The essential journalist news source
Canllaw i wneud cais am le ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous i blant a rhieni.
28 September 17
Gwaith adeiladu wedi ei gwblhau ar gampws ysgol a choleg arloesol a rennir yng Nghaerdydd Image
Cynhaliwyd digwyddiad ar Gampws Cymunedol y Dwyrain i nodi cwblhau gwaith adeiladu allanol ar gartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro.
27 September 17
Llawer yn dathlu wrth i waith ddechrau ar ddwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd Image
Mae'r tyrchu wedi dechrau ar safle dwy ysgol gynradd yng ngogledd Caerdydd, gan nodi dechrau'r gwaith i adeiladu cartref newydd sbon danlli i Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal.
22 September 17
Canllaw i fyfyrwyr newydd ar gadw'n saff yng Nghaerdydd… Image
Daw Wythnos y Glas â miloedd o fyfyrwyr newydd i Gaerdydd, a fydd yn barod i ddechrau ar dair blynedd o waith caled, astudio ac ambell i noson allan.
22 September 17
Diwrnod cyntaf ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd Image
Agorodd ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd ei drysau am y tro cyntaf yn gynharach y mis hwn, wrth i staff a myfyrwyr gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn Ysgol Uwchradd y Gorllewin yn Nhrelái.
12 September 17
Trefniadau arholiadau TGAU newydd yn darparu meincnod ar gyfer perfformiad Caerdydd Image
Derbyniodd bron 3,000 o bobl ar draws Caerdydd eu canlyniadau TGAU heddiw.
24 August 17
Graddau Lefel A gwych i Gaerdydd! Image
Mae canlyniadau Lefel A a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cynnydd yn nifer y graddau A* i A yng Nghaerdydd a chyfradd llwyddiant gyffredinol yr un fath â'r llynedd.
17 August 17
Llwyddiant Ysgolion Iach i ysgol gynradd Caerdydd Image
Mae Ysgol Gynradd Severn yng Nglan-yr-afon yn dathlu llwyddiant mewn cynllun gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl cael ei gydnabod â Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
28 July 17
Gwobrwyo rhaglen maeth ysgolion a rhai o gogyddion mwyaf llwyddiannus y DU Image
Mae Bwyd a Hwyl, rhaglen gyfoethogi benigamp Caerdydd dros wyliau'r haf, wedi ennill ei seithfed gwobr yn Ngwobrau Catey 2017.
27 July 17
Gwaith yn dechrau i ddyblu nifer y lleoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yng Nghaerdydd Image
Mae'r gwaith i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo, gan nodi dechrau project a fydd yn dyblu maint Ysgol Glan Morfa yn Sblot.
26 July 17
Y Cyngor yn Llofnodi’r Siarter ‘Marw i Weithio ’ Image
Bellach, Caerdydd yw’r ail awdurdod lleol yng Nghymru i lofnodi siarter ‘Marw i Weithio’ TUC Cymru.
13 July 17
Torri tywarchen yn nodi carreg filltir fawr i un o ysgolion Caerdydd Bu seremoni torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Howardian ym Mhen-y-lan yr wythnos hon i ddathlu dechrau'r gwaith o adeiladu cartref pwrpasol newydd yr ysgol.
07 July 17
Plant ysgol o Gaerdydd yn agor eu llygaid i fyd llawn cyfle Mae cyfres o ymweliadau ag ysgolion cynradd yng Nghaerdydd gan rai o'r enwau mwyaf ym myd busnes, y celfyddydau a diwylliant wedi'u trefnu ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Agorwch Eich Llygaid eleni.
26 June 17
Croeso Cymreig yn y brifddinas i gomisiynwyr iaith o ledled y byd Image
Mae comisiynwyr iaith o ledled y byd wedi cael croeso Cymreig arbennig i'r brifddinas. Cafodd y comisiynwyr eu hadlonni gan ddisgyblion 4 a 5 oed o ysgol gynradd Gymraeg Hamadryad, Caerdydd.
30 May 17
Pennaeth yn datgelu bathodyn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd Image
Mae Mr Martin Hulland yn rhoi'r diweddaraf wrth i waith fynd rhagddo i agor yr ysgol newydd ym mis medi
30 May 17