The essential journalist news source
Uwchraddio goleuadau yn Ysgolion Caerdydd i arbed ynni Image
Mae rhaglen gwerth miliwn o bunnau i uwchraddio goleuadau mewn 22 o ysgolion yng Nghaerdydd wedi arbed gwerth 1,168,638 kWh o ynni.
17 July 17
Grŵp theatr yn dod â hanes Ynys Echni yn fyw Image
Bydd cwmni theatr o’r Porth yn diddanu ymwelwyr i Ynys Echni gyda sioe ryngweithiol sy’n dod â threftadaeth unigryw’r ynys yn fyw.
14 June 17
Gwobrwyo myfyrwyr am fod yn Hyrwyddwyr Amgylcheddol! Image
Cynhaliwyd seremoni wobrwyo yn y Plasty wythnos diwethaf i gydnabod y gwaith a wnaed gan rai o wirfoddolwyr Caerdydd, yn fyfyrwyr ac yn bobl leol.
01 June 17
Annog myfyrwyr i garu eu cartref a Gwaredu'r Gwastraff! Image
Mae myfyrwyr sy’n symud allan o neuaddau preswyl a lletyau preifat yn cael eu hannog i ddangos eu bod yn caru eu cartref a Gwaredu'r Gwastraff.
08 May 17
Elw o £390,325 drwy'r cynllun Troseddau Traffig sy’n Symud yn 2016/17 Image
Mae ffigurau wedi’u rhyddhau yn dangos faint mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi’i ennill drwy orfodaeth parcio a’r Cynllun Troseddau Traffig sy’n Symud (TTS) yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
04 May 17
Ymgyrch Carwch Eich Cartref y Cyngor yn erbyn sbwriel yn dwyshau Image
Casglwyd dros saith tunnell ychwanegol o sbwriel a gwastraff o dair rhan o Gaerdydd pan lanhawyd 38 o strydoedd yn ddwys.
25 April 17