The essential journalist news source
Back
3.
November
2017.
Seremoni Agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru

Bydd darlleniadau coffa a dwy funud o dawelwch yn anrhydeddu'r rheiny a fu farw.

Gofynnir i'r rheiny sydd eisiau gweld y seremoni agoriadol gyrraedd erbyn 10am.

Bydd y maes coffa ar agor i'r cyhoedd ei weld yn ddyddiol rhwng 9am a 4pm o 8 i 18 Tachwedd.

Gall aelodau o'r cyhoedd weld arddangosiad ysblennydd o deyrngedau coffa, yn anrhydeddu'r

rheiny a fu farw ac mae'r maes yn cynnwys rhesi o babïau coch a theyrngedau personol i bawb sydd wedi colli eu bywydau yn ein Lluoedd Arfog.