Back
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 5 Awst – 11 Awst

Beth sy'n digwydd - Gweithgareddau gwyliau'r haf 5 Awst - 11 Awst

 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Bydd Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd unwaith eto'n newid yn lan y môr dinesig gyda llond pwceidiau o hwyl i ddiddanu'r plant trwy gydol gwyliau'r haf (20 Gorffennaf - 1 Medi).

Mae'r atyniad yn cynnwys traeth tywod sy'n addas i blant, padiau sblasio i greu man chwarae â dŵr ac amrywiaeth o reidiau ffair poblogaidd ar gyfer y teulu oll.

Mae'r mynediad AM DIM a bydd costau ychwanegol ar gyfer cyfleusterau ar y safle.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Parc Dŵr Caerdydd

Mae Parc Dŵr gwynt 100m wrth 80m sy'n arnofio ym Mae Caerdydd yn cynnwys 72 rhwystr yn cynnwys sleidiau, trampolinau a barrau mwnci ac felly dyma'r mwyaf yng Nghymru, sy'n cynnig diwrnod allan penigamp i grwpiau, teuluoedd a'r rhai sy'n chwilio am gyffro!

Mae cyfyngiadau taldra.Ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan 9 Medi.

I brynu tocynnau, ewch i:https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/

 

Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.

 

 

Dydd Llun 5 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

1pm - 2pm

Hyb Llanedern

 

 

Amser Rhigymau

2pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Crefftau

3.30-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigymau

10.30-11am

Hyb Llaneirwg

 

Cicwyr Bach

1-2pm

Hyb Llaneirwg

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

Cicwyr Bach

 2-3pm

Hyb Llaneirwg

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

Amser Odli a Chwarae

10.30am

Hyb Cymunedol STAR

 

Amser Stori

 10.45am

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

Clwb Codio

3.30pm

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

Dysgu codio gemau newydd ac animeiddiadau bob wythnos.Gan gynnwys codio Microbit

 

Her Wyllt RSPB

2-4pm

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

Hyb Trelái a Chaerau

Hyb Ystum Taf a Gabalfa

 

 

Neuadd Llanofer

 

 

Neuadd Llanofer

 

 

Neuadd Llanofer

 

 

Neuadd Llanofer

Ymunwch â'r RSPB i fynd ar Saffari Pryfaid

 

Clwb Darllen

4-4.30pm

Clwb Darllen i blant 7-11 oed

 

Her Wyllt RSPB

10am-12pm

Ymunwch â'r RSPB i fynd ar Saffari Pryfaid

 

 

Crochenwaith

 8.45am - 4pm

 

Dros 8 oed

Creaduriaid Chwedlonol

Celf

8.45am - 4pm

Dros 8 oed

Crebachu Byd a lluniau llamu Angenfilod a Bwystfilod

 

Dreigiau Rhyfeddol

(paentio)

 

8.45am - 12pm

 

5-8 oed

 

Golau, Camera, Ewch!

 

8.45am - 4pm

 Cwrs gwneud ffilmiau ar gyfer plant dros 8 gyda dangosiad gyntaf ar sgrin fawr ar ddiwedd yr wythnos

(£100 am gwrs yr wythnos gyfan)

 

 

Dydd Mawrth 6 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

 10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

 

Clwb Ras y Gofod

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Lledrith y Lleuad gyda Chymdeithas Seryddol CaerdyddCysylltwch ag adran y plant Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd i gael rhagor o fanylion.
Rhif ffôn:(029) 20780953 E-bost: llyfrgellplant@caerdydd.gov.uk

 

RSPB

2.30-4pm

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

 

Crefft ar thema natur ac yna thaith gerdded yn y Fynwent

 

Amser Stori/Rhigymau

10am

 

2 - 3.55pm

Hyb Grangetown

 

Hyb Llanedern

 

 

 

Sesiwn chwarae i blant

Amser Odli

10.30 - 11am

Hyb Llanedern

 

 

 

Amser Rhigymau

 

10.30am

 

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

 

Clwb Crefftau

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Amser Stori

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

Clwb Ieuenctid

6.15-9pm

Hyb Llaneirwg

 

I blant rhwng 11 ac 14 oed

 

Amser Rhigymau

10:30am

 

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

 

