The essential journalist news source
Y ddinas yn gwneud safiad i roi terfyn ar drais dynion yn erbyn merched ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn Image
Yn ddiweddarach y mis hwn bydd Cyngor Caerdydd yn dangos ei gefnogaeth dros Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, sef ymgyrch ryngwladol gan ddynion i roi terfyn ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn merched.
15 November 17