Back
Beth sydd ar y gweill - gweithgareddau Hanner Tymor 26 Hydref - 2 Tachwedd

Beth sydd ar y gweill - gweithgareddau Hanner Tymor 26 Hydref - 2 Tachwedd

 

Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer. Cysylltwch â’r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.

 

Dydd Sadwrn 26 Hydref

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Ffilm Calan Gaeaf

10:30

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Ffilm Calan Gaeaf

14:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Lego

11:00 – 12:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Crefft Calan Gaeaf

14:30 – 15:30

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr

 

Amgueddfa Caerdydd

Dewch gyda’ch teulu i chwilio am Wali yn Amgueddfa Caerdydd dros yr hanner tymor. Rydyn ni’n rhan o Antur Amgueddfa Fawr Ble mae Wali? a drefnir gan Kids in Museums a Walker Books, i ddathlu rhyddhau llyfr newydd Where’s Wally? Double Trouble at the Museum.  Allwch chi ddod o hyd i Wali ymhlith ein casgliadau?  Casglwch daflen weithgareddau, ac os dowch o hyd i Wali cewch sticyr arbennig!

Digwyddiad galw heibio am ddim.

 

 

Dydd Llun 28 Hydref

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Chwaraeon a Chrefftau gyda Gwasanaeth Chwarae Caerdydd  

11.00-13.00

Hyb Grangetown

 

Amser stori Calan Gaeaf a chrefftau

10:30 – 11:30

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Lego

10:00 – 12:00

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Posau

10:00 – 12:00

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Brecwast AM DDIM

10:00 – 11:00

Hyb Trelái a Chaerau

Detholiad o rawnfwyd, tost a ffrwythau ffres Mae’n rhaid i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Clwb Lego

11:00 – 13:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Gweithgaredd Chwaraeon Caerdydd

13:00 – 15:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Gwersyll Pêl-fasged Amin Said

9.30 – 13.00       

Pafiliwn Butetown

8 – 11 oed

Gymnasteg Wych

15.30 – 19.00

Pafiliwn Butetown

 

Pêl-fasged (Dynion)

19.00 – 21.00    

Pafiliwn Butetown

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr Wali

 

Amgueddfa Caerdydd

 

Diwrnod o hwyl canoloesol i’r teulu

10:30 – 15:00

Amgueddfa Caerdydd

Ymunwch ag aelodau Gosgordd De Caversham am ddiwrnod o hwyl canoloesol yn yr amgueddfa!

Bydd cyfle i gwrdd â milwr o’r Rhyfel Can Mlynedd a defnyddio rhai o’r arfau a’r arfwisgoedd y byddai’n eu defnyddio ar faes y gad.

Ymunwch â gwragedd yr Osgordd i greu eich brediau cyfeillgarwch canoloesol y cewch fynd â nhw adref!

Digwyddiad galw heibio am ddim.

Amser Stori

10.00 – 10.30

Hyb STAR

 

Ffit, Bola Llawn ac Wedi Darllen

10.00 – 13.00

Hyb STAR

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

11:00 – 12:55

Hyb Grangetown

.

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:00 – 15:00

Marl Grangetown

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

15:00 – 17:00

Gerddi Pentre

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 13:00

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

13:30 - 16:30

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

11:00 – 12:55

Canolfan Gymunedol Plasnewydd

 

Amser stori Llythrennedd Corfforol plant dan 5 oed

11;00 – 12:00

Hyb Llanrhymni

.

Crefft a Chreu

15:00 – 17:00

 

 

Crefftau’r ysbrydion

14:00 – 15;00

Y Powerhouse

 

Amser odli

10:30

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Ieuenctid Bl 5 + Bl 6

16:00 – 17:45

 

 

Dawnsio Stryd 5 i 8 oed

16:00 – 16:45

 

 

Dawnsio Stryd 9 oed +

16:45 – 17:30

 

 

Helfa ellyllon Ghostbuster

Drwy’r dydd

Hyb Rhiwbeina

 

Gorsaf Greu – Crefft a chelf Calan Gaeaf

10:00 – 12:00

Hyb Llanisien

 

Amser stori a chrefftau brawychus

14:00 – 15:00

 

 

Sesiwn Yoga i Blant

14:00 – 15:00

Pafiliwn Butetown

 

                                               

                                                               

 

 

Dydd Mawrth 29 Hydref

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori i Blant Bach

10am -11am

Hyb Grangetown

 