Amser Stori

 

10.30am

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Amser Stori

1.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Sesiwn Chwarae

 

2.30-4.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 Crochenwaith

 8.45am - 4pm

 Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Cestyll a Dwnsiynau

Celf

8.45am - 4pm

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

 Mapiau Hud a Sioe Bypedau Cysgod Fytholegol

 

Hetiau Dewin Myrddin

(clai)

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

 

Golau, Camera, Ewch!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 Cwrs gwneud ffilmiau ar gyfer plant dros 8 gyda dangosiad gyntaf ar sgrin fawr ar ddiwedd yr wythnos

(£100 am gwrs yr wythnos gyfan)

Sesiwn Chwarae

10 tan 11:55pm

Canolfan ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 7 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Fforio Afon Taf

10.00am / 11.30am / 1.30pm

Canolfan Addysg Parc Bute

Ymunwch â'r tîm ym Mharc Bute i weld pa greaduriaid y gallwch eu dal mewn rhwydi yn Afon Taf a chraffu trwy chwyddwydr. Rhoddir yr hoff offer i chi.Mae angen esgidiau glaw neu sandalau traeth i ddiogelu'ch traed.Mae'n rhaid i bob plentyn ddod ag oedolynMae sesiynau ar gael am ddim am 10:00, 11:30 ac 13:30. Mae rhaid bwcio arwww.bute-park.como 20 Gorffennaf 2019. Y man cyfarfod yw'r Ganolfan Addysg ym Mharc Bute CF10 3DX.AM DDIM

RSPB Cymru Her Wyllt dydd Mercher

10.00am-3.30pm

Parc Cefn Onn

Awn ni ar saffari pryfaid a fforio byd llawn o greaduriaid bychain!Ddewch chi o hyd i fleidd(gopyn), (gwas y) neidr neu (wyfyn) teigr?Ymunwch â ni ym Mharc Cefn Onn CF14 0UEAM DDIM

Amser Todl

 10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

 

Lego

5-6pm

Hyb Llanedern

 

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-1pm

Hyb Llanrhymni

Crefftau gyda gwesteion arbennig a thema Ras y Gofod

 

Tenis Bwrdd

4-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigymau

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

 

Amser Stori

2 - 4pm

Hyb Lles Rhiwbeina

 

 

Amser Rhigymau

2-3pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Clwb Crefftau

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 Crochenwaith

 8.45am - 4pm

 Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Bwystfilod Rhyfeddol

Celf

8.45am - 4pm

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

 Llyfrau Harry Potter Gorau a negeseuon cudd Eifftaidd

 

Masgiau Hud (tecstilau)

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

 

Golau, Camera, Ewch!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 Cwrs gwneud ffilmiau ar gyfer plant dros 8 gyda dangosiad gyntaf ar sgrin fawr ar ddiwedd yr wythnos

(£100 am gwrs yr wythnos gyfan)

Sesiwn Chwarae

2 tan 5pm

Digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, Tiroedd Hamdden Trelái, Archer Road, Trelái, CF5 4FQ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

1 tan 4pm

Digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, Caeau Llandaf, Ffordd Caerdydd, CF11 9HZ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

1 tan 4pm

Digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, Caeau Llandaf, Ffordd Caerdydd, CF11 9HZ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

1 tan 4pm

Digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, Caeau Llandaf, Ffordd Caerdydd, CF11 9HZ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

Haf yn Yr Aes

 

10am - 3pm

 

Yr Aes, canol y ddinas

 

Digwyddiad am ddim

Ymunwch â'r Asiant Cudd Terry Dactyl a'i gynorthwy-ydd, Velocity Raptor wrth iddynt geisio darganfod wyau deinosoriaid

 

 

 

Dydd Iau 8 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Rhigymau

 

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

 

Amser Stori Ieuenctid

3.30pm

Hyb Grangetown

Amser stori i blant 5-12 oed

 

Amser Stori

10.30 - 11.00am

Hyb Llanedern

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

Hyb Llanedern

5-14 oed

 

Amser Rhigymau

10.15-10.45am

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

2-3pm

Hyb Llanrhymni

 

Sefydliad Dinas Caerdydd

4-6pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigymau

10:30am

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Clwb Ieuenctid

6.15-9pm

Hyb Llaneirwg

I blant 14+ oed

 

