The essential journalist news source
Technoleg cyfraniadau elusennol digyswllt gyntaf Cymru yn lansio yn y brifddinas i helpu i leihau digartrefedd Image
Am y tro cyntaf, gall pobl yng Nghaerdydd nawr ddefnyddio eu cardiau debyd neu gredyd digyswllt i roi i’r rheiny sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref fel rhan o gynllun rhoi newydd, CAERedigrwydd.
12 March 18
Simple, Safe, Sound - DrugCheck 3000 Image
Simple, safe, sound. Improved Dräger DrugCheck® 3000 quick drug test. With the compact Dräger DrugCheck 3000 quick drug test, a sixth drug substance class is now also detectable: Benzodiazepines.
12 March 18
Wales’ first contactless charitable giving technology launches in the capital to help reduce homelessness Image
For the first time, people in Cardiff can now use their contactless debit or credit cards to donate to those who are homeless or at risk of homelessness as part of new alternative giving scheme, Give DIFFerently.
12 March 18
Buddsoddi mewn tai a chymunedau lleol Image
Caiff cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei ystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
09 March 18
Priority projects revealed for new regeneration funding Image
A £10m bid to help boost regeneration and invest in local communities is being put together by Cardiff Council.
09 March 18
IPPR Proposal for Simpler and Fairer Tax System Welcomed  For Immediate Release IPPR Proposal for Simpler and Fairer Tax System Welcomed Move to Simplified and Progressive Taxation System Long Overdue States Tax Expert  UK tax expert David Redfern has welco
08 March 18
Lle newydd i chwarae Image
Mae gwaith i greu cyfleuster chwarae newydd sbon i blant yn Llanedern wedi’i gwblhau.
08 March 18
Sonim, Softil Collaborate to Launch the World's Most Rugged Range of LTE Devices   Sonim, Softil Collaborate to Launch the World's Most Rugged Range of LTE Devices for Mission-Critical First Responders New range of mission-critical communication devices being showcased at IWCE as
07 March 18
Norbord invests in occupational health at all three UK plants Image
Norbord's three UK-site Occupational Health Advisors are putting their knowledge to good use by providing a range of services to help keep employees safe and well at work.
05 March 18
Watch Out for Childcare Tax Trap Warns Tax Expert  For Immediate Release Watch Out for Childcare Tax Trap Warns Tax Expert Warning for Parents Prior to Introduction of New Tax-Free Childcare Scheme  UK tax expert David Redfern today warned parents th
05 March 18
Diweddariad ar wasanaethau a'r tywydd - Cyhoeddwyd 5.30pm Dydd Sul, 4 Mawrth Image
Dyma'r newyddion diweddaraf ar y ffyrdd, y tywydd, agoriadau ysgol a chasgliadau gwastraff wrth i'r eira ddechrau toddi ac mae pethau'n dechrau mynd yn ôl i’r arferol. Dyna i gyd o'r Cyngor am heno, byddwn ni'n ôl gyda chi fore yfory.
04 March 18
Service and weather update - Issued 5.30pm Sunday, March 4 Image
Here is the latest news on the roads, the weather, school openings and waste collections as the snow begins to melt and things begin to get back to normal. That’s all from the Council for tonight we will be back with you tomorrow morning.
04 March 18
Cyngor yn cynghori ysgolion i agor yfory Mae Cyngor Caerdydd wedi cynghori holl ysgolion y ddinas i agor yfory, dydd Llun, 5 Mawrth, ble bynnag y bo’n bosibl, yn dilyn y tywydd garw wythnos diwethaf.
04 March 18
Council advises schools to open tomorrow Cardiff Council has issued advice to all schools in the city to open tomorrow, Monday, March 5, wherever possible, following last week’s severe weather.
04 March 18
Dave yn mynd gam ymhellach Image
Mae arwr o gyflogai o Gyngor Caerdydd wedi gwneud ei orau glas i achub pobl.
02 March 18
Dave goes the extra mile Image
A heroic Cardiff Council employee has pulled out all the stops to come to the rescue of people stranded in the snow.
02 March 18