The essential journalist news source
Categorïau Ysgol 2018 Image
Ffigurau a'r ymateb yng Nghaerdydd
02 February 18
Y Cyngor yn ymgynghori ar ddewisiadau i newid trefniadau derbyn i ysgolion Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio sylwadau dinasyddion ynghylch y dewisiadau o ran newid sut y mae'r broses ymgeisio i ysgolion yn gweithredu yn y ddinas, gan gynnwys y dewis i greu ysgolion bwydo cynradd.
22 January 18
Coleg Chweched Dosbarth yn ystyried dod yn ôl dan reolaeth Cyngor Caerdydd Image
Mae Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant yn ystyried newid ei statws i ddod yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, gan ddiddymu'r Coleg fel 'Sefydliad Addysg Bellach dynodedig.'
17 January 18
Cyhoeddi cynigion i wella gwasanaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol Image
Mae wyth prif gynnig er mwyn gwella addysg ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol wedi eu datgelu mewn adroddiad a drafodir yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd.
16 January 18
Cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro nawr ar agor Image
Agorodd Campws Cymunedol y Dwyrain, cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro heddiw.
10 January 18
Buddsoddiad gwerth £284 miliwn yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion cynradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
29 December 17
Buddsoddiad gwerth £284m yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion uwchradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
28 December 17
Datganiad Cyngor Caerdydd: Ysgol Gynradd Windsor Clive Image
Cafwyd llawer o sylw yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon am Ysgol Gynradd Windsor Clive.
22 December 17
Ysgol Gynradd Trelái wedi'i chymryd allan o fesurau arbennig Estyn Image
Bellach, nid yw Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau, Caerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru.
21 December 17
Dathlu adeiladu cartref newydd i Ysgol Hamadryad drwy dorri tywarch Image
Cynhaliwyd seremoni arbennig er mwyn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar Ysgol Hamadryad, yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed yn Butetown, Caerdydd.
15 December 17
Un o weithwyr Cyngor Caerdydd yn oriel enwog yr arlwywyr Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
13 December 17
Manylion pellach am fuddsoddiad ysgol gwerth £284m y ddinas wedi’u rhyddhau gan Gyngor Caerdydd Image
Mae’r cynllun manwl sydd y tu ôl i'r buddsoddiad unigol mwyaf mewn ysgolion yng Nghaerdydd wedi'i ddatgelu.
08 December 17
Pawb yn dathlu wrth i arolygwyr ganmol gwelliant dramatig mewn ysgol Image
Mae Ysgol Arbennig Riverbank yn y Caerau yn dathlu wedi iddi gael ei thynnu oddi ar y rhestr fonitro gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
01 December 17
Gwaith adeiladu yn dechrau ar gartref parhaol i ysgol uwchradd fwyaf newydd Caerdydd Image
Torrwyd y tywarch gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a'r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, mewn seremoni i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu cartref
30 November 17
Corff gwarchod addysg yn cydnabod trawsnewidiad Ysgol Uwchradd y Dwyrain Image
Mae Estyn, bwrdd arolygu addysg Cymru, wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn tynnu Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Tredelerch, Caerdydd o'r categori mesurau arbennig.
27 November 17
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17