RSPB

2-4pm

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

Digwyddiad natur RSPB, themâu chwarae rhyngweithiol:Pryfetach a Thryciau

 

Clwb Gwyliau Thrive

10.30am-12.30pm

Llyfrgell Treganna

Crefftau a gweithgareddau yn seiliedig ar Her Ddarllen yr Haf ar gyfer plant ag awtistiaeth mewn partneriaeth â Thrive Caerdydd

 

Clwb Lego

3-5pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Sesiwn Chwarae

10am-12pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Crefftau Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb y Tyllgoed

 

 Crochenwaith

 8.45am - 4pm

 Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Creaduriaid Hudol Croesfath

Celf

8.45am - 4pm

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

 Hylifau Hud a Swynion a Chrefftau Draig

 

Swynion Hud (lluniau)

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

 

Golau, Camera, Ewch!

 

8.45am - 4pm

 Cwrs gwneud ffilmiau ar gyfer plant dros 8 gyda dangosiad gyntaf ar sgrin fawr ar ddiwedd yr wythnos

(£100 am gwrs yr wythnos gyfan)

Sesiwn Chwarae

2:30 tan 4:25pm

Neuadd Plwyf Sant Ffransis, Grand Avenue, Trelái, CF5 5HX

 

Sesiwn Chwarae

2:05 tan 4:00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 6pm             

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 9 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Fforio Afon Taf

10.00am / 11.30am / 1.30pm

Canolfan Addysg Parc Bute

Ymunwch â'r tîm ym Mharc Bute i weld pa greaduriaid y gallwch eu dal mewn rhwydi yn Afon Taf a chraffu trwy chwyddwydr. Rhoddir yr hoff offer i chi.Mae angen esgidiau glaw neu sandalau traeth i ddiogelu'ch traed.Mae'n rhaid i bob plentyn ddod ag oedolynMae sesiynau ar gael am ddim am 10:00, 11:30 ac 13:30. Mae rhaid bwcio ar o 20 Gorffennaf 2019. Y man cyfarfod yw'r Ganolfan Addysg ym Mharc Bute CF10 3DX.AM DDIM

Amser Stori

 10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Rhigymau

11am

Hyb Llanisien

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 2-3.55pm

 Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

 11-11.30am

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Ieuenctid

 6.15-9pm

Hyb Llaneirwg

I blant 14+ oed

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

 2.30-3.30pm

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Lego

10.30 -11.30am

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser Rhigwm/Stori

10.30am

Hyb y Tyllgoed

 

 Crochenwaith

 8.45am - 4pm

 Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

Tariannau ac Arwyddluniau

Celf

8.45am - 4pm

Neuadd Llanofer

Dros 8 oed

 Jig-sos hudolus a Mygydau a Chlogynnau  Arch Arwyr

 

Y Brenin Arthur a Chalebfwch (aml-gyfryngau)

 

8.45am - 12pm

 

Neuadd Llanofer

 

5-8 oed

 

Golau, Camera, Ewch!

 

8.45am - 4pm

 

Neuadd Llanofer

 Cwrs gwneud ffilmiau ar gyfer plant dros 8 gyda dangosiad gyntaf ar sgrin fawr ar ddiwedd yr wythnos

(£100 am gwrs yr wythnos gyfan)

Sesiwn Chwarae

10 tan 1:00pm

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim

I blant 5-17 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2:05 tan 4:00pm

Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5NQ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1pm

 

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Am ddim

I blant 5-17 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 5:30pm

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

Am ddim

I blant 5-14 oed.

 

 

Dydd Sadwrn 10 Awst

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Jig-sos a gemau bwrdd

 10am-12pm

Hyb Llanedern

 

Crefftau i blant

11am - 1pm

Hyb Llanedern

 

Clwb Lego

2 - 4pm

Hyb Llanedern

 

Crefftau i blant

 10am-12pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Lego

 1-3pm

Hyb Llanisien

 

Hyb Llanrhymni

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Hyb Trelái a Chaerau

 

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Lego

1 -3pm

 

Clwb Crefftau

 2-4pm

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

 

Clwb Lego

 11am

 

 

 

****Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd gall newidiadau ddigwydd.