pm - 3pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

5 – 10 Oed

 

Amser Odli

 

 

10.30am - 11am

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Crefft y Pasg

 

 

2pm – 3pm

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Boneti’r Pasg 

 

 

 

 

10am—12pm

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

 

5-8 Oed

 

 

Cistiau Trysor Crochenwaith

 

 

10am—12pm*  

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

8+ Oed

 

Wyau Ewyn Anhygoel

 

 

 

1pm-3pm

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

8+ Oed

 

Bwnis Pasg

 

 

1pm-3pm

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

5-8 Oed

 

 

Dyddiau Drama Roald Dahl

 

 

10am-3pm  

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

Cysylltwch â Neuadd Llanofer am fwy o fanylion

 

029 20 872030

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Argraffu 3D

 

 

 

2pm – 4pm

 

Hyb STAR

 

 

 

Snorclio a Gemau

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

 

Llwybr y Pasg

 

 

10.00am – 5.00pm

 

Castell Caerdydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

 

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Amser Stori a Chrefftau Arbennig y Pasg

 

 

2:15pm 

 

 

 

 

Dydd Mercher 17 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

 

Ysgrifennu Creadigol

 

 

 

2pm – 3pm

 

 

Hyb Grangetown

 

 

 

Parti Pontio’r Cenedlaethau gyda phaentio wynebau gan Nefertiti

 

 

 

 

 

4pm—5.30pm

 

 

 

 

Hyb Grangetown

 

 

Tennis Bwrdd

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed

 

Pêl-rwyd

 

2pm – 3pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

11-19 Oed

 

Pêl-fasged

 

3pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

11-19 Oed

 

 

Stiwdio gerdd i recordio a chyfansoddi cerddoriaeth

 

 

12pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

11-19 Oed  -  rhaid cadw lle

 

Helfa Wyau Pasg i’r Teulu

 

 2pm – 3pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

 

Helfa Wyau’r Pasg

 

 

Trwy’r Dydd

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Bwrdd Crefftau’r Pasg

 

 

2pm – 3.30pm

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Tennis Bwrdd

 

 

4pm - 5pm

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Amser Odli

 

2pm – 3pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Lego

 

 

1pm - 3pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Gwersyll Pêl-fasged  

 

 

 

 

 

10am—3pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

8 – 14 Oed

 (£10 y dydd)

Sesiwn Gylched i Blant gyda Ranu

 

 

 

3.30 - 4.30pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Academi Pêl-fasged i Ferched

 

 

 

6pm – 7pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 11 - 17 Oed

 

Amser Odli

 

 

10.30am - 11am

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Crochenwaith y Jwngl

 

 

10am—12pm

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

8+ Oed

 

Panetiadau Enfys Ombre

 

 

10am—12pm

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

5-8 Oed

 

 

Arlunio Manga

 

 

 

1pm-3pm

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

8+ Oed

 

Anifeiliaid Clai

 

 

 

1pm-3pm

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

5-8 Oed

 

 

Dyddiau Drama Roald Dahl

 

 

 

 

10am-3pm  

 

 

Canolfan Gelf Neuadd Llanofer

 

 

Cysylltwch â Neuadd Llanofer am fwy o fanylion

 

029 20 872030

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Crefftau Bwnis

 

12pm - 1pm

 

Hyb STAR

 

 

 

Hwyl Rholiwr Dŵr

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

 

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

 

 

Dydd Iau 18 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Zumba i Blant gyda Ranu

 

 

 

2.30pm – 3.30pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Amser Stori Iau

 

 

 

 

3.30pm-4pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Amser Odli ac Amser Stori Arbennig y Pasg

 

10.30am – 11.30am

 

Hyb Llaneirwg

 

 

Creu cacennau nythod wyau Pasg

 

 

12pm - 1pm

 

Hyb Llaneirwg

 

 

Aml-gamp

 

 

1pm - 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

7 - 11 Oed

 

Amser Odli

 

10:15am-10:45am

 

Hyb Llanrhymni

 

 

 

Helfa Wyau’r Pasg

 

Trwy’r Dydd

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Amser Stori a Chrefftau Arbennig y Pasg

 

 

2am tan 3.30pm.

