The essential journalist news source
Back
14.
November
2017.
Paratoi ar gyfer hyb cymunedol newydd

Paratoi ar gyfer hyb cymunedol newydd

 

Bydd Llyfrgell Llanisien yn cau wythnos nesaf cyn i'r gwasanaeth llyfrgell gael ei drosglwyddo i hyb newydd sbon yn y gymuned.

 

Bydd y llyfrgell ar Kimberley Terrace yn cau o 1pm ddydd Mercher 22 Tachwedd cyn i'r hyb newydd agor dafliad carreg i ffwrdd ar Station Road.

 

Bydd Hyb newydd cyffrous Llanisien yn agor ddydd Llun 27 Tachwedd am 9am gyda mwy o wasanaethau a chyfleusterau gwell.

 

Mae'r hyb yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru a bydd ar lawr gwaelod adeilad gorsaf heddlu Llanisien.

 

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau: "Diben ein hybiau yw dod â mwy o wasanaethau a gwasanaethau gwell i'n cymunedau a gwneud y gwasanaethau hynny'n fwy hygyrch a chyfleus i bobl, a'r cyfan o dan un to.

 

"Bydd yr hyb newydd yma yn y gymuned yn ddefnyddiol iawn i bobl Llanisien a'r ardal leol."

 

Tra bod y llyfrgell ar gau cyn i'r gwasanaeth drosglwyddo i'r hyb, y llyfrgelloedd agosaf yw Llyfrgell Rhydypennau a Llyfrgell Rhiwbeina. Mae bagiau ailgylchu a bagiau bwyd ar gael yng Nghanolfan Hamdden Llanisien.