The essential journalist news source
Party time at Central Library Hub Image
The countdown is on to the start of this year’s Summer Reading Challenge and a fun-packed party at Central Library Hub to celebrate its launch.
12 July 17
Lansio cynllun Byw Cymunedol newydd Image
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cartrefi cynaliadwy i bobl hŷn, er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned yn hirach.
05 July 17
New Community Living scheme launched Image
A new scheme which aims to provide sustainable homes to enable older people to live independently in the community for longer has been launched.
05 July 17
Diogelwch tân yn adeiladau uchel y Cyngor yng Nghaerdydd Yn dilyn y tân trychinebus yn nhŵr Grenfell yn Llundain, yn naturiol, mae pryder ynghylch diogelwch mewn adeiladau uchel yn y ddinas.
04 July 17
Fire Safety in Council high rise blocks in Cardiff Following the tragic fire at Grenfell Tower in London, there is naturally concern about high rise safety in the city.
04 July 17
Lle diogel i gael paned a sgwrs Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn estyn croeso cynnes i’r Caffi Demensia yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
04 July 17
Safe place for a cuppa and a chat Image
Cardiff Library Service is offering a warm welcome to its Dementia Café at Central Library Hub.
04 July 17
Portread coll yn dychwelyd i Lantrisant Image
Ar ôl mynd ar goll, mae portread o un o gyn Arglwydd Feiri Llundain, o Lantristant yn wreiddiol, wedi cael ei ddychwelyd i'w tref fagwraeth.
03 July 17
Lost Portrait returns to Llantrisant Image
A missing portrait of a former Lord Mayor of London who came from Llantrisant has been found and returned to his hometown.
03 July 17
Ymwan yn dychwelyd i Gastell Caerdydd mewn antur ganoloesol gyffrous Image
Un o ffefrynnau’r dorf a diwrnod allan gwych i’r teulu, mae’r ‘Knights of Royal England’ yn dychwelyd am eu 10fed pen blwydd yng Nghastell Caerdydd gyda ‘Joust!’ - sioe ddisglair ac arddangosfa arwrol o ymwan a marchogaeth ar dydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 G
29 June 17
Jousting returns to Cardiff Castle in a rip –roaring medieval adventure Image
A huge favourite with the crowds and a fantastic family day out, ‘The Knights of Royal England' return for their 10th anniversary at Cardiff Castle with Joust! - a dazzling show and an epic display of jousting and horsemanship on Saturday 1 and Sunday 2
29 June 17
Gwirfoddolwyr Hybiau’n ennill gwobr wirfoddoli genedlaethol Image
Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu trigolion Caerdydd yn yr Hybiau Cymunedol wedi ennill gwobr genedlaethol am eu hymdrechion.
28 June 17
Hub Volunteers win national volunteering award Image
A team of volunteers who help citizens of Cardiff in the Community Hubs have picked up a national award for their efforts.
28 June 17
Plan B in Business is a Cop-Out says author of new book Reformers Arise Image
Press Release - Business/Entrepreneur/Leadership Reformers Arise! Plan B is a Cop Out in Business - Act Now A new book by successful business woman, entrepreneur and transformation strategist, also kn
27 June 17
Gwella gwasanaethau dwyieithog gyda Safonau’r Gymraeg Image
Bydd y Cyngor llawn yn ystyried trosolwg o’r ffordd y mae Cyngor Caerdydd wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016-17 yr wythnos nesaf.
23 June 17
Improving bilingual services with the Welsh Language Standards Image
An overview of Cardiff Council’s compliance with the Welsh Language Standards for 2016-17 will be considered by full Council next week.
23 June 17