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Helfa Drysor a Chrefftau’r Pasg

 

 

 

11am – 1pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Celf a Chrefft – Modelu Blwch Sothach

 

 

 

 

11.30am - 1pm

 

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

 Helfa Drysor

 

 

 

 

12pm - 1pm

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Helfa Wyau’r Pasg

 

 

12pm - 1pm

 

Hyb STAR

 

 

 

Hwyl a gemau yn y Pwll

 

 

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

 

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

 

Bwrdd Crefftau’r Pasg

 

 

 

 

2.15pm

 

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

 

Dydd Sadwrn 20 Ebrill

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Crefft a Lliw

 

 

 

3.15pm - 4.15pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Clwb Lego

 

1pm-3pm

 

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Crefftau

 

10am—12pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Lego / Gemau bwrdd / Jigsôs

 

 

12pm - -2pm

 

Hyb Powerhouse

 

Llwybr y Pasg

 

 

10.00am – 5.00pm

 

 

Castell Caerdydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Helfa Wyau’r Pasg

 

Trwy’r Dydd

 

 

 

 

 

 

Dydd Sul 21 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

Cwrdd â'r Marchogion

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Teithiwch yn ôl i'r cyfnod canoloesol wrth i Syr Jay a Syr Lewis (Rhyfelwyr Warwick) ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar Sul a Llun y Pasg.Bydd dau arddangosiad ymladd bob dydd, ynghyd â chyfle i ddysgu mwy am yr arfau a'r arfwisg a ddefnyddiwyd gan farchog canoloesol.

Yn ogystal, bydd straeon, Rholio Wyau a Rasys Wy Ar Lwy yn digwydd ar wahanol adegau trwy gydol y ddau ddiwrnod.

Mae mynediad arferol yn berthnasol.

Castell Caerdydd

 

Hwyl y Pasg yn Fferm y Fforest

1.00pm – 3.00pm

Fferm y Fforest

Ymunwch â’r tîm ar gyfer gweithgareddau celf a chrefft ar thema’r Pasg.
Mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.
Cwrdd yng Nghanolfan y Warden, Forest Farm Road, yr Eglwys NewyddCF14 7JJ
£2.00 y plentyn

 

 

 

Dydd Llun 22 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

Cwrdd â'r Marchogion

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Teithiwch yn ôl i'r cyfnod canoloesol wrth i Syr Jay a Syr Lewis (Rhyfelwyr Warwick) ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar Sul a Llun y Pasg.Bydd dau arddangosiad ymladd bob dydd, ynghyd â chyfle i ddysgu mwy am yr arfau a'r arfwisg a ddefnyddiwyd gan farchog canoloesol.

Yn ogystal, bydd straeon, Rholio Wyau a Rasys Wy Ar Lwy yn digwydd ar wahanol adegau trwy gydol y ddau ddiwrnod.

Mae mynediad arferol yn berthnasol.

Castell Caerdydd

 

                                                                                                                                               

 

Dydd Mawrth 23 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

 

Amser Stori

 

 

 

 

10am - 10.30am

 

 

 

 

Hyb Grangetown

 

 

 

Her Wyllt yr RSPB

 

 

 

 

 

2pm – 4pm

 

 

Hyb Grangetown

 

 

Aml-gamp

 

 

12pm - 2pm

 

Hyb Llaneirwg

 

7 - 11 Oed

 

Chwarae Blêr

 

 

11am – -1pm

 

Hyb Llanrhymni

 

 0 - 6 Oed

 

Bingo’r gwanwyn gyda stori a chrefftau

 

2pm – 3.30pm

 

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Amser Odli’r Gwanwyn

 

10.15am

 

