The essential journalist news source
Trefniadau arholiadau TGAU newydd yn darparu meincnod ar gyfer perfformiad Caerdydd Image
Derbyniodd bron 3,000 o bobl ar draws Caerdydd eu canlyniadau TGAU heddiw.
24 August 17
New GCSE exam arrangements provide benchmark for Cardiff performance Image
Over 3,000 young people across Cardiff received their GCSE results today.
24 August 17
Graddau Lefel A gwych i Gaerdydd! Image
Mae canlyniadau Lefel A a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cynnydd yn nifer y graddau A* i A yng Nghaerdydd a chyfradd llwyddiant gyffredinol yr un fath â'r llynedd.
17 August 17
Top A-level grades for Cardiff! Image
A-level results released today have shown an increase in the number of A* to A grades for Cardiff and an overall pass rate in line with last year.
17 August 17
You’re fired! Why employers shouldn’t follow Donald Trump’s lead Image
A piece on how employers can get a firing right in light of Donald Trump’s multiple firings over the past few months.
14 August 17
Llwyddiant Ysgolion Iach i ysgol gynradd Caerdydd Image
Mae Ysgol Gynradd Severn yng Nglan-yr-afon yn dathlu llwyddiant mewn cynllun gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl cael ei gydnabod â Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
28 July 17
Cardiff primary scoops healthy schools success Image
Severn Primary School in Riverside is celebrating success in a Public Health Wales scheme after being recognised with a Welsh Government National Quality Award.
28 July 17
Gwobrwyo rhaglen maeth ysgolion a rhai o gogyddion mwyaf llwyddiannus y DU Image
Mae Bwyd a Hwyl, rhaglen gyfoethogi benigamp Caerdydd dros wyliau'r haf, wedi ennill ei seithfed gwobr yn Ngwobrau Catey 2017.
27 July 17
School nutrition programme scoops top foody award alongside some of UK's most successful chefs Image
Food and Fun, Cardiff's multi-award winning school holiday enrichment programme has picked up its seventh award at the renowned 2017 Catey Awards.
27 July 17
Poultry specialists and independent butcher pack a meaty punch for York pupils Image
Poultry specialists and independent butcher pack a meaty punch for York pupils   A class of year nine students got down to the bare bones of the subject with the help of a York butchers and a poultry
27 July 17
Gwaith yn dechrau i ddyblu nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yng Nghaerdydd Image
Mae'r gwaith i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo, gan nodi dechrau project a fydd yn dyblu maint Ysgol Glan Morfa yn Sblot.
26 July 17
Work begins to double number of Welsh primary school places in Cardiff community Image
Construction of a new Welsh-medium primary school in Cardiff is underway, signalling the start of a project that will double the size of Ysgol Glan Morfa in Splott.
26 July 17
#Don’tGoofOnTheRoof aims to keep children off construction & derelict sites Image
The construction site security specialist VPS Site Security is launching this year's social media campaign to warn of the risks for children playing on derelict buildings or empty construction sites this summer.
21 July 17
New book helps with separation anxiety ahead of September: I'm Going To Nursery Image
ADVANCE INFORMATION SHEET I'm Going To Nursery By Stacey Turner Separation anxiety is very common among babies and young children, but this fact alone doesn't make it easier for anyone to cope with! T
20 July 17
News/Event: World Memory Championships coming to the UK next month Press Release - London, United Kingdom, 20th July 2017 Afraid of losing your marbles? Eight times World Memory Champion may have the answer! Can your memory get better with age - not worse? Eight tim
20 July 17
New book by scientist & psychotherapist shows you how to get your mojo back Image
ADVANCE INFORMATION SHEET How To Get Back Your Mojo By Understanding Your Inner Gremlin By Ann McCracken Are you stuck in a rut? Getting that Monday feeling every day of the week? Struggling to keep u
19 July 17