Back
Diweddariad COVID-19: 31 Rhagfyr

Dyma ein diweddariad COVID-19 diwethaf yn 2020. Blwyddyn Newydd Dda bawb, ond cadwch yn ddiogel. Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

Daw'r diweddariad COVID-19 nesaf gennym ni ddydd Llun, 4Ionawr.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (20 Rhagfyr - 26 Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

30 Rhagfyr 2020, 09:00

 

Achosion: 1,663

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 453.3 (Cymru: 428.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 8,568

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 2,335.2

Cyfran bositif: 19.4% (Cymru: 21.0% cyfran bositif)