Back
Beth sy’n Digwydd – Gweithgareddau Hanner Tymor Mai 25 – Mehefin 2


Dydd Sadwrn 25 Mai

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

 

Diwrnod Elmer

 

 

2.30pm - 4pm

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

Garddio yn y Parc

10.00am - 12.00pm

Parc y Rhath

Ymunwch â'r RSPB a'r tîm Ceidwaid Cymunedol i weithredu o blaid natur gyda'ch teulu. Darperir offer a chanllawiau, does dim angen profiad. Cysylltwch âsusan.ansell@rspb.org.uki gadw lle.

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 28 Mai

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gwyliwch e'n tyfu!

 

 

 

10.30am -11.30am

 

 

 

Llyfrgell Radur

 

Amser stori a helpu i addurno potiau, plannwch eich hedyn a'i wylio'n tyfu.

 

 

 

Gwyliwch e'n tyfu!

 

 

 

2.15pm -3.15pm

 

 

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser stori a helpu i addurno potiau, plannwch eich hedyn a'i wylio'n tyfu.

 

 

 

‘Mynd i Hela Eirth' Amser Stori 25ain Mlynedd

 

 

10.30am - 11.30am

 

 

 

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

 

 

 

 

Diwrnod Elmer

 

 

2.15pm  - 3.15pm

 

Llyfrgell Radur

 

 

Amser Stori

 

10am - 10.30am

 

 

Hyb Grangetown

 

 

Dosbarth ysgrifennu creadigol

 

 

 

1pm - 2pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Her Wyllt yr RSPB

 

 

 

3pm - 5pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Her Wyllt yr RSPB

 

11am - 1pm

 

Pafiliwn Butetown

 

Sesiwn Chwarae

10am - 11.55am

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.30-4.25pm

 

Hyb Caerau a Threlái, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái. CF5 5BQ

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

10.45-12.40pm

 

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Road, Treganna, CF11 8HP

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

3.15 - 4.45pm

Clwb Bechgyn a Merched, Earl Lane, oddi ar Amherst Street, GrangetownCF11 7EJ

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

10.00am - 12.00pm

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni, CF3 5HT

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.05pm - 4.00pm

Pwerdy, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

 

 

 

Dydd Mercher 29 Mai

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gwyliwch e'n tyfu!

 

 

 

10.30am -11.30am

 

 

 

Hyb Llanisien

 

Amser stori a helpu i addurno potiau, plannwch eich hedyn a'i wylio'n tyfu.

 

 

 

‘Mynd i Hela Eirth' Amser Stori 25ain Mlynedd

 

 

2pm - 3pm

 

 

 

Llyfrgell Rhiwbeina

 

 

 

Ymweliad y Llynges Frenhinol - Creu Rocedi

 

 

 

2pm - 4pm

 

Hyb Grangetown

 

Crochenwaith:Potiau Anifeiliaid Anwes

10am-12pm

Neuadd Llanofer

I blant 5-8 oed.Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Arlunio Manga

10am-12pm

Neuadd Llanofer

I blant 8+ oed.Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch 02920 872030 i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Crochenwaith:Hud a Lledrith Anifeiliaid

1pm-3pm

Neuadd Llanofer

I blant 8+ oed.Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch 02920 872030 i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Tynnu Lluniau Cymeriadau Ciwt

1pm-3pm

Neuadd Llanofer

I blant 5-8 oed.Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch 02920 872030 i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

 

Sgiliau Syrcas No Fit State

 

 

12.30pm -2.30pm

 

Pafiliwn Butetown

 

Crefft yn yr Amgueddfa

 

10am—3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd

Dangoswch eich ochr creadigol yn y sesiwn grefft hon i'r teulu. Dim ond £1 y plentyn.

 

Sesiwn Chwarae

10.00-11.55am

 

 

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.30-4.25pm

Hyb Caerau a Threlái, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái. CF5 5BQ

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.30-4.25pm

Canolfan REACH Meithrinfa Grangetown, Ferry Road, Grangetown.CF11 0XR

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

 

 

 

Dydd Iau 30 Mai

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gwyliwch e'n tyfu!

