The essential journalist news source
Working to become Dementia Friendly Image
A new scheme to support organisations, local businesses and community groups to become more dementia-friendly has been introduced in the city.
20 September 17
Arbenigwyr yn dod at ei gilydd i drafod rhesymau dros gysgu ar y stryd Image
Bydd arbenigwyr ar ddigartrefedd yn y ddinas yn annerch busnesau canol y ddinas mewn digwyddiad sydd yn ceisio egluro pam bod pobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, a phroblemau eraill sy’n gysylltiedig â’r mater.
19 September 17
Experts gather to discuss causes of rough sleeping Image
City centre businesses will hear from sector experts on homelessness in the city at an event designed to explain the causes and issues around rough sleeping in Cardiff.
19 September 17
GX Apps - Fat v Lean Testing? Industry Statement Nørresundby, Denmark 19th September 2017 GX Apps - Fat v Lean Testing?... that is the question, says Thomas S. Jensen, Director GateHouse Telecom A gamut of new Global Xpress tec
19 September 17
11,000 o dai newydd i’r ddinas erbyn 2022 Image
Mae adroddiad gan Gyngor Caerdydd wedi datgelu y disgwylir adeiladu mwy nag 11,000 o dai newydd yn y ddinas dros y pum mlynedd nesaf.
15 September 17
Ladies footwear needed for men to ‘Walk a Mile in Her Shoes’ Image
Cardiff Council in partnership with Cadwyn Housing Association is appealing for donations of ladies shoes, sized eight and above.
15 September 17
Helpu i siapio gwasanaethau cyflogaeth y ddinas Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
14 September 17
Help shape city’s employment services Image
Consultation is underway on a new approach to providing employment services in the city.
14 September 17
Gwasanaeth allgymorth newydd yn rhoi cyngor mewn Banciau Bwyd ledled y ddinas Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
05 September 17
New outreach service offers advice in Foodbanks across the city Image
A new service to help some of the city’s most vulnerable citizens is being delivered by Cardiff Council.
05 September 17
As copper prices soar, fears grow that metal theft will rise too Image
The price of copper has increased by over 50% in little more than year, raising fears that when metal prices rise, so will the incidence of metal and cable theft.
31 August 17
Dathlu Diwrnod y Llynges Fasnachol yn y Plasty Image
Bydd cynrychiolwyr sefydliadau cyn-filwyr ac aelodau’r lluoedd arfog yn ymuno ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire mewn seremoni codi’r faner yn y Plasty, ddydd Gwener 1 Medi, i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU.
31 August 17
Merchant Navy Day celebrated at Mansion House Image
Representatives of Veterans organisations and members of the armed forces will join the Lord Mayor of Cardiff Cllr Bob Derbyshire for a flag raising ceremony at the Mansion House on Friday 1st September to show support for the UK’s merchant seafarers.
31 August 17
Ffair Swyddi Caerdydd 2017 Image
Mae pob math o swyddi cyffrous ar gael i bobl sy’n chwilio am waith mewn Ffair Swyddi fawr yng nghanol Caerdydd wythnos nesaf.
30 August 17
Cardiff Jobsfair 2017 Image
A host of exciting job opportunities will be on offer for people looking for work at a major Jobsfair in the centre of Cardiff next week.
30 August 17
Croeso i’r byd digidol! Image
Caiff popeth digidol ei ddathlu mewn ‘gŵyl’ yn Hyb Y Llyfrgell Ganolog wythnos nesaf.
29 August 17