The essential journalist news source
Disgybl ifanc yn helpu elusen Image
Torrodd Lois Driscoll o Ysgol Gynradd Gabalfa ei gwallt yn yr ysgol heddiw, er mwyn codi arian i Ymddiriedolaeth The Little Princess.
16 February 18
Disgybl Ysgol Gynradd Gabalfa'n helpu elusen Image
Mae merch ifanc o Ysgol Gynradd Gabalfa yng Nghaerdydd yn dangos ei chefnogaeth i Ymddiriedolaeth The Little Princess drwy roi 12 modfedd o'i gwallt iddi.
14 February 18
Ysgol arbennig Caerdydd yn dod allan o fesurau arbennig Image
Nid yw Ysgol Uwchradd Woodlands yng Nghaerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru, mwyach.
13 February 18
Ysgol Gynradd Windsor Clive yn dathlu beth sy'n gwneud plant yn unigryw Image
Mae Ysgol Gynradd Windsor Clive yng Nghaerdydd yn cefnogi'r ymgyrch cenedlaethol i annog plant, pobl ifanc ac oedolion i ddathlu eu hunigrywiaeth.
08 February 18
Categorïau Ysgol 2018 Image
Ffigurau a'r ymateb yng Nghaerdydd
02 February 18
Y Cyngor yn ymgynghori ar ddewisiadau i newid trefniadau derbyn i ysgolion Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio sylwadau dinasyddion ynghylch y dewisiadau o ran newid sut y mae'r broses ymgeisio i ysgolion yn gweithredu yn y ddinas, gan gynnwys y dewis i greu ysgolion bwydo cynradd.
22 January 18
Coleg Chweched Dosbarth yn ystyried dod yn ôl dan reolaeth Cyngor Caerdydd Image
Mae Coleg Chweched Dosbarth Catholig Dewi Sant yn ystyried newid ei statws i ddod yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, gan ddiddymu'r Coleg fel 'Sefydliad Addysg Bellach dynodedig.'
17 January 18
Cyhoeddi cynigion i wella gwasanaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol Image
Mae wyth prif gynnig er mwyn gwella addysg ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol wedi eu datgelu mewn adroddiad a drafodir yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd.
16 January 18
Cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro nawr ar agor Image
Agorodd Campws Cymunedol y Dwyrain, cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro heddiw.
10 January 18
Buddsoddiad gwerth £284 miliwn yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion cynradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
29 December 17
Buddsoddiad gwerth £284m yn ysgolion Caerdydd: Beth mae hyn yn ei olygu i ysgolion uwchradd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
28 December 17
Datganiad Cyngor Caerdydd: Ysgol Gynradd Windsor Clive Image
Cafwyd llawer o sylw yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon am Ysgol Gynradd Windsor Clive.
22 December 17
Ysgol Gynradd Trelái wedi'i chymryd allan o fesurau arbennig Estyn Image
Bellach, nid yw Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau, Caerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru.
21 December 17
Dathlu adeiladu cartref newydd i Ysgol Hamadryad drwy dorri tywarch Image
Cynhaliwyd seremoni arbennig er mwyn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar Ysgol Hamadryad, yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed yn Butetown, Caerdydd.
15 December 17
Un o weithwyr Cyngor Caerdydd yn oriel enwog yr arlwywyr Image
Enwyd Judith Gregory o Gyngor Caerdydd yn 20 uchaf y bobl fwyaf dylanwadol yn y sector arlwyo cyhoeddus.
13 December 17
Manylion pellach am fuddsoddiad ysgol gwerth £284m y ddinas wedi’u rhyddhau gan Gyngor Caerdydd Image
Mae’r cynllun manwl sydd y tu ôl i'r buddsoddiad unigol mwyaf mewn ysgolion yng Nghaerdydd wedi'i ddatgelu.
08 December 17