Hyb Powerhouse

 

 

Cymorth Cyntaf Elfennol 5-10 oed

 

 

 

1pm - 3pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Diwrnod Hwyl i’r Teulu

 

 

 

 

3pm - 6pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Amser Odli

 

 

10.30am - 11am

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Creu parasiwtydd

 

 

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb STAR

 

 

Snorclio

 

 

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

Llwybr y Pasg

 

 

10.00am – 5.00pm

 

 

Castell Caerdydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llyfrgell Rhydypennau

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Amser Stori Arbennig yr Hwyaid Bach

 

 

Parti Noson Llyfr y Byd

 

2:15pm

 

 

 

5pm – 7pm

 

 

 

Dydd Mercher 24 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Helfa Drysor

 

 

 

2pm – 3pm

 

Hyb Grangetown

 

Amser Stori a Chrefftau’r Gwanwyn

 

11am – 12.30pm

 

Hyb Llaneirwg

 

7 - 11 Oed

 

 

Helfa Flodau Anturwyr yr Ardd

 

Trwy’r Dydd

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Crefftau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol

 

 

2pm – 3.30pm

 

Hyb Llanrhymni

 

Amser Odli

 2am tan 3pm.

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Celf a Chrefft

 

 

 

11.30am - 1pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

4 - 10 Oed

 

Sesiwn Goginio

 

 

 

12pm - 3pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

5 - 10 Oed

 

Sgiliau Pêl-droed

 

 

 

3.30pm-4.30pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

 

Academi Pêl-fasged i Ferched

 

 

 

6pm – 7pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

11 - 17 Oed

 

Amser Odli

 

 

10.30am - 11am

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Crefft y Pasg

 

 

2pm – 3pm

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Helfa Drysor

 

 

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb STAR

 

 

Hwyl Rholiwr Dŵr

 

 

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

Tom Gates yn Fyw ar Lwyfan!

 

7.00pm

Theatr Newydd

Yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Liz Pichon, mae'r stori newydd sbon hon am Tom Gates yn cael ei chyflwyno i chi gan y tîm penigamp sydd y tu ôl i Horrible Histories a Gangsta Granny - ac am y tro cyntaf erioed mae'n fyw ar lwyfan!Bydd y perfformiad cyntaf erioed anhygoel hwn yn teithio o amgylch y DG drwy gydol y flwyddyn.

Mwy o wybodaeth a thocynnau yma:Y Theatr Newydd

 

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

 

Dydd Iau 25 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Zumba i Blant gyda Ranu

 

 

 

11am – 12pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Amser Stori Iau

 

 

 

3.30pm-4pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Aml-gamp

 

 

2pm – 4pm

 

Hyb Llaneirwg

 

7 - 11 Oed

 

Amser Odli

 

10:15am-10:45am

 

Hyb Llanrhymni

 

 

 

Lego a gemau

 

11am – 12pm

 

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Amser Stori’r Gwanwyn

 

 

10.30am

 

Hyb Powerhouse

 

 

Sesiwn V.I.B.E

 

 

 

4pm - 8pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

 Helfa Drysor

 

 

 

12pm - 1pm

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Bwrdd Crefftau’r Pasg

 

 

2.15pm

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Her Wyllt yr RSPB

 

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb STAR

 

 

Hwyl a gemau yn y Pwll

 

 

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

 

Tom Gates yn Fyw ar Lwyfan!

 

2.00pm / 7.00pm

Theatr Newydd

Yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Liz Pichon, mae'r stori newydd sbon hon am Tom Gates yn cael ei chyflwyno i chi gan y tîm penigamp sydd y tu ôl i Horrible Histories a Gangsta Granny - ac am y tro cyntaf erioed mae'n fyw ar lwyfan!Bydd y perfformiad cyntaf erioed anhygoel hwn yn teithio o amgylch y DG drwy gydol y flwyddyn.

