Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 04/05/20

04/05/20

 

27/04/20 - Cynhelir casgliadau gwastraff gardd un tro yn ystod mis Mai

Caiff gwastraff gardd aelwydydd Caerdydd ei gasglu un tro yn ystod mis Mai, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23725.html

 

29/04/20 - COVID-19: Hyfforddiant Dysgu o Bell arloesol ar gyfer athrawon Caerdydd

Mae hyfforddiant arloesol wedi cael ei ddatblygu i gynorthwyo athrawon Caerdydd i barhau i gynnig addysg a dysgu i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod o gau ysgolion, oherwydd COVID-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23738.html

 

30/04/20 - COVID-19: Caerdydd yn mynd i'r afael ag amddifadedd digidol

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu amrywiaeth o ffyrdd o fynd i'r afael ag amddifadedd digidol, er mwyn i blant a phobl ifanc barhau i fanteisio ar ddysgu ar-lein, tra bo ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23752.html

 

01/05/20 - Cyngor Caerdydd yn caffael safle gwaith nwy blaenorol yn Grangetown

Mae Cyngor Caerdydd wedi caffael y safle gwaith nwy blaenorol 29 erw yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23758.html

 

01/05/20 - Gwaith i wella cyfleusterau chwaraeon ym Mharc Sanatorium

Mae'r gwaith gwella sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd ym Mharc Sanatorium yn adfer marciau dau faes chwaraeon presennol; un cae pêl-droed, un cae rygbi gyda rhywfaint o ffensys, rhwystrau i wylwyr ac mae llochesi tîm wedi'i ychwanegu at y cae pêl-droed.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23760.html