Back
Diweddariad COVID-19: 6 Ionawr

Adeg hon yr wythnos diwethaf, cafodd 18.7% o'r bobl a gafodd prawf COVID-19 yng Nghaerdydd ganlyniad positif. Y ffigur hwnnw heddiw yw 25.6%. Aros gartref, achub bywydau, diogelu'r GIG.

Arhoswch gartref I achub bywydau a #CadwchGaerdyddYnDdiogel

I gael y diweddaraf am COVID-19 yng Nghymru ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (26 Rhagfyr - 01 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

5 Ionawr 2021, 09:00

Achosion: 1,762

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 480.2 (Cymru: 484.3 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,876

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,874.1

Cyfran bositif: 25.6% (Cymru: 25.0% cyfran bositif)