 

 

 

10am -11am

 

 

 

Llyfrgell Rhiwbeina

 

Amser stori a helpu i addurno potiau, plannwch eich hedyn a'i wylio'n tyfu.

 

 

 

‘Mynd i Hela Eirth' Amser Stori 25ain Mlynedd

 

 

11am - 12pm

 

 

 

Hyb Llanisien

 

 

 

Clwb Lego

 

 

3.30pm-4.30pm

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Gweithdy Syrcas No Fit State

 

 

2pm - 4pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Amser Stori Iau

 

 

3.30pm-4.30pm

 

Hyb Grangetown

 

Lluniau Mwy na Bywyd

10am-12pm

Neuadd Llanofer

I blant 5-8 oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Crochenwaith Ardderchog Roald Dahl

10am-12pm

Neuadd Llanofer

I blant 8+ oed.  

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Peintio 3D Cŵl

1pm-3pm      

Neuadd Llanofer

I blant 8+ oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Crochenwaith Ffantastig Roald Dahl

1pm-3pm      

Neuadd Llanofer

I blant 5-8 oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Creu ac Addurno Daliwr Breuddwydion eich hun

1pm-3pm

Neuadd Llanofer

I blant 7+ oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Sesiwn Chwarae

10.00-11.55am

 

Hyb Caerau a Threlái, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái. CF5 5BQ

 

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.30-4.25pm

Neuadd Blwydd Sant Ffransis, Grand Avenue, Trelái, CF5 5HX

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

10.00am - 12.00pm

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni, CF3 5HT

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.05pm - 4.00pm

Pwerdy, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

 

 

 

 

Dydd Gwener 31 Mai

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gwyliwch e'n tyfu!

 

 

 

2pm -3pm

 

 

 

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

 

Amser stori a helpu i addurno potiau, plannwch eich hedyn a'i wylio'n tyfu.

 

 

 

Amser Odli

 

 

10am

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

‘Mynd i Hela Eirth' Amser Stori 25ain Mlynedd

 

 

2pm - 3pm

 

 

 

Llyfrgell Radur

 

 

 

Clwb Lego

 

 

11am - 1pm

 

Llyfrgell

Yr Eglwys Newydd

 

 

 

Diwrnod Elmer

 

 

11am - 12pm

 

Hyb Llanisien

 

 

Sesiwn Gwasanaethau Chwarae Caerdydd

 

 

 

11am - 1pm

 

 Hyb Grangetown

 

 

Dosbarth Zumba Ieuenctid

 

3.30pm-4.30pm

 

Hyb Grangetown

 

Fframiau Lluniau Amryliw

10am-12pm  

Neuadd Llanofer

I blant 8+ oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Crochenwaith Hud a Lledrith Harry Potter

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

I blant 5-8 oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Fframiau Lluniau Sgribls

1pm-3pm      

Neuadd Llanofer

I blant 5-8 oed. 

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

Crochenwaith Bwystfilaidd Harry Potter

1pm-3pm

Neuadd Llanofer

I blant 8+ oed.

Sylwch bydd angen oedolyn i oruchwylio plant sy'n aros am ginio.Ffoniwch02920 872030i gadw lle.I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu 

 

Ffitrwydd i Blant

 

 

2pm - 3pm

 

Pafiliwn Butetown

 

Sesiwn Chwarae

11am - 12.55pm

Hyb Grangetown

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

4.00pm - 5.55pm

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Road, Treganna, CF11 8HP

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

10.00am - 12.00pm

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni, CF3 5HT

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Sesiwn Chwarae

2.05pm - 4.00pm

Pwerdy, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Sesiwn galw heibio am ddim sy'n cael ei chynnal gan ein tîm Chwarae Cymunedol i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

 

Dydd Sadwrn 1 Mehefin

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Clwb Lego

 

 

2pm - 4pm

 

Llyfrgell Rhiwbeina

 

 

Clwb Lego

 

 

10.30am - 12.30pm

 

Llyfrgell Radur

 

 

Clwb Lego

 

 

2pm - 4pm

 

Hyb Llanisien

 

 

 

 

**** Mae'r wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd gallant newid.