Ioga i blant

1pm - 2pm

Hyb Grangetown

 

Gweithdy syrcas am ddim

2pm-4pm

Pafiliwn Butetown

Dewch heibio i roi cynnig ar gampau acrobatig, jyglo, diabolos, cylchau hwla a llawer mwy. Mae’n rhaid i bob plentyn ddod ag oedolyn

Clwb Brecwast AM DDIM

10:00 – 11:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Clwb Crefft

11:00 – 13:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn chwarae

14:30 – 16:25

Hyb Trelái a Chaerau

 

Gwersyll Pêl-fasged Amin Said

9.30 – 13.00

Pafiliwn Butetown

8 – 11 oed.

Twrnamaint Pêl-droed TBYD

18.00 – 21.00

Pafiliwn Butetown

 

Gweithdy gwneud Masgiau

14.00 – 15.00

Hyb STAR

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr Wali

 

Amgueddfa Caerdydd

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 11:55

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:30 – 16:25

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

12:00 – 13:55

Canolfan Gymunedol Treganna

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

16:00 – 17:15

Canolfan Pafiliwn Butetown

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 12:30

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:05 – 16:00

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Addurno bisgedi Calan Gaeaf

??

Hyb Llanrhymni

 

Clwb Codio

Prynhawn

 

 

Amser odli

10:30 – 11:00

Y Powerhouse

 

Chwarae Caerdydd

14:00 – 16:00

 

 

Clwb Lego a gemau

11:00 – 12:30

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Ieuenctid 11 i 14 oed

18:15 – 21:00

 

 

Helfa ellyllon Ghostbuster

Drwy’r dydd

Hyb Rhiwbeina

 

Amser odli

10:30 – 11:00

Llyfrgell Yr Eglwys Newydd

 

Amser stori frawychus a llwyth o grefftau Calan Gaeaf

14:15

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 30 Hydref

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Gwrachod Rhyfeddol a Rhyfedd (5-8 oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Llusernau o glai (8+ oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Paentiadau Ombre Enfys (5-8 oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Ysbrydion ac Ellyllon UV o glai (5-8 oed)

1pm – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Batic - Gwnewch eich lluniau eich hun (8+ oed)

1pm – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Gweithdai Drama 7+ oed

 

10am – 3pm

Neuadd Llanofer

Actio!  Mae’n dod yn ôl am weithdy 3 diwrnod llawn hwyl a sbri wedi ei seilio ar lyfrau “Goosebumps” - ond peidiwch â phoeni, bydd yn arswydus ond ddim mor ddychrynllyd â hynny.

 

£7.50 am sesiwn 2 awr

Actio!  Cwrs Anrhegion £45.00

I gadw eich lle ar y sesiynau hyn ffoniwch 02920 872030 

 

Modelu Clai

2pm-3pm

Hyb Grangetown

 

Gweithdy syrcas am ddim

2pm-4pm

Hyb Star

 

Cerfio pwmpenni

10am-12pm

Ystafelloedd Te Pettigrew,  Porth y Gorllewin, Parc Bute.

Cerfio pwmpenni mewn gasebo â gwres - digwyddiad codi arian ar gyfer ‘Heads Above The Waves’.

Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd - Her Wyllt gan RSPB Cymru

10am-3.30pm

Gwarchodfa Natur Howardian

Ffwng Ffantastig! Faint o siapiau, lliwiau a meintiau gwahanol allwch chi eu ffeindio? Am ddim.

Clwb Posau

11:00 – 12:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Lego

13:00 – 14:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Brecwast AM DDIM

10:00 – 11:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser sleim gyda Gweithredu yng Nghaerau a Threlái

10:00 – 11:30

Hyb Trelái a Chaerau

Mae’n rhaid cadw lle ymlaen llaw.

