The essential journalist news source
Pawb yn dathlu wrth i arolygwyr ganmol gwelliant dramatig mewn ysgol Image
Mae Ysgol Arbennig Riverbank yn y Caerau yn dathlu wedi iddi gael ei thynnu oddi ar y rhestr fonitro gan Estyn, arolygiaeth addysg Cymru.
01 December 17
Gwaith adeiladu yn dechrau ar gartref parhaol i ysgol uwchradd fwyaf newydd Caerdydd Image
Torrwyd y tywarch gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a'r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, mewn seremoni i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu cartref
30 November 17
Corff gwarchod addysg yn cydnabod trawsnewidiad Ysgol Uwchradd y Dwyrain Image
Mae Estyn, bwrdd arolygu addysg Cymru, wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn tynnu Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Tredelerch, Caerdydd o'r categori mesurau arbennig.
27 November 17
Trafod democratiaeth leol wrth i bobl ifanc ddod i Siambr y Cyngor Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
17 November 17
Gwobrau blynyddol yn canmol ymgyrch ysbrydoledig yn erbyn bwlio Image
Mae pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio wedi'u cydnabod yng Ngwobrau Ysbrydoli Cyngor Caerdydd 2017, a gynhaliwyd i gyd-fynd â'r Wythnos Gwrth-fwlio.
17 November 17
Cyngor Caerdydd i ymgynghori ar newidiadau i drefn derbyn i ysgolion y ddinas Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar gynigion i ymgynghori ar newidiadau i'r drefn derbyn ysgolion yng Nghaerdydd heddiw, 16 Tachwedd 2017
17 November 17
Canllaw ar wneud cais am le cynradd yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall fod yn amser pryderus hefyd. Rhaid gwneud penderfyniadau ar yr ysgolion y gwneir cais amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn llwyddiannus.
10 November 17
Dulliau newydd o helpu pobl i mewn i waith Image
Mae trefniadau newydd ar gyfer gwasanaethau cyflogaeth newydd ledled y ddinas wedi eu datgelu gan y Cyngor.
10 November 17
Syr Chris Hoy MBE yn lansio Gŵyl Llên Plant Caerdydd 2018; Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 6.30pm Image
Bydd cychwyn campus i chweched Ŵyl Llên Plant Caerdydd pan fydd y beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy yn cyrraedd Neuadd y Ddinas ar gefn beic ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i gyflwyno ei lyfr newydd o'i gyfres ar gyfer darllenwyr ifainc; Flying Fergus 7: The Wreck
08 November 17
Diwrnod hwyl i gymuned yr Hyb Powerhouse Image
Cynhelir digwyddiad yr wythnos nesaf i ddathlu cyfleuster cymunedol diweddaraf Llanedern, sy'n dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon yr ardal.
01 November 17
Ysgol Gynradd Radnor yw'r chweched ysgol yng Nghaerdydd i gael ei chydnabod gyda gwobr ysgolion iach Cymru Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a llesiant cymuned yr ysgol.
27 October 17
Antur Awyr Agored yn arwain at Ymddygiad Gwell yn yr Ystafell Ddosbarth Image
Mae Storey Arms wedi'i ganmol am yr effaith cadarnhaol y mae'n ei gael ar ddisgyblion pan maent yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cymryd rhan mewn ystod o brofiadau yn y ganolfan gweithgareddau addysg a redir gan Gyngor Caerdydd.
13 October 17
Trafod ymhellach newidiadau arfaethedig i wyliau ysgol a diwrnodau hyfforddiant mewn swydd Image
Bydd y syniad o symud gwyliau ysgol yng Nghaerdydd yn cael ei gyfeirio at Lywodraeth Cymru i'w ystyried dan gynlluniau a roddwyd ymlaen mewn adroddiad i Gabinet y cyngor.
06 October 17
Cyngor Caerdydd yn creu cynllun ysgol uchelgeisiol gwerth miliynau o bunnoedd i'r ddinas Image
Mae Cyngor Caerdydd yn creu cynlluniau i gam nesaf buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ysgolion y ddinas.
06 October 17
Canllaw i wneud cais am le ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous i blant a rhieni.
28 September 17
Gwaith adeiladu wedi ei gwblhau ar gampws ysgol a choleg arloesol a rennir yng Nghaerdydd Image
Cynhaliwyd digwyddiad ar Gampws Cymunedol y Dwyrain i nodi cwblhau gwaith adeiladu allanol ar gartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro.
27 September 17