Diweddaraf Datganiadau

Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: ymateb cyflym yn paratoi'r ffordd i newid parhaus a chadarnhaol; gweithiwr gofal cael mynediad i adnoddau cwnsela a lles; tîm cogyddion dan hyfforddiant yn gweini prydau bwyd i bobl agored
Image
Mae ymateb cyflym Cyngor Caerdydd a'i bartneriaid gwasanaethau digartrefedd i ddiogelu unigolion sy'n agored i niwed ar y strydoedd yn ystod argyfwng COVID-19 wedi dechrau dwyn buddion sylweddol.
Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: Bydd gwasanaethau angladd 45 munud yn cael eu cynnal unwaith eto; Gofal plant i weithwyr allweddol; Bydd Stryd Wood yn newid; a holiadur i helpu plant a phobl ifanc i ddweud wrth...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd y casgliadau wythnosol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff bwyd oddi ar ymyl y ffordd yn dychwelyd i'r gwasanaeth arferol o 1 Mehefin; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (11 Mai)
Image
Yn niweddariad wythnosol COVID-19 diweddaraf Cyngor Caerdydd: mae Arweinydd y Cyngor yn dweud y bydd dull ‘un dinas' yn ein helpu i orchfygu COVID; bil cloi mawr COVID £29M Cyngor Caerdydd; Ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau; ac mae Caerdydd yn ymdrin ag
Image
Cafodd ymagwedd ‘un ddinas' Caerdydd i fynd i'r afael â COVID-19 ei chanmol gan arweinydd Cyngor Caerdydd sy'n dweud bod rhaid i'r ddinas ‘barhau i weithio gyda'n gilydd' i sicrhau bod prifddinas Cymru'n gwella o effeithiau'r pandemig.
Image
Yn ôl adroddiad, gallai'r ymateb i'r argyfwng Covid-19 gostio £29m i Gyngor Caerdydd wrth iddo wario mwy o arian a cholli refeniw yn nhri mis cyntaf y flwyddyn ariannol.
Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau. Dyma'r diweddaraf o'r ffeithluniau hyn.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd heno: caiff mesurau ymbellhau cymdeithasol eu gosod ar Stryd y Castell ddydd Sul; cynllunio manwl yn mynd rhagddo i agor CAGCau Caerdydd cyn gynted â phosib; mae'r Gwasanaeth Tiwtor EOTAS...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: partneriaeth newydd er mwyn parhau â'r gefnogaeth i blant sy'n agored i niwed yn ystod yr argyfwng; canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar reoliadau'r cyfyngiadau symud yng Nghymru...
Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: teyrnged i'r GIG ar lawntiau Neuadd y Ddinas; clod i ysgolion am gyfrannu CDP; a Grassroots yn dosbarthu parseli bwyd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei ddatganiad caethwasiaeth fodern blynyddol, sy'n nodi ei ymrwymiadau i sicrhau nad oes lle i gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ei gadwyni busnes a chyflenwi.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; ailddechrau gwaith ar uwchraddio lôn feiciau Heol y Gogledd; darparu cymorth digidol ar-lein yn ystod yr argyfwng; dathlu Pythefn
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, yn dechrau heddiw, drwy anfon neges glir i ddarpar ofalwyr maeth yn y ddinas – 'Mae eich angen chi o hyd!'
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11 Mai