Back
Diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd: 23 Rhagfyr

23/12/20

Mae achosion o COVID yng Nghaerdydd yn parhau i gynyddu.  I atal y lledaeniad o'r feirws ac atal y GIG rhag cael ei lethu mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau Lefel 4. #CadwchynDdiogel a gwnewch eich gorau i achub bywydau ac #AchubyGIG.

Dysgwch sut mae'r rheolau diweddaraf yn effeithio arnoch chi: https://llyw.cymru/coronafeirws

 

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data 7 Diwrnod (12 Rhag - 18 Rhag)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

22 Rhagfyr 2020

 

Achosion: 2,555

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 696.4 (Cymru: 624.9 achos i bob 100,000 o'r boblogaeth)

Digwyddiadau profi: 11,959

Profi fesul 100,000 o'r boblogaeth 3,259.4

Cyfran bositif: 21.4% (Cymru: cyfran bositif o 22.5%)

 

Prifysgol Caerdydd - Rhifau Achosion COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/coronavirus/covid-19-case-numbers

 

Prifysgol De Cymru - Rhifau Achosion COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/news/coronavirus-overview/