Datganiadau Diweddaraf

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd yn agor ar gyfer apwyntiadau; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a crynodeb o achosio
Image
Bydd rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas yn ailagor yr wythnos nesaf, gan gynnig gwasanaethau ar apwyntiad yn unig.
Image
Mae profiadau ac emosiynau plant yng Nghaerdydd yn ystod y cyfnod clo cyntaf oherwydd y coronafeirws wedi cael eu cofnodi mewn ffilm fer.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Canolfan Brechu Torfol y Bae yn agor ei drysau; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas.
Image
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi agor pedwaredd Canolfan Brechu Torfol heddiw yn rhan o'i raglen Brechu Torfol i ddiogelu ei phoblogaeth oedolion rhag Covid-19 cyn gynted â phosibl.
Image
Roedd Diwrnod y Cyfrifiad y penwythnos diwethaf, ond mae'n hanfodol bod y rhai nad ydynt wedi'i gwblhau eto yn gwneud hynny cyn gynted â phosibl.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: blwyddyn ers dechrau cyfnod clo cyntaf y DU; cyngor teithio i gyrraedd Canolfan Frechu Dorfol Bayside yn Grangetown; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phr
Image
Bydd y Ganolfan Frechu Dorfol Bayside newydd a adeiladwyd ar hen safle Toys R Us yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn agor ddydd Iau 25 Mawrth, a bydd yn gwasanaethu trigolion sy'n byw yng Nghaerdydd a dwyrain y Fro.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Cael gwared â gollyngiadau o'r bysiau sy'n llygru gwaethaf yn y ddinas; Gwaith adeiladu yn dechrau ar adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan; Hwb pwysig i Gaerdydd - Pencadlys BBC Cymru Wales yn y Sgwâr Canolog i ddod yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang...
Image
cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith adeiladu yn dechrau ar adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan; pencadlys BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog i ddod yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; Caerdydd yw'r awdurdod lleol cy
Image
Mae'r chwiliad wedi dechrau i ddod o hyd i gogyddion iach gorau Caerdydd mewn her newydd a lansiwyd gan Dîm Cyngor Ariannol a Gwasanaeth Dysgu Oedolion y Cyngor.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: tirnodau Caerdydd i'w goleuo'n felyn i nodi blwyddyn ers dechrau'r cyfnod cloi; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Adeiladu ar gyfer y dyfodol: cynllun uchelgeisiol ar gyfer tai a chymunedau yn y ddinas; CDLl newydd i Gaerdydd; Hwb i'r Yrfa ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd; Bydd beicffordd Caerdydd ‘dros dro' newydd, yn agor i'r cyhoedd ar Ddydd Llun,15 Mawrth...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: ailagor cyfleusterau awyr agored yn dilyn newidiadau i gyfyngiadau coronafeirws Llywodraeth Cymru; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion C