Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy'n ymweld â chanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 22 Mehefin, yn cael eu cyfarch gan fannau croeso wedi'u staffio, systemau cerdded diogel a rhai ffyrdd ar gau wrth i'r ddinas lansio cam un o'i gynllun graddol...
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: gwefan Cyngor Ariannol; mae Castell Caerdydd yn cynnal gŵyl Tafwyl ‘rhithwir' y penwythnos hwn; mae timau o bob rhan o'r Cyngor yn gweithio'n galed i asesu ac addasu adeiladau ysgol...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd preswylwyr yn awr yn gallu dod ag eitemau trydanol mawr, nwyddau gwyn, batris, dillad, teiars, paent a sawl eitem arall a dderbyniwyd cyn dechrau pandemig COVID-19; Mae Cyngor Caerdydd...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: gwybodaeth ddiweddaraf am ysgolion yn ail-agor; mae cyn-aelod 96 oed o'r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n...
Image
Mae cyn-aelod 96 oed o’r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n Annibynnol Caerdydd.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; tîm Therapi Lleferydd ac Iaith Dechrau'n Deg yn gweithio dros Gaerdydd; a mae'n Wythnos Ffoaduriaid Cymru ac mae...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin)
Image
Gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd er mayn i'r y cyhoedd allu dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i osgoi problemau gyda gwylanod a phlâu; y tîm cynhwysiant blynyddoedd cynnar yn annog pobl i 'alw mewn' i'w grŵp un drwy'r cyfryngau cymdeithasol; clod i'n timau...
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynnal cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ar-lein; Project Pontio Rhithwir ar gyfer ysgolion ar waith; Clwb Ieuenctid Cŵl Pobl Fyddar Caerdydd; a apêl gan Ken o'r Tîm Glanhau Strydoedd...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: canllawiau wedi'u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant; cyflwyno miloedd o declynnau wrth i Gaerdydd ymateb i amddifadedd digidol; a ‘Gwybod, Gweld, Gweithredu'...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: bydd y cynllun grant i fusnesau a effeithir gan yr argyfwng COVID-19 yn cau i geisiadau newydd ar 30 Mehefin 2020; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin)
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: datgelu cynlluniau Caerdydd i ddod allan o'r cyfnod cloi fel un o ddinasoedd ‘mwyaf diogel' y DG; eglurhad o fil £29m COVID-19 i Gyngor Caerdydd; a mae gwefan newydd i help
Image
Datgelwyd dadansoddiad o amcan gost ymateb i Covid-19 o £29m i Gyngor Caerdydd rhwng mis Ebrill a diwedd Mehefin mewn adroddiad i Gabinet yr awdurdod.