Clwb Lego yn yr Hyb

11:00 – 13:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwaraeon Caerdydd a Sefydliad Clŵb Pêl-droed Dinas Caerdydd

13:00 – 15:00

Parc y Felin - (oddi ar Mill Rd)

 

Sesiwn Chwarae gyda’r Gwasanaethau Chwarae Plant

14:30 – 16:25

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser ffilm Calan Gaeaf

15:30

The Dusty Forge

 

Ffit, Bola Llawn ac Wedi Darllen

10.00  -13.00

Hyb STAR

 

Gweithdy Syrcas No Fit State

14.00 - 16.00

Hyb STAR

 

Cyfle i greu crefftau Calan Gaeaf yn ein digwyddiad galw heibio i’r teulu

10:00 – 12:00

Amgueddfa Caerdydd

£1 y plentyn

Dangosiad ffilm Calan Gaeaf i’r Teulu am ddim

13:00

Amgueddfa Caerdydd

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr Wali

 

Amgueddfa Caerdydd

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 11:55

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:30 – 16:25

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:30 – 16:25

Canolfan REACH Meithrinfa Grangetown

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:00 – 17:30

Canolfan Chwarae Sblot

 

Tenis Bwrdd

16:00 – 17:00

Hyb Llanrhymni

 

Clwb Posau a Gemau

11:00 – 12:30

Y Powerhouse

 

Clwb Garddio i’r teulu

16:00 – 17:00

 

 

Crefft a chreu Calan Gaeaf

15:00 – 16:30

Hyb Llaneirwg

 

Helfa ellyllon Ghostbuster

Drwy’r dydd

Hyb Rhiwbeina

 

Amser stori ysbrydion

14:15 – 14:45

Hyb Rhiwbeina

 

Crefftau Calan Gaeaf

15:30 – 16:30

Llyfrgell Treganna

 

Pêl-fasged merched gyda Delve

18.00 – 19.00

Pafiliwn Butetown

 

Pêl-fasged i ferched

18.00 – 19.00    

Pafiliwn Butetown

 

Pêl-fasged Menywod Dragons

19.00 – 21.00    

Pafiliwn Butetown

 

 

 

 

Dydd Iau 31 Hydref

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Colur Theatr ar thema Calan Gaeaf (8+ oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Ystlumod 3D Gwych yn hedfan (5-8 oed)

 

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Coes Ysgub a Choelcerth clai (8+ oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Gweithdy syrcas am ddim

12.30-4.30pm

Hyb Grangetown

 

Gwisgoedd dychrynllyd ar gyfer eich digwyddiad Calan Gaeaf (8+ oed)

1pm – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Crochenwaith Arswydus Gaeaf (5-8 oed)

1pm – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Gweithdai Drama 7+ oed

10am – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Amser stori Calan Gaeaf a chrefftau

10:30 – 11:30

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Helfa Calan Gaeaf

12:00 – 14:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Crefftau Calan Gaeaf

14:00 – 15:00

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Brecwast AM DDIM

10:00 – 11:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae gyda’r Gwasanaethau Chwarae Plant

10:00 – 11:55

Hyb Trelái a Chaerau

 

Cerfio pwmpenni, gemau a pizza gyda SCCH Trelái a Chaerau

16:00 – 18:30

Hyb Trelái a Chaerau

 

Gymnasteg Wych Bechgyn dan 7

14.30 – 15.30    

Pafiliwn Butetown

 

Gymnasteg Wych Merched

15.30 – 17.00    

Pafiliwn Butetown

 

Pêl-fasged (Dynion)

18.00 – 21.00    

Pafiliwn Butetown

 

Diwrnod Cystadleuaeth Barddoniaeth Ddychrynllyd

14.00 – 16.00

Hyb STAR

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr Wali

 

Amgueddfa Caerdydd

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 11:55

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:30 – 16:25

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 12:30

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:05 – 17:00

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:00 – 17:00

Canolfan Chwarae Sblot

 

Amser Odli ac Amser Stori

10:15 – 10:45

Hyb Llanrhymni

 

Amser Odli ac Amser Stori

14:00 – 14;30

 

 

Clwb Ffilmiau

15:00 – 17:00

 

 

Chwarae Caerdydd

14:00 – 16:00

Y Powerhouse

 

Parti Calan Gaeaf

14:00 – 16:00

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Ieuenctid 14 oed +

18:15 – 21:00

 

 

Helfa ellyllon Ghostbuster

Drwy’r dydd

Hyb Rhiwbeina

 

Amser odli

10:30 – 11:00

 

 

Paentio marmor

14:00 – 16:00

 

 

Creu Mygydau a Phaentio Cerrig

10:15 – 12:15

Llyfrgell Yr Eglwys Newydd

 

Zumba i Blant

14:00 – 14:30

 

 

Crefftau Calan Gaeaf

15:30

Llyfrgell Rhydypennau

 

Aros a Chwarae Dechrau’n Deg

10.00 – 12.00

Pafiliwn Butetown

 

Cyflwyniad i Wyddbwyll

12.30 – 14.00

Hyb STAR

 

