The essential journalist news source
Diwrnod cyntaf ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd Image
Agorodd ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd ei drysau am y tro cyntaf yn gynharach y mis hwn, wrth i staff a myfyrwyr gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn Ysgol Uwchradd y Gorllewin yn Nhrelái.
12 September 17
Day one at Cardiff's newest secondary school Image
Cardiff's newest secondary school opened its gates for the very first time earlier this month, as staff and pupils arrived for the start of term at Cardiff West Community High School in Ely.
12 September 17
The Luxury Property Show is coming! London, Olympia 27-28 October Image
The Luxury Property Show is coming! London, Olympia 27-28 October Once an investment niche, luxury property is now a rapidly growing market....
10 September 17
TechShare Pro Conference for accessibility professionals to take place in London Image
TechShare Pro to bring together accessibility professionals to explore inclusive design for people with disabilities TechShare Pro, is a new accessibility and UX conference.
07 September 17
East Ayrshire Council is reminding parents and carers of young children that school registration dates open next week. If a child turns 5 between 1 March 2017 and 28 February 2018 they'll need to be registered for school during the week commencing Monday 16 January 2017.
29 August 17
Trefniadau arholiadau TGAU newydd yn darparu meincnod ar gyfer perfformiad Caerdydd Image
Derbyniodd bron 3,000 o bobl ar draws Caerdydd eu canlyniadau TGAU heddiw.
24 August 17
New GCSE exam arrangements provide benchmark for Cardiff performance Image
Over 3,000 young people across Cardiff received their GCSE results today.
24 August 17
Graddau Lefel A gwych i Gaerdydd! Image
Mae canlyniadau Lefel A a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cynnydd yn nifer y graddau A* i A yng Nghaerdydd a chyfradd llwyddiant gyffredinol yr un fath â'r llynedd.
17 August 17
Top A-level grades for Cardiff! Image
A-level results released today have shown an increase in the number of A* to A grades for Cardiff and an overall pass rate in line with last year.
17 August 17
Why the number of people on zero hours contracts has reduced Image
Alan Price Employment Law Director at Peninsula comments on why the number of workers on zero hours contracts has reduced
16 August 17
You’re fired! Why employers shouldn’t follow Donald Trump’s lead Image
A piece on how employers can get a firing right in light of Donald Trump’s multiple firings over the past few months.
14 August 17
Llwyddiant Ysgolion Iach i ysgol gynradd Caerdydd Image
Mae Ysgol Gynradd Severn yng Nglan-yr-afon yn dathlu llwyddiant mewn cynllun gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl cael ei gydnabod â Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
28 July 17
Cardiff primary scoops healthy schools success Image
Severn Primary School in Riverside is celebrating success in a Public Health Wales scheme after being recognised with a Welsh Government National Quality Award.
28 July 17
Gwobrwyo rhaglen maeth ysgolion a rhai o gogyddion mwyaf llwyddiannus y DU Image
Mae Bwyd a Hwyl, rhaglen gyfoethogi benigamp Caerdydd dros wyliau'r haf, wedi ennill ei seithfed gwobr yn Ngwobrau Catey 2017.
27 July 17
School nutrition programme scoops top foody award alongside some of UK's most successful chefs Image
Food and Fun, Cardiff's multi-award winning school holiday enrichment programme has picked up its seventh award at the renowned 2017 Catey Awards.
27 July 17
Poultry specialists and independent butcher pack a meaty punch for York pupils Image
Poultry specialists and independent butcher pack a meaty punch for York pupils   A class of year nine students got down to the bare bones of the subject with the help of a York butchers and a poultry
27 July 17