The essential journalist news source
Buddsoddiad gwerth £284m yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion uwchradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
28 December 17
Datganiad Cyngor Caerdydd: Ysgol Gynradd Windsor Clive Image
Cafwyd llawer o sylw yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon am Ysgol Gynradd Windsor Clive.
22 December 17
Ysgol Gynradd Trelái wedi'i chymryd allan o fesurau arbennig Estyn Image
Bellach, nid yw Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau, Caerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru.
21 December 17
Dathlu adeiladu cartref newydd i Ysgol Hamadryad drwy dorri tywarch Image
Cynhaliwyd seremoni arbennig er mwyn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar Ysgol Hamadryad, yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed yn Butetown, Caerdydd.
15 December 17
Partneriaeth Gofal a Chymorth Caerdydd a'r Fro: Noson Wobrwyo Gyntaf Image
Mae digwyddiad arbennig wedi'i gynnal i gydnabod gweithwyr gofal sydd wedi dangos rhagoriaeth.
14 December 17
Un o weithwyr Cyngor Caerdydd yn oriel enwog yr arlwywyr Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
13 December 17
Pawb yn dathlu wrth i arolygwyr ganmol gwelliant dramatig mewn ysgol Image
Mae Ysgol Arbennig Riverbank yn y Caerau yn dathlu wedi iddi gael ei thynnu oddi ar y rhestr fonitro gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
01 December 17
Gwaith adeiladu yn dechrau ar gartref parhaol i ysgol uwchradd fwyaf newydd Caerdydd Image
Torrwyd y tywarch gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a'r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, mewn seremoni i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu cartref
30 November 17
Corff gwarchod addysg yn cydnabod trawsnewidiad Ysgol Uwchradd y Dwyrain Image
Mae Estyn, bwrdd arolygu addysg Cymru, wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn tynnu Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Tredelerch, Caerdydd o'r categori mesurau arbennig.
27 November 17
Ticketline UK Image
Yn dilyn y newyddion fod Ticketline UK wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, hoffem roi sicrwydd i gwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer Groto Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd a lansiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd gyda Syr Chris Hoy ar 12 Rhagfyr drwy Ti
24 November 17
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17
Gwobrau blynyddol yn canmol ymgyrch ysbrydoledig yn erbyn bwlio Image
Mae pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio wedi'u cydnabod yng Ngwobrau Ysbrydoli Cyngor Caerdydd 2017, a gynhaliwyd i gyd-fynd â'r Wythnos Gwrth-fwlio.
17 November 17
Cyngor Caerdydd i ymgynghori ar newidiadau i drefn derbyn i ysgolion y ddinas Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar gynigion i ymgynghori ar newidiadau i'r drefn derbyn ysgolion yng Nghaerdydd heddiw, 16 Tachwedd 2017
17 November 17
Y ddinas yn gwneud safiad i roi terfyn ar drais dynion yn erbyn merched ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn Image
Yn ddiweddarach y mis hwn bydd Cyngor Caerdydd yn dangos ei gefnogaeth dros Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, sef ymgyrch ryngwladol gan ddynion i roi terfyn ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn merched.
15 November 17
Canllaw ar wneud cais am le cynradd yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall fod yn amser pryderus hefyd. Rhaid gwneud penderfyniadau ar yr ysgolion y gwneir cais amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn llwyddiannus.
10 November 17
Syr Chris Hoy MBE yn lansio Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2018; Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 6.30pm Image
Bydd cychwyn campus i chweched Ŵyl Llên Plant Caerdydd pan fydd y beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy yn cyrraedd Neuadd y Ddinas ar gefn beic ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i gyflwyno ei lyfr newydd o'i gyfres ar gyfer darllenwyr ifainc; Flying Fergus 7: The Wreck
08 November 17