Diweddaraf Datganiadau

Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: canllawiau wedi'u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant; cyflwyno miloedd o declynnau wrth i Gaerdydd ymateb i amddifadedd digidol; a ‘Gwybod, Gweld, Gweithredu'...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: bydd y cynllun grant i fusnesau a effeithir gan yr argyfwng COVID-19 yn cau i geisiadau newydd ar 30 Mehefin 2020; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin)
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: datgelu cynlluniau Caerdydd i ddod allan o'r cyfnod cloi fel un o ddinasoedd ‘mwyaf diogel' y DG; eglurhad o fil £29m COVID-19 i Gyngor Caerdydd; a mae gwefan newydd i help
Image
Datgelwyd dadansoddiad o amcan gost ymateb i Covid-19 o £29m i Gyngor Caerdydd rhwng mis Ebrill a diwedd Mehefin mewn adroddiad i Gabinet yr awdurdod.
Image
Mae gwefan newydd i helpu pobl i reoli eu harian wedi cael ei lansio yr wythnos hon.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; cynllunio ailddechrau ym maes addysg Caerdydd; a COVID-19, ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau.
Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau. Dyma'r diweddaraf o'r ffeithluniau hyn.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yn ymateb i'r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw; mae 200 o ffonau symudol wedi'u rhoi i wasanaeth digartref Cyngor Caerdydd i gefnogi unigolion sy'n agored i niwed wrth iddynt symud oddi...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: mae gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf; Llinell Gyngor yn derbyn galwadau ar ran Cymorth Digidol Caerdydd; Gwasanaethau Byw'n Annibynnol...
Image
Mae gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: gwaith yn dechrau yng Nghaerdydd i greu canol dinas diogelach; ailddechrau'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gyfer rhai eitemau yn unig; a'r wythnos hon, rydyn ni'n dathlu...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymchwilio sut y gall weithio â phartneriaid i greu ‘Caerdydd Ddiogelach' ar gyfer trigolion a gweithwyr sy'n teithio i ganol y ddinas ar ôl codi'r cyfyngiadau presennol.
Image
Yr wythnos hon, rydyn ni’n dathlu gwirfoddolwyr o bob rhan o Gaerdydd, gan gynnwys criw Gyda’n gilydd dros Gaerdydd sy’n 1,200 o bobl, a ddaeth i lenwi’r bwlch pan oedd angen ar y ddinas.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y diweddaraf am wasanaethau gwastraff ac ailgylchu yng Nghaerdydd; newidiadau i'r cyfyngiadau symud; a mentoriaid Ieuenctid Ôl-16 Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn canfod...