Mwy o wybodaeth a thocynnau yma:Theatr Newydd

 

Llwybr y Pasg

 

 

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

           

Dydd Gwener 26 Ebrill

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gweithdy Graffiti

 

 

 

1pm - 3pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Clwb Lego

 

 

 

3.30pm-4.30pm

 

Hyb Grangetown

 

 

BARN

 

3:45pm-5:45pm

 

 

Hyb Llanrhymni

 

 

 

Crefftau’r Gwanwyn

 

 

11am – 1pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Sesiwn Gylched i Blant

 

 

 

3pm - 4pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Grŵp Darllen

 

 

 

4pm - 5.45pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Sesiwn Aros a Chwarae

 

 

 

5pm – 6pm

 

Hyb Ieuenctid Butetown

 

 

Her Wyllt yr RSPB

 

 

 

10am—12pm

 

Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan

 

 

Nofio Am Ddim

 

 

 

10am—12pm

 

Hyb STAR

 

 (o dan 16 oed)

 

 

Creu eich Cylch Allweddi eich hun

 

2pm – 4pm

 

Hyb STAR

 

 

 

Disco Pwll

 

 

 

 

 

 

1.30pm – 2.30pm

 

 

 

Hyb STAR

 

 

 

8+ Oed

Pris:£2.15

 

 

 

Amser Odli

 

Helfa’r Hwyaid Bach o gylch y llyfrgell

 

10am

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

Zog –

Freckle Productions a Rose Theatre Kingston yn cyflwyno
Zog
Gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler
 

 

4.30pm

Neuadd Dewi Sant

Yn fawr o ran maint, ac yn frwdfrydig o ran natur, mae Zog mor awyddus i ennill seren aur yn ysgol Madam Dragon, lle mae dreigiau’n dysgu'r holl bethau y mae angen i ddreigiau eu gwybod.  Mae Zog yn ymdrechu mor galed, efallai yn rhy galed, ac mae'n taro, yn llosgi ac yn rhuo ei ffordd trwy flynyddoedd un, dau a thri.

Mwy o wybodaeth a thocynnau:  Zog yn Neuadd Dewi Sant

 

 

Tom Gates yn Fyw ar Lwyfan!

 

2.00pm / 7.00pm

Theatr Newydd

Yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Liz Pichon, mae'r stori newydd sbon hon am Tom Gates yn cael ei chyflwyno i chi gan y tîm penigamp sydd y tu ôl i Horrible Histories a Gangsta Granny - ac am y tro cyntaf erioed mae'n fyw ar lwyfan!Bydd y perfformiad cyntaf erioed anhygoel hwn yn teithio o amgylch y DG drwy gydol y flwyddyn.

Mwy o wybodaeth a thocynnau yma:Theatr Newydd

 

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Dydd Sadwrn 27 Ebrill

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Crefft a Lliw

 

 

 

3.15pm - 4.15pm

 

Hyb Grangetown

 

Amser Odli ‘da Dad

 

 

9:30am

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Clwb Lego

 

1pm-3pm

 

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Crefftau

 

 

10am—12pm

 

Hyb Powerhouse

 

 

Lego / Gemau bwrdd / Jigsôs

 

12pm -2pm

 

Hyb Powerhouse

 

Zog –

Freckle Productions a Rose Theatre Kingston yn cyflwyno
Zog
Gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler
 

 

2.00pm / 4.00pm

Neuadd Dewi Sant

Yn fawr o ran maint, ac yn frwdfrydig o ran natur, mae Zog mor awyddus i ennill seren aur yn ysgol Madam Dragon, lle mae dreigiau’n dysgu'r holl bethau y mae angen i ddreigiau eu gwybod.  Mae Zog yn ymdrechu mor galed, efallai yn rhy galed, ac mae'n taro, yn llosgi ac yn rhuo ei ffordd trwy flynyddoedd un, dau a thri.

Mwy o wybodaeth a thocynnau:  Zog yn Neuadd Dewi Sant

 

 

Tom Gates yn Fyw ar Lwyfan!

