The essential journalist news source
Pennaeth yn datgelu bathodyn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd Image
Mae Mr Martin Hulland yn rhoi'r diweddaraf wrth i waith fynd rhagddo i agor yr ysgol newydd ym mis medi
30 May 17
Mae Pryd ar Glud yn ail-lansio Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn cael ei ail lansio yfory.
17 May 17
Penwythnos Fictoraidd yng Nghastell Caerdydd Image
Mae gan Gastell Caerdydd enw fel un o dai hanesyddol pwysicaf yn y DU oherwydd ei addurniadau mawreddog ac urddasol, felly mae'n addas bod y Castell yn dathlu treftadaeth hynod Oes Fictoria mewn digwyddiad penwythnos arbennig ddydd Sadwrn 20 – dydd Sul 2
17 May 17
Wythnos Ymwybyddiaeth Demensia 2017 Rhestr o ddigwyddiadau yng Nghaerdydd
16 May 17
Caerdydd yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia 2017 Mae Cyngor Caerdydd yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia 2017 gyda chyfres o ddigwyddiadau a sesiynau galw heibio i hyrwyddo’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn y ddinas a helpu pobl i ddeall sut beth yw byw o ddydd i ddydd gyda dementia.
12 May 17
Ymgyrch Carwch Eich Cartref y Cyngor yn erbyn sbwriel yn dwyshau Image
Casglwyd dros saith tunnell ychwanegol o sbwriel a gwastraff o dair rhan o Gaerdydd pan lanhawyd 38 o strydoedd yn ddwys.
25 April 17