Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lansio ei arolwg blynyddol sy'n rhoi'r cyfle i drigolion ddweud eu dweud ar wasanaethau cyhoeddus.
Image
“Mae Caerdydd yn hynod o falch o gamp Geraint a’r fuddugoliaeth bwysig hon ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.
Image
Bydd Neuadd y Ddinas Caerdydd yn cael ei goleuo’n felyn y penwythnos hwn i nodi camp Geraint Thomas fel y Cymro cyntaf i ennill y Tour de France.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae Cyngor Caerdydd yn gefnogwr balch o ddigwyddiad Pride Cymru ac wedi bod o’r dechrau.
Image
Bydd ymgynghoriad drafft ar strategaeth wastraff Caerdydd yn dechrau ar 30 Gorffennaf.
Image
26/07/18 - Croeso!
Mae Caerdydd yn paratoi croeso prifddinas ar gyfer gŵyl ddiwylliannol fwyaf Cymru pan fydd yn dychwelyd i Gaerdydd am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd ddechrau mis nesaf.
Image
Annog preswylwyr Caerdydd i gadw golwg am eu manylion cofrestru etholwr yn y post.
Image
Daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd o ddydd gwener 3 Awst i ddydd Sadwrn 11 Awst.
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac yn fwy ac yn well nag erioed - mewn lleoliad newydd ar lannau’r dŵr ger Morglawdd Bae Caerdydd - ac yn cynnwys mwy nag erioed o atyniadau dros wyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/
Image
Digwyddiadau - Gweithgareddau Gwyliau'r Haf Gorffennaf 23-29
Image
Mae parciau a mannau gwyrddion trawiadol Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr y Faner Werdd fawr ei bri.
Image
Mae cynlluniau i ailddatblygu ac adfywio un o ystadau tai’r Cyngor yn y ddinas wedi eu datgelu.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Ddydd Y Tyllgoed heddiw i groesawu cynllun newydd sydd ar gael yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd i helpu iechyd a llesiant pobl.
Image
Mae bwlch a ragwelir o £91 miliwn yng nghyllideb Cyngor Caerdydd yn golygu bod yr awdurdod yn wynebu dyfodol ‘ansicr a heriol’.
Image
Mae ymgynghoriad ar bwerau i reoli ymddygiad cŵn er mwyn helpu i gadw’r ddinas yn lanach yn cael eu hystyried gan Gyngor Caerdydd.
Image
Bydd ffilm fer newydd, Boombox Caerdydd, sy'n dangos pobl Caerdydd yn dawnsio yn eu hoff fannau gwyrdd yn y ddinas, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y brifddinas y mis hwn.