The essential journalist news source
Y Cyngor yn Llofnodi’r Siarter ‘Marw i Weithio ’ Image
Bellach, Caerdydd yw’r ail awdurdod lleol yng Nghymru i lofnodi siarter ‘Marw i Weithio’ TUC Cymru.
13 July 17
Torri tywarchen yn nodi carreg filltir fawr i un o ysgolion Caerdydd Bu seremoni torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Howardian ym Mhen-y-lan yr wythnos hon i ddathlu dechrau'r gwaith o adeiladu cartref pwrpasol newydd yr ysgol.
07 July 17
Plant ysgol o Gaerdydd yn agor eu llygaid i fyd llawn cyfle Mae cyfres o ymweliadau ag ysgolion cynradd yng Nghaerdydd gan rai o'r enwau mwyaf ym myd busnes, y celfyddydau a diwylliant wedi'u trefnu ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Agorwch Eich Llygaid eleni.
26 June 17
Croeso Cymreig yn y brifddinas i gomisiynwyr iaith o ledled y byd Image
Mae comisiynwyr iaith o ledled y byd wedi cael croeso Cymreig arbennig i'r brifddinas. Cafodd y comisiynwyr eu hadlonni gan ddisgyblion 4 a 5 oed o ysgol gynradd Gymraeg Hamadryad, Caerdydd.
30 May 17
Pennaeth yn datgelu bathodyn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd Image
Mae Mr Martin Hulland yn rhoi'r diweddaraf wrth i waith fynd rhagddo i agor yr ysgol newydd ym mis medi
30 May 17