Datganiadau Diweddaraf

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a dweud eich dweud ar ddyfodol Caerdydd.
No Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a Pad Sblasio Parc Fictoria i ailagor gyda mesurau diogelu rhag Covid ar waith.
Image
Mae cystadleuaeth 'ymryson y cogyddion' ledled y ddinas wedi dod i ben gyda'r enillydd yn ennill taleb archfarchnad gwerth £150.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a prydau ysgol am ddim a chymorth i brynu gwisg ysgol.
Image
Yn croesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl i hybiau a llyfrgelloedd; Camau gorfodi yn erbyn parcio ar y palmant ar Heol y Plwca; Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ardal Drefol Newydd yng Nglanfa'r Iwerydd...ac mwy
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; yn croesawu mwy o gwsmeriaid yn ôl i hybiau a llyfrgelloedd; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae teuluoedd ar incwm isel ar draws y ddinas yn cael eu hannog i wirio a ydynt yn gymwys i hawlio Prydau Ysgol am Ddim i'w plant.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Dillad Denim ar gyfer Dementia; a disgyblion Ysgol Gynradd Mount Stuart yn plannu 1,000 o go
Image
Mae Arglwydd Faer Caerdydd yn cefnogi Wythnos Gweithredu Dementia eleni drwy wisgo’i jîns, i helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer ei elusen ddewisol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'ndiweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; camau gorfodi yn erbyn parcio ar y palmant ar Heol y Plwca; a cynnal arolwg Gwenoliaid Duon i roi hwb i adar Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli: Creu Caerdydd newydd, werddach, gryfach a thecach wrth; Gallai Cwr y Gamlas chwarae rhan allweddol wrth adfywio canol y ddinas ar ôl COVID; Creu Adferiad sy'n Dda...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: creu Caerdydd newydd, werddach, gryfach a thecach wrth adfer o COVID; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; creu Adferiad sy'n Dda i Blant ar gyfer Caerdydd; nifer achosion a