The essential journalist news source
Dofi Diawl y Dwyrain a Storm Emma yng Nghaerdydd Image
Bu staff Cyngor Caerdydd, gan herio gwynt a glaw rhewllyd, stormydd eira a lluwchfeydd, yn gweithio o gwmpas y cloc mewn ymateb i'r tywydd eithafol, gan gadw pobl yn ddiogel a galluogi'r Gwasanaethau Brys i weithredu.
05 March 18
Diweddariad ar wasanaethau a'r tywydd - Cyhoeddwyd 6.50pm Dydd Sadwrn 3 Mawrth Image
Ers dydd Llun, mae Cyngor Caerdydd wedi taenu mwy na 500 tunnell o raean - 450 dros y tridiau diwethaf yn unig.
03 March 18
Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Caerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio'n ddiflino i raeanu'r priffyrdd ledled Caerdydd. Oherwydd yr amgylchiadau dros nos, aeth yn anodd iawn i fynd a dod ar y ffyrdd.
02 March 18
Datganiad Cyngor Caerdydd - Cyngor diogelwch y cyhoedd (cyhoeddwyd 9.30am, dydd Gwener Mawrth 2) Image
O ganlyniad i amodau tywydd gwael, byddem yn annog pobl i beidio â mentro allan oni bai bod eu siwrnai yn gwbl hanfodol.
02 March 18
Diweddariad ar Wasanaethau'r Cyngor - Cyhoeddwyd 4.20pm, Dydd Iau 1 Mawrth Image
Mae'r wybodaeth hon yn ychwanegol at y diweddariad cynharach hwnnw
01 March 18
SYLW PAWB AR GAERDYDD AR GYFER SIOE ORAU’R BYD Image
DYMA sioe chwaraeon fwya’r byd eleni - ac mae’n dod i Gaerdydd.
11 May 17