Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi caffael y safle gwaith nwy blaenorol 29 erw yng Nghaerdydd.
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: Caerdydd yn mynd i'r afael ag amddifadedd digidol; yr Arglwydd Faer yn cyhoeddi neges pwysig ynglŷn a thrais domestig - "Nid ydych chi ar eich pen eich hun"; ac timau o Gyngor Cae
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: hyfforddiant Dysgu o Bell arloesol ar gyfer athrawon Caerdydd; cyngor a chymorth i drigolion sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartrefedd; mae ein tîm Addysg Plant sy'n Der
Image
Yn y diweddariad COVID-19 a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd heno: mae'r cleifion cyntaf wedi cyrraedd Ysbyty Calon y Ddraig; project Dyddiaduron y ‘Diff, COVID-19 drwy lygaid plant a phobl ifanc Caerdydd; ymgyrch fwyd Gyda'n Gilydd i Gaerdydd; ac app Olrh
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynhelir casgliadau gwastraff gardd un tro yn ystod mis Mai; Munud o dawelwch ar gyfer Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol 2020; a cyfleusterau marwdy dros dro wedi'u caffael yn ne
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: nodyn i'ch atgoffa bod y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid o ddydd Llun; mae elusennau'r Arglwydd Faer eich angen chi; a bydd mynwentydd yn ail-agor yng Nghaerdydd a Phont
Image
Bydd pedair mynwent yng Nghaerdydd yn ail-agor i aelodau'r cyhoedd o ddydd Sadwrn (25 Ebrill), gyda thimau newydd eu hadleoli i sicrhau bod y broses o ymbellhau cymdeithasol yn cael ei chynnal ac na chaiff y gofodau eu defnyddio'n amhriodol yn ystod argy
Image
Yn y diweddariad COVID-19 a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd heno: galw cynyddol am ddanfoniadau cartref Marchnad Caerdydd; y gwasanaeth cerddoriaeth yn dal ati; a lansio MindHub i gynorthwyo ag iechyd a lles plant a phobl ifanc.
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: Y fyddin binc yn gorymdeithio yn Ysbyty Calon y Ddraig; cyfle arall i ddal profiad gwaith Rhod Gilbert; a negeseuon diolch yn ymddangos ar ffyrdd y ddinas.
Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys: y ddistyllfa gin, argraffwyr a busnesau lleol eraill yn newid eu cynnyrch i helpu i gadw gweithwyr allweddol Caerdydd yn; Newidiadau i Brydau Ysgol am Ddim; ac agor Ysbyty Calon y Ddraig yn Swyddogol.
Image
14/04/20 - Gweithwyr swyddfa Cyngor Caerdydd sydd wedi eu hadleoli i'r gwasanaethau digartrefedd yn achub bywyd 15/04/20 - Cyfle i fynd ar daith i Amgueddfa Caerdydd (heb adael y cartref) 15/04/20 - Ysbyty Calon y Ddraig. Ac mwy...
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: system unffordd dros dro i gerddwyr yn Llyn Parc y Rhath; newidiadau i Brydau Ysgol am Ddim; a'r tîm Llinell Gyngor a Bwyd y Cyngor
Image
Mae Llinell Gyngor y Cyngor wedi derbyn dros 4,600 o alwadau gan drigolion o bob rhan o Gaerdydd yn chwilio am gymorth a chefnogaeth yn ystod argyfwng COVID-19, ac mae’r Tîm Bwyd wedi darparu 1,900 o barseli bwyd.
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: mae trigolion Caerdydd yn cael eu hatgoffa i barhau i ailgylchu eu gwastraff; mae bron i £85,000 wedi ei addo i Apêl Bwyd Caerdydd; ac mae staff yn Ysgol Uwchradd Caerdydd wedi dod yn
Image
Y diweddara am COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: Rhod Gilbert yn cael profiad o ofal cymdeithasol ar y rheng flaen; Ysbyty Calon y Ddraig; a Tŷ Canna gwasanaeth allgymorth iechyd meddwl.