The essential journalist news source
Mwy o ymwelwyr nag erioed yn heidio i Gaerdydd wrth i arbenigwyr y diwydiant baratoi ar gyfer Uwchgynhadledd Twristiaet Image
Mae mwy a mwy o dwristiaid yn dod i Gaerdydd yn ôl ffigurau cychwynnol sy'n dangos bod y ddinas wedi denu mwy o ymwelwyr nag erioed yn 2017.
16 March 18
Cardiff boasts record visitor numbers as industry experts prepare for Cardiff Tourism Summit 2018 Image
Tourism in Cardiff is up according to preliminary figures which show the city experienced a record number of visitors during 2017.
16 March 18
Landlordiaid De Cymru’n colli arian o ganlyniad i erlyniadau Rhentu Doeth Cymru Image
Rhaid i nifer o landlordiaid dalu cyfanswm o £3,720 o ledled De Cymru am beidio â chydymffurfio â Rhentu Doeth Cymru.
16 March 18
South Wales landlords out of pocket in Rent Smart Wales prosecutions Image
Fines totalling £3,720 have been handed out to a number of landlords across South Wales for evading compliance with Rent Smart Wales.
16 March 18
192.com announces partnership with Booxscale 192.com, one of the UK's leading online directories today announced it has partnered with Booxscale, the digital marketplace aggregation platform.
16 March 18
BPS Technology to Present at LOCALCOMM 2018 in April Image
 BPS Technology to Present at LOCALCOMM 2018 in AprilPhilip Ciniglio, European CEO, BPS Technology will be speaking and presenting at LOCALCOMM 2018 being held at the Hilton Hotel, Paddington, London
16 March 18
Anchor Vans demonstrates why it’s the UK's largest van hypermarket Image
 Anchor Vans demonstrates why it’s the UK's largest van hypermarketNew figures underline van mega-dealer's status as the country's one-stop shop for commercial vans They are the UK's biggest commercia
16 March 18
The perfect Father's Day gift for the King of Dads Image
 The perfect Father's Day gift for the King of DadsEvery father deserves the very best in life, and a Sport of Kings watch will be a perfect gift this Father's Day or, indeed, to mark any other specia
16 March 18
Press Release: DOUBLE MILESTONE FOR EX-JOURNALIST TURNED AUTHOR Retired Cornish journalist Mike Truscott is celebrating another milestone in his burgeoning new life as an author with publication of his second local history book in aid of Cancer Research UK.
15 March 18
DSR Tax Claims Welcomes Charlotte Hammond  For Immediate Release DSR Tax Claims Welcomes Charlotte Hammond Firm of Tax Rebate Specialists Welcome New Tax Compliance Officer  DSR Tax Claims are proud to welcome new Compliance team member, Char
15 March 18
Datgelu projectau a blaenoriaeth i dderbyn cyllid adfywio newydd Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
15 March 18
Priority projects for new regeneration funding Image
A £10m bid to help boost regeneration and invest in local communities is being put together by Cardiff Council.
15 March 18
Buddsoddi mewn tai a chymunedau lleol Image
Cafodd cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei gymeradwyo gan y Cabinet heddiw.
15 March 18
Investing in housing and local communities Image
Cardiff Council’s business plan for delivering housing services over the next year has been approved by Cabinet today.
15 March 18
Trigolion yn colli miloedd o bunnoedd yn sgil cynnydd mewn galwadau ffôn gan gludwyr twyll Image
Trigolion yn colli miloedd o bunnoedd yn sgil cynnydd mewn galwadau ffôn gan gludwyr twyll
15 March 18
Newidiadau wedi'u cytuno i system derbyn i ysgolion Caerdydd Image
Mae cynlluniau i symleiddio'r ffordd y caiff ceisiadau derbyn i ysgolion eu trin yn y ddinas wedi'u cytuno gan Gabinet Cyngor Caerdydd mewn cyfarfod heddiw, ddydd Iau 15 Mawrth.
15 March 18