Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/02/21

 

28/01/21 - Cartref Cŵn Caerdydd yn taro'r post

Nid oes neb yn caru cŵn yn fwy na'r tîm yng Nghartref Cŵn Caerdydd, felly pan glywon nhw fod pobl yn cael eu cynghori mewn rhai grwpiau cyfryngau cymdeithasol, i anwybyddu eu rhwymedigaeth gyfreithiol i gysylltu â nhw os yn dod o hyd i gŵn strae, am resymau anwir, roeddent am unioni'r camargraff yn syth.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25744.html

 

28/01/21 - Yma i'ch helpu gyda'ch pryderon ariannol

Mae Cyngor Caerdydd yn annog trigolion ar draws y ddinas sy'n cael trafferth ariannol oherwydd y pandemig i gysylltu cyn gynted â phosibl i gael help.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25737.html

 

26/01/21 - Ail-osod torchau pabi wrth Gofeb Ryfel Gerddi Alexandra

Gosodwyd torchau newydd yng Ngerddi Alexandra i anrhydeddu Pobl Dduon a Phobl o Leiafrifoedd Ethnig oedd yn aelodau o'r Lluoedd Arfog, a'r bobl hynny a wasanaethodd ac a fu farw yn Rhyfel y Falklands.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25713.html

 

25/01/21 - Deg o bethau y mae angen i chi eu gwybod am y newidiadau i ddyddiad casglu gwastraff ac ailgylchu

Rydyn ni'n newid ein diwrnodau casglu gwastraff ac ailgylchu i gynnig gwasanaeth gwell sy'n fwy effeithlon a chost-effeithiol yn yr hirdymor.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25708.html

 

25/01/21 - Newid i ddiwrnod casglu gwastraff 75% o gartrefi o 22 Chwefror

Bydd gan Gaerdydd strydoedd glanach yn sgil cynlluniau newydd i newid y ffordd y mae gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy yn cael eu casglu yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25703.html