The essential journalist news source
Helpu i siapio gwasanaethau cyflogaeth y ddinas Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
14 September 17
Help shape city’s employment services Image
Consultation is underway on a new approach to providing employment services in the city.
14 September 17
Gwasanaeth allgymorth newydd yn rhoi cyngor mewn Banciau Bwyd ledled y ddinas Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
05 September 17
New outreach service offers advice in Foodbanks across the city Image
A new service to help some of the city’s most vulnerable citizens is being delivered by Cardiff Council.
05 September 17
As copper prices soar, fears grow that metal theft will rise too Image
The price of copper has increased by over 50% in little more than year, raising fears that when metal prices rise, so will the incidence of metal and cable theft.
31 August 17
Dathlu Diwrnod y Llynges Fasnachol yn y Plasty Image
Bydd cynrychiolwyr sefydliadau cyn-filwyr ac aelodau’r lluoedd arfog yn ymuno ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire mewn seremoni codi’r faner yn y Plasty, ddydd Gwener 1 Medi, i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU.
31 August 17
Merchant Navy Day celebrated at Mansion House Image
Representatives of Veterans organisations and members of the armed forces will join the Lord Mayor of Cardiff Cllr Bob Derbyshire for a flag raising ceremony at the Mansion House on Friday 1st September to show support for the UK’s merchant seafarers.
31 August 17
Ffair Swyddi Caerdydd 2017 Image
Mae pob math o swyddi cyffrous ar gael i bobl sy’n chwilio am waith mewn Ffair Swyddi fawr yng nghanol Caerdydd wythnos nesaf.
30 August 17
Cardiff Jobsfair 2017 Image
A host of exciting job opportunities will be on offer for people looking for work at a major Jobsfair in the centre of Cardiff next week.
30 August 17
Croeso i’r byd digidol! Image
Caiff popeth digidol ei ddathlu mewn ‘gŵyl’ yn Hyb Y Llyfrgell Ganolog wythnos nesaf.
29 August 17
Let's Get Digital, Digital! Image
All things digital will be celebrated in a ‘festival’ at Central Library Hub next week.
29 August 17
Call for Chinese Government to raise proposed 0.3% contamination level A proposal to drop the allowed contamination levels for imports of recycled bales into China has been criticised by The Recycling Association for being "unrealistic".
22 August 17
CEM2017Preview Image
The Indian Government is imposing new environmental requirements on the most polluting sectors of industry and a Conference/Exhibition (CEM India 2017) has been created to help process operators comply.
21 August 17
Felix Fund to hold exhibition and auction of art by bomb disposal experts Image
 Felix Fund to hold exhibition and auction of art by bomb disposal expertsBomb disposal charity Felix Fund will hold its first art exhibition and auction of original works from 5th September 2017 to 8
16 August 17
Rhannwch eich safbwyntiau ar y ddinas Image
Gofynnir i breswylwyr yng Nghaerdydd pa mor iach a hapus maen nhw’n teimlo, fel rhan o arolwg blynyddol y Cyngor ar ei wasanaethau a boddhad cyffredinol gyda’r ddinas.
16 August 17
Share your views on the city Image
Residents in Cardiff are being asked how happy and healthy they feel, as part of the Council’s annual survey on its services and general satisfaction with the city. Ask Cardiff 2017 seeks to gather the views of citizens on a range of matters with a part
16 August 17