The essential journalist news source
Back
11.
April
2018.
Datgelu cynlluniau ar gyfer rhan gyntaf Rhwydwaith Traffyrdd Beicio Caerdydd
Cafodd cynlluniau arfaethedig ar gyfer rhan gyntaf Rhwydwaith Traffyrdd Beicio Caerdydd eu datgelu heddiw.

Mae’r darn 1 cilomedr o seilwaith beicio ar wahân yn mynd o Gilgant St Andrew ar hyd St Andrew’s Place a Senghennydd Road.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Caro Wild:  “Drwy gael mwy o bobl i feicio, bydd yn cyflwyno manteision megis llai o dagfeydd, gwell ansawdd aer a gwell iechyd y cyhoedd drwy’r ddinas gyfan, felly mae angen i ni ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i bobl fentro ar gefn beic.

 Dengys ymchwil fod gwahanu llwyr chwarae’n rhan fawr wrth annog beicwyr llai hyderus, yn enwedig menywod a phobl gyda phlant ifanc, i ddewis beicio yn hytrach na dulliau trafnidiaeth eraill.  Mewn gwirionedd, mae ond angen i chi ystyried twf beicio yn Llundain i weld yr effaith y gall seilwaith beicio diogel o ansawdd da ei gael. 

 “Mae’r cynlluniau arfaethedig hyn ar gyfer rhan gyntaf ein Traffyrdd Beicio a gynlluniwyd yn nodi cychwyn y daith a allai, ynghyd â gwelliannau cynlluniedig eraill i seilwaith beicio'r ddinas, drawsnewid Caerdydd yn ddinas feicio o safon fyd-eang.”

I weld ac i roi sylwadau ar y cynlluniau, ewch i www.cardiff.gov.uk/cyclesuperhighways cyn 11 Mai 2018.

Cynhelir digwyddiadau ymgynghori yn:

·         Senghennydd Road, wrth ymyl y gyffordd gyda Salisbury Road (dydd Iau 19 Ebrill, 4.00 6.00pm)

·         Caffi Ride My Bike ar Blas-y-Parc (dydd Mercher 25 Ebrill 4.00 6.30pm)