The essential journalist news source
Norbord invests in occupational health at all three UK plants Image
Allison O'Connor, Terri Brydon and Kim Clee have more than 90 years of nursing experience between them and are Norbord's three UK-site Occupational Health Advisors.
02 March 18
Gwybodaeth ar gyweirio yn eiddo cyngor O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.
01 March 18
dipperLog NANO water level logger Image
Press Release: For distribution February 2018 dipperLog NANO water level logger Bell Flow Systems are proud to introduce the cost effective dipperLog NANO water level logger to our ground water measur
27 February 18
Apêl ar frys i bobl sy’n cysgu ar y stryd: “Dewch mewn” Image
Mae Cyngor Caerdydd yn apelio ar unigolion sy’n cysgu ar strydoedd y ddinas i ddod dan do a defnyddio’r amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael.
27 February 18
Urgent appeal to rough sleepers: “Please come in” Image
Cardiff Council is urgently appealing to individuals in the city who sleep on the streets to come in and use the wide range of services available.
27 February 18
Caffi demensia newydd i Lyfrgell Treganna Image
Bydd caffi demensia newydd yn cael ei lansio yn y ddinas wythnos hon.
27 February 18
Universal Credit is coming to Cardiff Image
The Universal Credit full service arrives in the city next week and Cardiff Council has plans in place to help people affected by the changes.
27 February 18
Cyhoeddi targed o 2,000 o Dai Cyngor newydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei nod i ddarparu 2,000 o Dai Cyngor newydd i helpu i fodloni’r galw cynyddol am dai cymdeithasol o safon yn y ddinas.
23 February 18
2,000 new council homes target announced Image
Cardiff Council has outlined its aim of delivering 2,000 new council homes to help meet increasing demand for quality social housing in the city.
23 February 18
ECD Chloride Water Quality Sensor Image
The T80 transmitter is designed as a universal transmitter to accept various different sensors for pH, ORP, dissolved oxygen, specific ion, conductivity or resistivity measurement.
21 February 18
Softil, Nemergent Partner For Next Generation Mission Critical Communications News ReleaseFor Immediate ReleaseTel Aviv and Bilbao, 20 February 2018 Softil, Nemergent Partner to Raise the Bar in Next Generation Mission Critical CommunicationsLive demonstrations of new best-of-b
20 February 18
Tax Expert Criticises Lack of IR35 Clarity After Christa Ackroyd Ruling  For Immediate Release Tax Expert Criticises Lack of IR35 Clarity After Christa Ackroyd Ruling HMRC's Ruling on former BBC Presenter Demonstrates Complexity of IR35 Legislation  UK tax expert David Re
20 February 18
Arweinydd Cyngor Caerdydd i gwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier Image
Bydd Arweinydd Cyngor Caerdydd ac arweinwyr dinasoedd eraill y DU yn cwrdd â phrif negodwr yr UE, Michel Barnier, ym Mrwsel ddydd Llun 19 Chwefror i drafod perthnasau ôl-Brexit ag Ewrop.
16 February 18
Cardiff Council Leader to meet EU chief negotiator Michel Barnier Image
The Leader of Cardiff Council and other UK city leaders will meet EU chief negotiator Michel Barnier in Brussels on Monday, February 19, to discuss post-Brexit relations with Europe.
16 February 18
Safle dewisol i Arena Dan Do Caerdydd wedi’i gymeradwyo Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo’r dewis leoliad, Glanfa'r Iwerydd, ar gyfer arena dan do newydd, a fydd yn cynnwys 15,000 o seddi, heddiw.
15 February 18
Cabinet yn cymeradwyo cynigion y gyllideb Image
Mae ysgolion newydd, ffyrdd gwell, canolfan ailddefnyddio/ailgylchu newydd a buddsoddiad mewn seilwaith beicio sydd werth miliynau o bunnoedd yn rhai o’r cynigion yng nghyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19.
15 February 18