 

2.00pm / 7.00pm

Theatr Newydd

Yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Liz Pichon, mae'r stori newydd sbon hon am Tom Gates yn cael ei chyflwyno i chi gan y tîm penigamp sydd y tu ôl i Horrible Histories a Gangsta Granny - ac am y tro cyntaf erioed mae'n fyw ar lwyfan!Bydd y perfformiad cyntaf erioed anhygoel hwn yn teithio o amgylch y DG drwy gydol y flwyddyn.

Mwy o wybodaeth a thocynnau yma:Theatr Newydd

 

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Dydd Sul 28 Ebrill

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Zog –

Freckle Productions a Rose Theatre Kingston yn cyflwyno
Zog
Gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler
 

 

11.00am / 2.00pm

Neuadd Dewi Sant

Yn fawr o ran maint, ac yn frwdfrydig o ran natur, mae Zog mor awyddus i ennill seren aur yn ysgol Madam Dragon, lle mae dreigiau’n dysgu'r holl bethau y mae angen i ddreigiau eu gwybod.  Mae Zog yn ymdrechu mor galed, efallai yn rhy galed, ac mae'n taro, yn llosgi ac yn rhuo ei ffordd trwy flynyddoedd un, dau a thri.

Mwy o wybodaeth a thocynnau:  Zog yn Neuadd Dewi Sant

 

 

Tom Gates yn Fyw ar Lwyfan!

 

11.00am / 3.00pm

Theatr Newydd

Yn seiliedig ar lyfrau poblogaidd Liz Pichon, mae'r stori newydd sbon hon am Tom Gates yn cael ei chyflwyno i chi gan y tîm penigamp sydd y tu ôl i Horrible Histories a Gangsta Granny - ac am y tro cyntaf erioed mae'n fyw ar lwyfan!Bydd y perfformiad cyntaf erioed anhygoel hwn yn teithio o amgylch y DG drwy gydol y flwyddyn.

Mwy o wybodaeth a thocynnau yma:Theatr Newydd

 

Llwybr y Pasg

10.00am – 5.00pm

Castell Caerdydd

Dewch o hyd i'r atebion i gliwiau thema'r Pasg wedi'u cuddio o amgylch tiroedd y Castell i hawlio gwobr ac i gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn teulu i Joust! yng Nghastell Caerdydd ar 15 a 16 Mehefin 2019.  Prynwch eich tocynnau o swyddfa docynnau'r Castell neu’r siop anrhegion.

Pris mynediad arferol + £1 y person ar gyfer Llwybr y Pasg a fydd yn cynnwys gwobr.

 (Sylwch nad Helfa Wyau Pasg yw hon)

 

 

Dylai unrhyw un sy'n chwilio am ddos o adrenalin fynd i Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd - cyfleuster antur hawdd mynd ato yng nghanol y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.Mae'r lleoliad yn darparu cyrsiau a gweithgareddau sy'n cael eu rhedeg gan arbenigwyr, o rafftio dŵr gwyn, canŵio a cherdded ceunentydd, i brofiad corff-fyrddio ‘ton dan do'.Mae gan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd gynifer o weithgareddau anhygoel ar gael, fel bod pa bynnag gampau dŵr yr ydych yn ei hoffi ar gael yno!

Mae beicio yn ffordd wych o archwilio dinas – beth am logi nextbike a beicio ar draws Morglawdd Bae Caerdydd ar lwybr cylch Taith y Bae?  Yn mesur ychydig dros 6 milltir/10km o hyd gallwch gerdded y llwybr hefyd – mae'n ffordd wych o weld tirnodau eiconig y ddinas fel yr Eglwys Norwyaidd yn ogystal â Gwarchodfa Gwlypdir Bae Caerdydd, ac efallai y gwelwch Grocodeil Enfawr hyd yn oed!

 

 

**** Mae’r wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda’r lleoliad oherwydd y gallent newid.