Back
Diweddariad COVID-19: 5 Ionawr

Mae achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn uchel iawn, ac yn uwch na gweddill Cymru.

Arhoswch gartref I achub bywydau a #CadwchGaerdyddYnDdiogel

I gael y diweddaraf am COVID-19 yng Nghymru ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (25 Rhagfyr - 31 Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

4 Ionawr 2021, 09:00

 

Achosion: 1,708

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 465.5 (Cymru: 463.5 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,545

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,783.9

Cyfran bositif: 26.1% (Cymru: 25.4% cyfran bositif)