Back
Diweddariad COVID-19: 2 Chwefror

Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (22 Ionawr - 28 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (22 Ionawr - 28 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

 

Mae'r data'n gywir ar:

1 Chwefror 2021, 09:00

 

Achosion: 456

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 124.3 (Cymru: 131.3 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,724

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,015.0

Cyfran bositif: 12.2% (Cymru: 11.2% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro - 2 Chwefror 2021

Hyd yn hyn mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi rhoi cyfanswm o65,010brechiad.

 

Y grwpiau blaenoriaeth yw:

Staff Cartrefi Gofal: 4,175

Preswylwyr Cartrefi Gofal: 1,609

80 oed ac yn hŷn: 15,017

Staff Gofal Iechyd: 20,615

Staff Gofal Cymdeithasol: 6,401

75-79, 70-74, eithriadol o agored i niwed yn glinigol: 17,193

 

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen frechu yng Nghaerdydd ar  wefan Cyngor Caerdydd.

Cafwyd y data gan BIPCAF