The essential journalist news source
Back
13.
February
2018.
Gorfodi troadau a waherddir yng Nghaerdydd

Mae modurwyr yn cael eu rhybuddio bod dau droad a waherddir newydd bellach yn cael eu gorfodi yn y ddinas gan ddod â'r cyfanswm o droadau a waherddir sy'n cael eu monitro trwy gamerâu cydnabod rhifau cofrestru i 14.

Gosodwydycamerâu newydd ar Ffordd Churchill, lle na chaniateir i yrwyr droi i'r dde iStryd Ogleddol Edward a hefyd ar Colum Road, i atal y sawl sy'n teithio tua'r ddinas rhag troi i'r dde i Heol Corbett.

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth: "Ni chaniateir troi mewn rhai llefydd am resymau da fel gwella diogelwch, helpu llif traffig i leddfu tagfeydd neu wella llwybrau i fysus yn y ddinas. Nid yw'r rhain yn newydd, maen nhw ar waith ers cryn amser, ond rydym bellach yn eu monitro i sicrhau bod pobl sy'n anwybyddu'r rheolau ac weithiau'n peryglu bywydau pobl yn cael eu cosbi."

Mae'r troadau a waherddir canlynol yn cael eu monitro yng Nghaerdydd:

        Yng nghanol y ddinas, os ydych yn teithio ar hyd Ffordd Churchill,ni allwch droi i'r dde i Stryd Ogleddol Edward

        Yng nghanol y ddinas o Stryd Y Gamlas ni cheir troi i'r chwith i faes parcio John Lewis(Heol Pont-Yr-Aes)

        Yng nghanol y ddinas, os ydych yn teithio i lawr Heol y Porth, ni chewch droi i'r chwith i Stryd Wood

        Yng nghanol y ddinas, os ydych yn dod i lawr rhan isaf Heol Eglwys Fair, ni chewch droi i'r chwith i Lôn-y-felin

        Yn Cathays, os ydych yn gadael canol y ddinas ar Heol y Gogledd, ni chewch droi i'r dde i Heol y Coleg

        Yn Cathays, os ydych yn teithio i lawr Colum Road tua Phlas-y-parc, ni chewch droi i'r dde i Heol Corbett

        Ym Mhlasnewydd, ar Heol Casnewydd, ni allwch wneud tro pedol wrth Wordsworth Avenue

        Yn Nhredelerch, os ydych yn dod allan o New Road, ni chewch droi i'r dde i Heol Casnewydd

        Yn Adamsdown, os ydych yn dod o Piercefield Place ni allwch droi i'r dde i Heol Casnewydd

        Yn y Mynydd Bychan, os ydych yn teithio ar hyd Smith Road, nid oes ffordd drwodd i Malvern Drive

        Yn y Mynydd Bychan, os ydych yn teithio i Birchgrove Road, ni allwch droi i'r chwith i Manor Way

        Yn Grangetown, nid oes ffordd drwodd i fyny Paget Street yn y gyffordd â Redlaver Street

        Yn Llanisien, os ydych yn teithio i'r Crystal Glen, ni allwch droi i'r dde i Heathwood Road

        Yng Nghaerau, os ydych yn teithio i lawr Amroth Road, ni chewch droi i'r chwith i Heol Orllewinol Y Bont-Faen.