 

 

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Rocedi a Sêr sy’n Disgleirio yn y Twyllwch - clai (8+ oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Amlgyfryngau hwyliog Tân Gwyllt Disglair (5-8 oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Cardiau 3D (5-8 oed

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Llusernau Bach o Helyg (8+ oed)

10am – 12pm

Neuadd Llanofer

 

Crochenwaith Hud Bwystfilod (5-8 oed)

1pm – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Cathod bach y r hydref (8+ oed)

1pm – 3pm

Neuadd Llanofer

 

Gweithdai Drama 7+ oed

 

10am – 3pm

Neuadd Llanofer

 

 

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol           

1pm - 2pm

Hyb Grangetown

 

Bywyd gwyllt yr hydref ym Mharc Bute

10.30am – 3.00pm

Canolfan Addysg Parc Bute

Diwrnod o weithgareddau gyda bywyd gwyllt fel thema ar gyfer plant a theuluoedd, o saffaris dail, llwybrau lliw a theithiau cerdded tywys yn yr awyr agored, i arddangosfeydd bywyd gwyllt anarferol a gweithgareddau celf a chrefft y tu fewn i’r ganolfan. Diwrnod bendigedig i fwynhau antur yn yr hydref! Am ddim

Clwb Brecwast AM DDIM

10:00 – 11:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser stori Calan Gaeaf a chrefftau

10:30 – 11:30

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Crefft yr Hyb

11:00 – 13:00

Hyb Trelái a Chaerau

 

Gweithgaredd Chwaraeon Caerdydd a Sefydliad Clŵb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Maes Chwarae Heol Trelái (oddi ar Heol Trelái)

13:00 – 15:00

 

Twrnamaint Fifa Cymunedol

12:00

Pafiliwn Butetown

 

Hwyl yr Helfa Drysor

12.00 -14.00

Hyb STAR

 

Gweithdy Modelu Clai

14.00 – 16.00

Hyb STAR

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr Wali

 

Amgueddfa Caerdydd

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:30 – 16:25

Canolfan Gymunedol Treganna

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

10:00 – 13:00

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:05 – 16:00

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy’n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

14:00 – 17:00

Canolfan Chwarae Sblot

 

Digwyddiad Coelcerth

17:30 – 21:30

Ysgol Uwchradd Willows

 

Gemau Parasiwt

11:00 – 12:00

Hyb Llanrhymni

 

Canolfan Chwarae

14:00 – 16:00

 

 

Amser Odli gyda Dechrau’n Deg

10:30 – 11:30

Y Powerhouse

 

Amser stori ac Amser odli

11:00 – 11:30

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Ffilmiau

11:00 – 13:00

 

 

Clwb Ieuenctid 14 oed +

18:15 – 21:00

 

 

Crefftau calan gaeaf ac Amser stori!Cathod du a chorynnod ychafi

10:30

Llyfrgell Pen-y-lan

 

Amser Odli Rooke

10:00

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd - Her Wyllt gan RSPB Cymru

10am-2pm

Insole Court

Gweithgareddau ymarferol seiliedig ar natur i deuluoedd Am ddim

Clwb ffilmiau

10:30

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Lego

11:00 – 12:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb ffilmiau

14:00

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Crefft

14:30 – 15:30

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

Clwb Lego a gemau

13:00 – 15:00

Hyb Llanrhymni

 

Crefftau i blant

11:00 – 13:00

Y Powerhouse

 

Clwb Lego

14:00 – 16:00

 

 

Judo WISP

10:00 – 12:00

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Lego

14:00 – 16:00

Llyfrgell Yr Eglwys Newydd

 

Gorsaf Greu – Crefft a chelf Calan Gaeaf

10:00 – 12:00

Hyb Llanisien

 

Pencampwriaeth Tenis Bwrdd 10-16 oed

13.30 – 16.00

Pafiliwn Butetown

 

 

 

Dydd Sul 3 Tachwedd

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Clwb Lego

10:00 – 12:00

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Posau

10:00 – 12:00

Hyb y Tyllgoed

 

Ble mae Wali? Antur Amgueddfa Fawr Wali

 

Amgueddfa Caerdydd

 

Clwb Gymnasteg Llaneirwg

09:00 – 12:30

Hyb Llanrhymni

 

 

****Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi. Cadarnhewch y manylion gyda’r lleoliad oherwydd gall newidiadau ddigwydd.