The essential journalist news source
Back
5.
April
2018.
Gofeb Ceffyl Rhyfel

Gofeb Ceffyl Rhyfel

 

Mae'r Cynghorydd Bob Derbyshire, Arglwydd Faer Caerdydd, wedi derbyn pedol efydd ar ran pobl Cymru sy'n dynodi'r gwasanaeth a'r aberth a wnaed gan filoedd o geffylau Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Mae'r arwydd symbolaidd hwn yn rhan o'r Gofeb Ceffyl Rhyfel, y gofeb genedlaethol gyntaf a godwyd yn arbennig ar gyfer miliynau o geffylau, mulod ac asynnod y DU, y Cynghreiriaid a'r Gymanwlad a'u collwyd yn ystod y Rhyfel Mawr.Mae'n talu teyrnged i fawredd, dewrder, ffyddlondeb di-ildio a chyfraniad enfawr yr anifeiliaid hyn wrth ennill y rhyddid democrataidd rydym i gyd yn ei fwynhau heddiw.

 

Er y bydd y gofeb yn cael ei chodi yn Ascot, Berkshire, dywedodd Alan Carr MBE, Cyfarwyddwr y Gofeb, bod y cysylltiad rhwng pedair gwlad y DU yn bwysig dros ben i lwyddiant y project.Eglurodd:"Rydym yn awyddus i gydnabod y cyfraniad anferthol a wnaed, yn arbennig gan y Ceffyl Cymreig Yeomanry.Mae cofnodion yn dangos bod pobl yn ogystal â cheffylau wedi gwasanaethu ag anrhydedd drwy gydol yr ymgyrch pedair blynedd.

 

"Cerfiwyd ein ceffyl mawr efydd heb y pedolau, ac rydym yn falch iawn bod y Cynghorydd Derbyshire wedi cytuno i dderbyn un ohonynt ar ran pobl Cymru. Bydd y tair pedol arall yn cael eu cyflwyno i Gaeredin, Belffast a Llundain dros yr wythnosau i ddod."

 

Dywedodd y Cynghorydd Bob Derbyshire,Gwir AnrhydeddusArglwydd Faer Caerdydd:"Mae'n fraint cael derbyn pedol efydd y Ceffyl Rhyfel ar ran pobl Cymru.Bydd y bedol goffa yn deyrnged ddilys i'r ceffylau Cymreig a wasanaethodd yn y Rhyfel Mawr a bydd yn atgof parhaol i bobl Cymru o sut wnaeth gwasanaeth ac aberth ceffylau sicrhau ein rhyddid."