The essential journalist news source
Syr Chris Hoy MBE yn lansio Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2018; Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 6.30pm Image
Bydd cychwyn campus i chweched Ŵyl Llên Plant Caerdydd pan fydd y beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy yn cyrraedd Neuadd y Ddinas ar gefn beic ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i gyflwyno ei lyfr newydd o'i gyfres ar gyfer darllenwyr ifainc; Flying Fergus 7: The Wreck
08 November 17
Diwrnod hwyl i gymuned yr Hyb Powerhouse Image
Cynhelir digwyddiad yr wythnos nesaf i ddathlu cyfleuster cymunedol diweddaraf Llanedern, sy'n dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon yr ardal.
01 November 17
Ysgol Gynradd Radnor yw'r chweched ysgol yng Nghaerdydd i gael ei chydnabod gyda gwobr ysgolion iach Cymru Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a llesiant cymuned yr ysgol.
27 October 17
Antur Awyr Agored yn arwain at Ymddygiad Gwell yn yr Ystafell Ddosbarth Image
Mae Storey Arms wedi'i ganmol am yr effaith cadarnhaol y mae'n ei gael ar ddisgyblion pan maent yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cymryd rhan mewn ystod o brofiadau yn y ganolfan gweithgareddau addysg a redir gan Gyngor Caerdydd.
13 October 17
Trafod ymhellach newidiadau arfaethedig i wyliau ysgol a diwrnodau hyfforddiant mewn swydd Image
Bydd y syniad o symud gwyliau ysgol yng Nghaerdydd yn cael ei gyfeirio at Lywodraeth Cymru i'w ystyried dan gynlluniau a roddwyd ymlaen mewn adroddiad i Gabinet y cyngor.
06 October 17
Cyngor Caerdydd yn creu cynllun ysgol uchelgeisiol gwerth miliynau o bunnoedd i'r ddinas Image
Mae Cyngor Caerdydd yn creu cynlluniau i gam nesaf buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ysgolion y ddinas.
06 October 17
Canllaw i wneud cais am le ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous i blant a rhieni.
28 September 17
Gwaith adeiladu wedi ei gwblhau ar gampws ysgol a choleg arloesol a rennir yng Nghaerdydd Image
Cynhaliwyd digwyddiad ar Gampws Cymunedol y Dwyrain i nodi cwblhau gwaith adeiladu allanol ar gartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro.
27 September 17
Llawer yn dathlu wrth i waith ddechrau ar ddwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd Image
Mae'r tyrchu wedi dechrau ar safle dwy ysgol gynradd yng ngogledd Caerdydd, gan nodi dechrau'r gwaith i adeiladu cartref newydd sbon danlli i Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal.
22 September 17
Canllaw i fyfyrwyr newydd ar gadw'n saff yng Nghaerdydd… Image
Daw Wythnos y Glas â miloedd o fyfyrwyr newydd i Gaerdydd, a fydd yn barod i ddechrau ar dair blynedd o waith caled, astudio ac ambell i noson allan.
22 September 17
Diwrnod cyntaf ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd Image
Agorodd ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd ei drysau am y tro cyntaf yn gynharach y mis hwn, wrth i staff a myfyrwyr gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn Ysgol Uwchradd y Gorllewin yn Nhrelái.
12 September 17
Trefniadau arholiadau TGAU newydd yn darparu meincnod ar gyfer perfformiad Caerdydd Image
Derbyniodd bron 3,000 o bobl ar draws Caerdydd eu canlyniadau TGAU heddiw.
24 August 17
Graddau Lefel A gwych i Gaerdydd! Image
Mae canlyniadau Lefel A a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cynnydd yn nifer y graddau A* i A yng Nghaerdydd a chyfradd llwyddiant gyffredinol yr un fath â'r llynedd.
17 August 17
Llwyddiant Ysgolion Iach i ysgol gynradd Caerdydd Image
Mae Ysgol Gynradd Severn yng Nglan-yr-afon yn dathlu llwyddiant mewn cynllun gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl cael ei gydnabod â Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
28 July 17
Gwobrwyo rhaglen maeth ysgolion a rhai o gogyddion mwyaf llwyddiannus y DU Image
Mae Bwyd a Hwyl, rhaglen gyfoethogi benigamp Caerdydd dros wyliau'r haf, wedi ennill ei seithfed gwobr yn Ngwobrau Catey 2017.
27 July 17
Gwaith yn dechrau i ddyblu nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yng Nghaerdydd Image
Mae'r gwaith i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo, gan nodi dechrau project a fydd yn dyblu maint Ysgol Glan Morfa yn Sblot.
26 July 17