The essential journalist news source
Carreg filltir bwysig wrth adeiladu dwy ysgol gynradd newydd yng ngogledd Caerdydd Image
Cynhaliwyd seremoni yn safle newydd Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, i nodi diwedd y gwaith adeiladu.
20 April 18
Dwy ysgol yn dathlu eu huniad yn un ffederasiwn Image
Daeth yr haul ar adeg gyfleus i ysgolion cynradd Coryton a Thongwynlais, wrth iddyn nhw gynnal seremoni arbennig iawn i ddathlu uniad y ddwy ysgol yn Ffederasiwn y Pren Gellyg.
20 April 18
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer digwyddiad chwaraeon byd-eang Image
Ar y 27 Mai mae Ras Fôr Volvo, digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf mawreddog y byd, yn cyrraedd Caerdydd am gyfnod o bythefnos - ac mae galw am bobl leol i gymryd rhan yn yr achlysur chwaraeon byd-eang hwn.
20 April 18
Golau gwyrdd i gynlluniau i gynyddu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol Image
Mae Cabinet y Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus ddatgelu cefnogaeth helaeth i'r cynnig.
19 April 18
Rhoi cymorth i deuluoedd sydd mewn gwaith gyda chynllun gofal plant Image
Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau ar sut y byddai'r Cyngor yn gweithredu cynllun arfaethedig Llywodraeth Cymru i roi 30 awr o addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar am ddim i rieni cymwys i blant 3 a 4 oed sy'n gweithio.
19 April 18
Y cyhoedd yn cefnogi cynlluniau'r Cyngor i gynyddu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol Image
Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried argymhelliad i fwrw ymlaen â'r gwaith arfaethedig i ehangu ac addasu darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, ar ôl i ymgynghoriad cyhoeddus ddangos cefnogaeth eang i'r cynnig.
13 April 18
Llwyfan gyrfaoedd digidol y genhedlaeth nesaf yn agor byd o bosibiliadau i gynulleidfa newydd Image
Am y tro cyntaf erioed, mae gan unigolion, gweithwyr ym myd addysg a chyflogwyr ffordd bwrpasol, ddiogel ac am ddim i gysylltu â'i gilydd ar-lein.
12 April 18
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn cyrraedd yr uchelfannau Image
Mae'r gwaith adeiladu ar gartref newydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, y disgwylir ei gwblhau yn gynnar y flwyddyn nesaf, wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol arall wrth i'r adeiladu gyrraedd ei anterth.
28 March 18
Y wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion sy'n agor yng Nghaerdydd yfory - cyhoeddwyd ar Ddydd Sul, Mawrth 18 Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynghori ysgolion nad yw'r ddinas yn wynebu'r un lefel o amhariad a achoswyd gan eira pythefnos yn ôl ac felly dylai'r rhan fwyaf o ysgolion allu agor fel arfer yfory.
19 March 18
Newidiadau wedi'u cytuno i system derbyn i ysgolion Caerdydd Image
Mae cynlluniau i symleiddio'r ffordd y caiff ceisiadau derbyn i ysgolion eu trin yn y ddinas wedi'u cytuno gan Gabinet Cyngor Caerdydd mewn cyfarfod heddiw, ddydd Iau 15 Mawrth.
15 March 18
Yr ysgol Mini Me Yoga gyntaf yng Nghymru yn Ysgol Gynradd Bryn Hafod Image
Ysgol Gynradd Bryn Hafod yn Llanrhymni, Caerdydd, yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad Mini Me Yoga.
12 March 18
Newidiadau ar y gorwel i system derbyn i ysgolion Caerdydd Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried argymhellion i symleiddio'r ffordd o drin â derbyniadau i ysgolion yn y ddinas.
09 March 18
Dewis y criw Image
Mae llawer o’n prentisiaid yn mynd yn eu blaenau i sicrhau gwaith amser llawn. Un o’r rheiny yw Sam Pika. Wrth sgwrsio â ni ynghylch pam y gwnaeth gais am brentisiaeth gyda ni, dywedodd Sam “Roeddwn i’n ansicr pa lwybr gyrfa ro’n i am ei gymryd felly fe
09 March 18
Wythnos Genedlaethol y Prentisiaethau – Mawrth 5-9 2018 Image
Ledled y wlad, mae pobl yn dathlu wythnos Genedlaethol y Prentisiaethau.Un o’r ffyrdd mae pobl yn gwneud hynny yw trwy dynnu sylw at gyflawniadau a llwyddiannau prentisiaid. Mae dau brentis yn cael eu cydnabod trwy enwebiad ar gyfer dyfarniad cenedlaeth
09 March 18
Cyngor Caerdydd yn cipio gwobr dwbl ar gyfer y cynllun prentisiaeth gwastraff Image
Mae'r Gynghrair Sgiliau Ansawdd, sy'n dathlu llwyddiant a chyflawniadau prentisiaid a'u cyflogwyr, wedi gwobrwyo Rheoli Gwastraff Cyngor Caerdydd gyda dwy anrhydedd yng ngwobrau mawreddog eleni
09 March 18
Cynghori ysgolion Caerdydd i aros ar gau fory, Dydd Gwener 2 Mawrth Image
Oherwydd y rhybudd tywydd eithafol, mae Cyngor Caerdydd yn cynghori pob ysgol i aros ar gau fory, Dydd Gwener 2 Mawrth
01 March 18